دولت وحدت ملی فلسطین، و بازگشایی صفحه جدیدی در روابط بین فلسطینیان با جامعه بین المللی

- وزارت امورخارجه روسیه: "امیدواریم که این دولت جدید با فعالیت های خود عامل موثری برای برقراری ثبات در سرزمین های فلسطینی و جلوگیری از درگیری ها شود". دولت فرانسه: دولت جدید فلسطین بازگشایی صفحه جدیدی را در روابط بین فلسطینیان با جامعه بین المللی نوید می دهد.
- "فیلیپ دوست بلازی" وزیرامورخارجه فرانسه درنامه ای به "زیاد ابو عمرو" همتای فلسطینی خود گفت: آزادی گلعاد شالیت ( نظامی اسزانيلی در اسارت گروه های فلسطینی) می تواند زمینه را تا حد زیادی برای ازسرگیری همکاری ها بین فلسطینیان با جامعه بین المللی و ازسرگیری تلاش های صلح فراهم کند.
- سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تصریح کرد: کاخ سفید منتظر برنامه سیاسی دولت جدید فلسطین خواهد بود و بعد ازآن درباره آن ( دولت وحدت ملی فلسطین) اظهارنظر می کند.
- پادشاه عربستان درتماسی با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ، تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین را به وی تبریک گفت. "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین استقبال کرد.
- تل آویو در واکنش اوليه خود به تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین تعامل کابینه "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائيل را با دولت جدید رد کرد و موکول به شناسايی اسرائيل از طرف فلسطين دانست.

March 16, 2007 11:11 PM

سايت جمهوری - گروه خبر:

دولت روسیه و فرانسه و اتحادیه عرب روز گذشته از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین ابراز خرسندی کردند؛ اما آمریکا هیچ موضعگیری صریحی اتخاذ نکرد.
درحالی که روزگذشته "اسماعیل هنیه" مامورتشکیل دولت وحدت ملی فلسطین اسامی اعضای کابینه خود را اعلام کرد: وزارت امورخارجه روسیه دربیانیه ای با استقبال از این اقدام فلسطینی ها تصریح کرد: "امیدواریم که این دولت جدید با فعالیت های خود عامل موثری برای برقراری ثبات در سرزمین های فلسطینی و جلوگیری از درگیری ها شود".

از سوی دیگر دولت فرانسه نیز خاطر نشان کرد: دولت جدید فلسطین بازگشایی صفحه جدیدی را در روابط بین فلسطینیان با جامعه بین المللی نوید می دهد.

"فیلیپ دوست بلازی" وزیرامورخارجه فرانسه درنامه ای به "زیاد ابو عمرو" همتای فلسطینی خود گفت: آزادی گلعاد شالیت ( نظامی اسرانيلی در اسارت گروه های فلسطینی) می تواند زمینه را تا حد زیادی برای ازسرگیری همکاری ها بین فلسطینیان با جامعه بین المللی و ازسرگیری تلاش های صلح فراهم کند.

درواشنگتن نیز "شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تصریح کرد: کاخ سفید منتظر برنامه سیاسی دولت جدید فلسطین خواهد بود و بعد ازآن درباره آن ( دولت وحدت ملی فلسطین) اظهارنظر می کند.

وی درعین حال بر ضرورت تعهد به شروط کمیته چهارجانبه تاکید کرد.

ازسوی دیگر "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین استقبال کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب درعین حال ابرازاطمینان کرد که این اقدام ( یعنی تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین) مشکلات سیاسی موجود در فلسطین را از بین می برد.

"عمرو موسی" همچنین از کمیته چهارجانبه و جامعه بین المللی خواست به محاصره تحمیلی علیه ملت فلسطین پایان دهند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان نیز درتماسی با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ، تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین را به وی تبریک گفت.

این درحالی است که تل آویو در واکنش به تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین تعامل کابینه "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائيل را با دولت جدید فلسطین رد کرد و موکول به شناسايی اسرائيل از طرف فلسطين دانست.

روزگذشته اسماعیل هنیه اسامی اعضای کابینه دولت وحدت ملی فلسطین را ارائه کرد. براساس فهرست اعلام شده 11 تن وزرای این دولت وابسته به حماس ، 6 تن وابسته به جنبش فتح و 5 تن دیگر از گروه های مستقل هستند.

-----------------------
دولت وحدت ملي فلسطين:
به گزارش خبرگزاري فرانسه، دولت وحدت ملي فلسطين متشکل از نمايندگان جنبش‌هاي فتح، حماس، فراکسيون‌هاي پارلماني و شخصيت‌هاي مستقل فلسطيني به شرح زير است:

- اسماعيل هنيه، نخست‌وزير
- عزام الاحمد، معاون نخست‌وزير (جنبش فتح)
- زياد ابو عمرو، وزير امور خارجه (شخصيت‌هاي مستقل)
- سلام فياض، وزير دارايي (فراکسيون راه سوم)
- هاني طلب القواسمي، وزير کشور (شخصيت‌هاي مستقل)
- مصطفي البرغوثي، وزير اطلاع رساني

-رضوان الاخرس، وزير بهداشت (جنبش فتح)
- بسام الصالحي، وزير فرهنگ (حزب خلق)
- صالح زيدان، وزير امور اجتماعي (جبهه دموکراتيک براي آزادي فلسطين)
- محمود العالول، وزير کار (جنبش فتح)
- سعدي الکرنز، وزير ترابري (جنبش فتح)

- تيسير ابو سنينه، وزير امور اسيران (جنبش فتح)
- سميح شبيب، وزير خدمات عمومي (جنبش فتح)
- ناصر الشاعر، وزير آموزش و پرورش (جنبش حماس)
- محمد البرغوثي، وزير امور داخلي (جنبش حماس)

- سمير ابوعيشه، وزير برنامه‌ريزي (جنبش حماس)
- باسم نعيم، وزير جوانان و ورزش (جنبش حماس)
- محمد الاغا، وزير کشاورزي (جنبش حماس)
- يوسف المنسي، وزير ارتباطات (جنبش حماس)

- زياد الظاظا، وزير اقتصاد (جنبش حماس)
- اسماعيل شندي، وزير اوقات و امور ديني (جنبش حماس)
- علي السرطاوي، وزير دادگستري (جنبش فتح)
- وصفي قبها، وزير مشاور (جنبش حماس)

- خلود هديب دعيبس، وزير مشاور (شخصيت هاي مستقل)
- وزير گردشکري (نام وي بعدا اعلام خواهد شد)

«ابومازن» رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين و هنيه درباره همه مسائل مربوط به دولت وحدت ملي فلسطين به ويژه نام وزير کشور به توافق رسدند و قرار است دولت وحدت ملي و برنامه سياسي آن شنبه آتي براي کسب راي اعتماد به مجلس قانونگذاري فلسطين معرفي شود.

منبع: المحيط/مهر