بيانيه‌ها و مواضع

Jan. 28, 2012
• تحریم های فلج کننده می توانند کشور را به ورطۀ فروپاشی سوق دهند راه حل بحران، بازگشت بر سر میز مذاکره است!

Jan. 21, 2012
• دعوت برای تحريم انتخابات فرمايشی! با تحريم فعال انتخابات فرمايشی،جنبش اعتراضی عليه استبداد را پرنمودتر کنيم!
-اعلاميه مشترک ٩ حزب
Dec. 10, 2011
• آزادی زندانیان سیاسی، خواست فوری جنبش دفاع از حقوق بشر در ایران
-اعلامیه مشترک ۹ جریان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
• روز جهانی حقوق بشر: آزادی زندانیان سیاسی، خواست فوری جنبش دفاع از حقوق بشر در ایران

Nov. 30, 2011
• حمله به سفارت بریتانیا را شدیدأ محکوم می کنیم!
-اتحاد جمهوریخواهان ایران:
Nov. 12, 2011
• شفافیت در پروژه هسته ای تنها راه حفظ منافع ملی
و مقابله با تهدیدات نظامی، اقتصادی و سیاسی!

-اتحاد جمهوری خواهان ایران
Nov. 6, 2011
• کشور درگیر بحران های ملی و بین المللی، حکومت سرگرم باز هم محدودتر کردن حقوق شهروندان است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Oct. 10, 2011
• راه مقابله با فساد شفاف سازی سیاست اقتصادی است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Oct. 6, 2011
• اطلاعیۀ اتحاد جمهوریخواهان ایران: در سوگ مهرداد مشایخی
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Sep. 28, 2011
• انتخابات مجلس نهم، فرصتی برای برآمد مشترک علیه انتخابات فرمایشی، برای انتخابات آزاد!
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Sep. 3, 2011
• خشک شدن دریاچۀ اورمیه یک فاجعه محیط زیستی قابل اجتناب است! از خواست ها و حرکت اعتراضی مردم در آذربایجان پشتیبانی می کنیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Sep. 1, 2011
• سقوط قذافی، درس عبرتی برای مستبدان کشور ما!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 28, 2011
• همبستگی با زندانیان سیاسی در حال اعتصاب
غذا و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی

-از سوی تشکل های مدنی، شخصیت های سیاسی و مدافع حقوق بشر در خارج از کشور
Jun. 27, 2011
• اعلاميه مشترک
اعلام همبستگی با زندانيان سياسی اعتصابی

-نه جریان سیاسی
Jun. 14, 2011
• پیام به کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
-هیئت سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
• حکومت جمهوری اسلامی مسئول مرگ هدی صابر است
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 11, 2011
• به مناسبت دومین سالگرد ۲۲ خرداد، روز برآمد جنبش سبز مردم ایران
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 5, 2011
• مسئول اصلی سياست سرکوب و بر گماری احمدی نژاد آقای خامنه ای است
-اتحاد جمهوريخواهان ايران
Jun. 2, 2011
• حکومت جمهوری اسلامی مسئول مرگ هاله سحابی است!
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 1, 2011
• در سوگ آقای عزت الله سحابی
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 13, 2011
• در پشتیبانی از جنبش های آزادیخواهانه در کشورهای منطقه کشتار در سوریه و سرکوب در بحرین را محکوم می کنیم
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Apr. 30, 2011
• خجسته باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
-اتحاد جمهوری خواهان ایران
Apr. 22, 2011
• پیام هیئت سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
به کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت


