آژانس انرژي اتمي روسيه: هنوز هيچ توافقي ميان ايران و روسيه براي پايان دادن به بحران پرداخت مالي نيروگاه بوشهر، به دست نيامده است

- در حاليکه پس از بالا گرفتن اختلافات ايران وروسيه بر سر نيروگاه نوشهر، بعضی اخبار حاکی از خروج تکنيسين ها روس از ايران است، سرگئي كرينكو، رييس آژانس انرژي روس اتم به ايران هشدار داد روسيه نيروگاه مجاني نمي سازد و از جيب خود براي نيروگاه بوشهر خرج نمي كند. وی افزود، ما قادر به تكميل نيروگاه بوشهر نيستيم و از خودمان هم خرج نمي كنيم
- در پي بالا گرفتن مشاجرات بر سر مسايل مالي بين ايران و روسيه، مقامات جمهوري اسلامي اعلام كردند حاضرند مبلغي مازاد بر قرارداد را به طور پيشاپيش در اختيار طرف روسي قرار دهند. با اين حال، ادامه اظهارات ضد و نقيض در اين زمينه نشان مي دهد كه دو طرف هنوز نتوانسته اند به تواقفي راهگشا دست يابند.
- هرچند مسكو از سوي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي به خاطر ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر تحت فشار قرار گرفته، با وجود اين، هنوز نيروگاه بوشهر در فهرست تحريم هاي بين المللي عليه ايران قرار نگرفته است.

March 17, 2007 12:54 PM

سايت جمهوری - گروه خبر:

در حاليکه پس از بالا گرفتن اختلافات ايران وروسيه بر سر نيروگاه بوشهر، بعضی اخبار حاکی از خروج تکنيسين ها روس از ايران است، سرگئي كرينكو، رييس آژانس انرژي روس اتم به ايران هشدار داد روسيه نيروگاه مجاني نمي سازد و از جيب خود براي نيروگاه بوشهر خرج نمي كند.

به گزارش ريانووستي ، آژانس انرژي روس اتم، پيمانكار ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر است كه به دليل اختلاف نظر درباره پرداخت مالي با طرف ايراني، مراحل تكميل ساخت نيروگاه را متوقف كرده است.
كرينكو گفت:«ما قادر به تكميل نيروگاه بوشهر نيستيم و از خودمان هم خرج نمي كنيم.»
رييس شركت روس اتم افزود:« نيروگاه بوشهر يك قرارداد تجاري است و ما حاضريم بر اساس توافق هاي انجام شده، كار نيروگاه را تمام كنيم.»
وي خبر داد نمايندگان اين شركت به تهران رفته اند و مسكو نيز پذيراي نمايندگان ايران است، البته اگر لازم باشد.
پيمانكار نيروگاه اتمي بوشهر اخطار داده كه شايد با اين توقف، زمان شروع به كار نيروگاه بوشهر كه براي سپتامبر امسال، شهريور سال آينده در نظر گرفته شده بود، به تعويق افتد.
قرار بود در ماه جاري، نخستين محموله سوخت هسته اي براي نيروگاه بوشهر، به از روسيه به ايران منتقل شود. جمهوري اسلامي ايران، قراردادي ۱۰ ساله با روسيه براي تامين سوخت نيروگاه بوشهر امضا كرده است.
مقامات سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده اند در پرداخت خود تاخير نداشته و تمام حساب ها را به موقع پرداخت كرده اند.
در پي بالا گرفتن مشاجرات بر سر مسايل مالي بين ايران و روسيه، مقامات جمهوري اسلامي اعلام كردند حاضرند مبلغي مازاد بر قرارداد را به طور پيشاپيش در اختيار طرف روسي قرار دهند.
با اين حال، ادامه اظهارات ضد و نقيض در اين زمينه نشان مي دهد كه دو طرف هنوز نتوانسته اند به تواقفي راهگشا دست يابند.
كرينكو به مقامات ايران هشدار داد امور بازرگاني را جدي گرفته و «فكر نكنند كه با جنگ و دعوا در رسانه ها مسايل حل مي شود.»
رويترز از مسكو به نقل از يك منبع در آژانس انرژي اتمي روسيه گزارش داد كه هنوز هيچ توافقي ميان ايران و روسيه براي پايان دادن به بحران پرداخت مالي نيروگاه، به دست نيامده است.
هرچند مسكو از سوي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي به خاطر ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر تحت فشار قرار گرفته، با وجود اين، هنوز نيروگاه بوشهر در فهرست تحريم هاي بين المللي عليه ايران قرار نگرفته است.
مذاكرات سرگئي كرينكو و محمد سعيدي هنوز نتيجه اي نداشته است.
اين در حالي است كه قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت سازمان ملل، ايران را تحريم موشكي و هسته اي كرده و به ايران دو ماه فرصت داده بود تا فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را تعليق كند.
جمهوري اسلامي ايران اين قطعنامه را رد كرده و آن را غيرقانوني خوانده است.
حضور در شوراي امنيت
پنج كشور آمريكا، فرانسه، بريتانيا،روسيه و چين به عنوان پنج كشور عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل، به همراه آلمان، توافق كرده اند كه تحريم هاي ايران را شديد تر كنند.
محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران درخواست كرده كه براي دفاع از برنامه هسته اي ايران، در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل شركت كند.