قطعنامه دوم شورای امنيت: 10 شرکت و 15 فرد در فهرست تحریم شدگان

- پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران، اعمال تحریم در رابطه با 10 شرکت دولتی ایرانی و سه شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در نظر دارد. همچنین اعمال تحریم علیه 15 شخص حقیقی نیز مفروض است که شامل 8 مدیر ارشد شرکتهای دولتی و نیز 7 نفر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
- در زمینه مالی‌ نیز در این‌ پیش نویس از همه‌ دولتها و موسسات‌ اقتصادی‌ خواسته‌ شده‌ است‌ به‌ دولت‌ ایران‌ تعهدات‌ جدیدی‌ درباره‌ پرداخت‌ ‌وامهای‌ دارای‌ تسهیلات‌ و کمک‌ مالی‌ ارائه نکنند‌.
- درپیش‌ نویس‌ ممنوعیت‌ مسافرتی‌ وجود ندارد ولی‌ ازهمه‌ کشورها خواسته‌ شده‌ است‌ درباره‌ ورود یا عبور افرادی‌ که‌ داراییهای‌ آنها توقیف‌ شده‌ است‌ از خاک‌ خود خویشتندار وهوشیار باشند‌.

March 16, 2007 06:48 AM

سايت جمهوری - گروه خبر:

در پی اعلام توافق گروه 1+5 در تدوین پیش نویس قطعنامه دوم شورای امنيت، 10 شرکت و 15 فرد در فهرست تحریم شدگان ایرانی قرار گرفتند .
به گزارش آسوشیتدپرس، پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران، اعمال تحریم در رابطه با 10 شرکت دولتی ایرانی و سه شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در نظر دارد.

در پیش نویس قطعنامه که در سازمان ملل منتشر شده آمده است تمامی این شرکتها در ساخت برنامه هسته ای ایران و یا ساخت موشکهای بالستیک دست دارند.

همچنین اعمال تحریم علیه 15 شخص حقیقی نیز مفروض است که شامل 8 مدیر ارشد شرکتهای دولتی و نیز 7 نفر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

در بین این شرکتها، گروه صنعتی Ammunition and Metallurgy، مرکز تحقیقات هسته ای در کرج و بانک سپه نیز قرار دارند.

به‌ گزارش‌ آسوشیتدپرس‌، پنج‌ عضو دائم‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ یعنی‌ آمریکا، ‌روسیه‌ ، چین،‌ ‌انگلیس و فرانسه‌ و آلمان‌ با پیش‌ نویس‌ قطعنامه‌ ای‌ که‌ سفرای‌ آنها تدوین‌ کرده‌ بودند، موافقت‌ کردند‌.

قرار است این‌ پیش‌ نویس‌ به‌ 10 عضو غیر دائم‌ شورای‌ امنیت‌ ارائه‌ شود که‌ درمذاکرات‌ حضور نداشته‌ اند.‌

متن پیش نویس صادرات‌ تسلیحات‌ به‌ ایران‌ را منع نمی‌ کند ولی‌ از همه‌ طرفها می‌ خواهد در فروش تانک‌، هواپیمای نظامی و دیگر سلاحهای‌ سنگین‌ خویشتندار و هوشیار باشند.

در زمینه مالی‌ نیز در این‌ پیش نویس از همه‌ دولتها و موسسات‌ اقتصادی‌ خواسته‌ شده‌ است‌ به‌ دولت‌ ایران‌ تعهدات‌ جدیدی‌ درباره‌ پرداخت‌ ‌وامهای‌ دارای‌ تسهیلات‌ و کمک‌ مالی‌ ارائه نکنند‌.

درپیش‌ نویس‌ ممنوعیت‌ مسافرتی‌ وجود ندارد ولی‌ ازهمه‌ کشورها خواسته‌ شده‌ است‌ درباره‌ ورود یا عبور افرادی‌ که‌ داراییهای‌ آنها توقیف‌ شده‌ است‌ از خاک‌ خود خویشتندار وهوشیار باشند‌.

در این‌ پیش‌ نویس‌ همچنین‌ ازهمه‌ کشورها خواسته‌ شده‌ است‌ درباره‌ ورود یا عبور هر کدام‌ از این‌ افراد به‌ کمیته‌ ای‌ از شورای‌ امنیت‌ که‌ بر تحریمهای‌ ایران‌ نظارت‌ می‌ کند گزارش‌ دهند.