Apr. 12, 2011
• حمله به اردوگاه مجاهدین خلق و کشتار آن ها جنایت آشکاراست
- اتحاد جمهوریخواهان ایران
Apr. 10, 2011
• در مرحلۀ کنونی آتش بس و رویکرد سیاسی بهترین راه حل بحران در لیبی است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Apr. 4, 2011
• از اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران استقبال می کنیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 26, 2011
• سانحۀ اتمی در فوکوشیما و ضرورت بازاندیشی درباره استفاده از انرژی هسته ای در ایران
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 16, 2011
• نوروز ۱۳۹۰بر همه هموطنان خجسته باد!
-اعلاميه ۹حزب و سازمان اپوزسيون به مناسبت فرارسيدن نوروز
Feb. 24, 2011
• به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی پایان دهید
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Feb. 10, 2011
• در حمایت از فراخوان راهپیمائی ۲۵ بهمن برای همبستگی با مبارازات آزادیخواهانه مردم مصر، تونس و دیگر کشورهای عربی
- هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jan. 29, 2011
• تسلیت به مناسبت در گذشت داریوش همایون
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jan. 21, 2011
• خواستار لغو احکام اعدام و پایان دادن به کشتار در زندان ها هستیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 17, 2010
• جنایت در چابهار را محکوم می کنیم
- هیأت سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 9, 2010
• با مبارزه مشترک برای آزادی دکتر ابراهیم یزدی تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی را گسترش دهیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Oct. 9, 2010
• زمامداران جمهوری اسلامی کشور را به ورطه تحریم های بین المللی کشانده اند
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Oct. 1, 2010
• تعرض به جبهۀ مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی: گامی در جهت انحصار قدرت در دست بلوک حاکم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 13, 2010
• به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد، زاد روز جنبش سبز
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 2, 2010
• آعلامیۀ اتحاد جمهوریخواهان ایران در بارۀ حملۀ ارتش اسرائیل به "کاروان همبستگی با غزه "
-هیأت سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 11, 2010
• همگان را به اعتراض علیه موج جدید اعدام ها فرا می خوانیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Apr. 30, 2010
• پیام اتحاد جمهوری خواهان ایران به مناسبت اول ماه مه
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Apr. 29, 2010
• لغو پروانۀ فعالیت جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی تلاشی برای بسط استبداد نظامی - امنیتی است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Feb. 10, 2010
• با حضور گسترده در راهپیمائی ۲۲ بهمن، حکومت را به پذیرش مطالبات مردم فرابخوانیم.
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Jan. 30, 2010
• سیاست ارعاب را با حضور گستردۀ خود در ۲۲ بهمن خنثی کنیم!
-هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jan. 29, 2010
• پذيرش حقوق اساسی مردم، راه برون رفت از بحران!
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 30, 2009
• این بازداشت های وسیع وسرکوب لجام گسیخته نشان از ناامیدی دارد!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 28, 2009
• خشونت علیه جنبش آزادیخواهانۀ مردم را به شدت محکوم می کنیم
-هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 20, 2009
• پیام تسلیت اتحاد جمهوریخواهان ایران به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 8, 2009
• شانزدهم آذر، روز مقاومت در برابر کودتاگران
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Nov. 15, 2009
• اعدام آقای احسان فتاحیان را شدیدا محکوم می کنیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Oct. 22, 2009
• ترور انتحاری و کشتار مردم را محکوم می کنیم
-هيئت سياسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Sep. 22, 2009
• پیام اتحاد جمهوری خواهان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها
-هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Sep. 16, 2009
• نامه اتحاد جمهوريخواهان ايران به سران حکومت های اروپا، آمريکا و کانادا
-هیئت سیاسی ـ اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Sep. 12, 2009
• از پلاتفرم ۹ ماده ای میرحسین موسوی پشتیبانی می کنیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Sep. 4, 2009
• دعوت به همايش چهارم: جمهوریخواهان، جنبش سبز و دمکراسی در ایران
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Sep. 2, 2009
• آمران و عاملان سرکوب های اخیر باید بازداشت و محاکمه شوند
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Aug. 3, 2009
• این دادگاه نیست، قتل گاه حقیقت و عدالت است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ايران
Jul. 30, 2009
• با شرکت در مراسم چهلم ندا آقاسلطان، یاد او و همه جانباختگان دیگر را گرامی داریم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jul. 24, 2009
• در تظاهرات ۲۵ ژوئیه شرکت کنیم
-هیت سیاسی – اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Jun. 18, 2009
• از خواست ابطال انتخابات حمایت می کنیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 15, 2009
• با شرکت گسترده در راهپیمائی ها و تجمعات از حق انتخاب آزادانه مردم دفاع کنیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 14, 2009
