مقامات رسمی آمريکا: واشنگتن به دنبال جنگ با تهران نیست

- معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه ضمن احمقانه خواندن هرگونه ماجراجویی نظامی بر ضد ایران تاکید کرد که هدف آمریکا جلوگیری از درگیری با ایران است. گزارش های مطبوعات این مسئله را القاء می کند که یک درگیری نظامی قریب الوقوع است، اما این مسئله احمقانه است. ادلمن در پایان با اشاره به کنفرانس مربوط به عراق که روز دهم مارس در بغداد تشکیل شد، گفت: واشنگتن به دنبال توسعه اقدامات دیپلماتیک با کشورهای هم مرز با عراق است.
- "تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید نیز امروز با اشاره به گزارش ها و اظهاراتی مبنی بر احتمال حمله آمریکا به ایران تاکید کرد: چنین اظهاراتی احمقانه است و به جای آن باید بر ابزارهای دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران متمرکز شد.

March 17, 2007 11:49 PM

سايت جمهوری - گروه خبر:

معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه ضمن احمقانه خواندن هرگونه ماجراجویی نظامی بر ضد ایران تاکید کرد که هدف آمریکا جلوگیری از درگیری با ایران است.
"اریک ادلمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور دفاعی در گفتگو با روزنامه فرانسوی "لوموند" با تاکید بر اینکه هیچ کس خواهان حل مسئله هسته ای ایران از طریق نظامی نیست، افزود: آمریکا قصد درگیری با ایران را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های مطبوعات این مسئله را القاء می کند که یک درگیری نظامی قریب الوقوع است، اما این مسئله احمقانه است.

"تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید نیز امروز با اشاره به گزارش ها و اظهاراتی مبنی بر احتمال حمله آمریکا به ایران تاکید کرد: چنین اظهاراتی احمقانه است و به جای آن باید بر ابزارهای دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران متمرکز شد.

ادلمن در ادامه اظهارات خود با اشاره به پافشاری اسرائیل برای تشدید تحریمهای ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن، مدعی شد: ما افزایش حضور نظامی در منطقه نداشته ایم و فقط قصد داریم از متحدانمان در منطقه در برابرهرگونه تهدید احتمالی ایران حمایت کنیم.

وی که در حال دیدار از پاریس است، خاطرنشان کرد: این اقدامات جهت منصرف کردن ایرانیان از چیزهایی است که می تواند به یک درگیری بسیار گسترده تر منجر شود؛ هدف جلوگیری از درگیری است.

معاون وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه با اشاره به اظهارات جرج بوش مبنی بر اینکه تمام گزینه ها( از جمله نظامی) در حال بررسی هستند، افزود: در دو سال اخیر، تلاش های ما در مسیر دیپلماتیک بوده و همچنان نیز ادامه خواهد داشت.

این درحالی است که پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان روز پنجشنبه 24 اسفند درباره پیش نویس یک قطعنامه جدید علیه ایران به توافق رسیدند؛ این قطعنامه قرار است در هفته جاری به رای گذاشته شود.

ادلمن در پایان با اشاره به کنفرانس مربوط به عراق که روز دهم مارس در بغداد تشکیل شد، گفت: واشنگتن به دنبال توسعه اقدامات دیپلماتیک با کشورهای هم مرز با عراق است.
منبع: مهرنيوز