• در برابر کودتا مقاومت کنیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 1, 2009
• گام اول: شکست احمدی نژاد؛هرچه گسترده تر در انتخابات شرکت کنیم!
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 22, 2009
• رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می‮کنیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 8, 2009
• تنها راه، پاسخگوئی به مطالبات مردم است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان
Apr. 3, 2009
• برنامه اتحاد جمهوري خواهان ايران برای انتخابات دوره دهم رياست جمهوری
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 24, 2009
• از پیام اوباما استقبال می کنیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 12, 2009
• به حکم دادگاه کیفری بین المللی باید احترام گذاشت
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 6, 2009
• اتحاد جمهوری خواهان ايران خواستار وحدت عمل نيرو های دمکرات پيرامون يک برنامه، سياست و نامزد مشترک انتخاباتی است
-هيئت سياسی ـ اجرايی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Feb. 20, 2009
• نقض حقوق شهروندی بهائیان شرم آور است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Feb. 1, 2009
• تخریب خاوران را متوقف کنید
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 30, 2008
• اتحاد جمهوریخواهان حمله هوایی اسراییل به نوار غزه را محکوم می کند
-هیات سیاسی اجرائی اتحادجمهوریخواهان ایران
Dec. 21, 2008
• پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را شدیدا محکوم می کنیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
• ایران شایسته حکومت بهتری ست!
-هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Dec. 19, 2008
• دست نظامیان و نیروهای امنیتی از دانشگاه ها کوتاه!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 9, 2008
• کشتار بیرحمانه مرزبانان ایرانی را محکوم می کنیم!
-هیات سیاسی اجرائی اتحادجمهوریخواهان ایران
Nov. 11, 2008
• پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا
-
Oct. 13, 2008
• پيام هيئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران به سومین گردهمائی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک
-هيات سیاسی - اجرايی
Sep. 6, 2008
• ما خواستار دیدار صلیب سرخ از زندان ها و ملاقات با زندانیان اعتصابی کرد هستیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحادجمهوریخواهان ایران
Aug. 28, 2008
• لایحه «حمایت از خانواده» بازگشت بیشتر به قرون وسطی است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jul. 15, 2008
• به موضع گیری های متناقض پایان دهید و بسته پیشنهادی را بطور شفاف به عنوان مبنای مذاکره بپذیرید
-هیات سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
May. 27, 2008
• در اعتراض به بازداشت رهبران جامعه بهائیان ایران
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 4, 2008
• انتخابات مجلس هشتم در ایران غیر آزاد و غیر دمکراتیک است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Feb. 5, 2008
• برای انتخابات آزاد در ایران
-اتحاد جمهوری خواهان ایران
Jan. 17, 2008
• بزرگ ترین اهانت به ملت، سلب حق مخالفان برای شرکت در انتخابات است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 29, 2007
• ترور بی نظیر بوتو، جنایتی نفرت انگیز علیه آزادی
-هیات سیاسی اجرائی
Nov. 24, 2007
• برای رفع خطر جنگ و حمله نظامی به کشور به شورای ملی صلح می پیوندیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Nov. 7, 2007
• برای آزادی دلارام علی
-اتحاد جمهوريخواهان ايران
Nov. 3, 2007
• محاکمه و صدور احکام زندان علیه فعالان نهاد های مدنی را محکوم می کنیم
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Nov. 2, 2007
• مصوبه هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان در رابطه با مناسبات با 9 گروه
-هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Oct. 31, 2007
• تشکیل کمیته دفاع از انتخابات آزاد گامی مهم در جهت گسترش فرهنگ دمکراسی است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Oct. 7, 2007
• تبعیض علیه بهائیان را محکوم می کنیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Sep. 30, 2007
• پيام به کنگره جبهه ملی ایران - اروپا
-هيات سیاسی - اجرايی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Sep. 1, 2007
• نامه به خانم لوئيز آربور در باره وضعیت حقوق بشر در ایران
-مسئولين روابط بين المللی اتحاد جمهوریخواهان ایران در اروپا و آمريکا
Jul. 12, 2007
• ما خواستار پایان دادن به تعرض علیه دانشجویان و دیگر فعالان مدنی و آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر هستیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jul. 7, 2007
• دولت جمهوری اسلامی در صدد سرکوب جنبش های اجتماعی است
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 21, 2007
• به بازداشت علی شاکری پایان دهید!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 12, 2007
• پیام تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر پرويز ورجاوند
-هيات سياسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ايران
May. 27, 2007
• ما خواهان آزادی فوری علی شاکری و سایر دستگیر شد گان اخیر هستیم
-همایش سوم اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 25, 2007
• استقبال اتحاد جمهوریخواهان ایران از گفتگو در میان نیروهای جمهوری خواه
-روابط عمومی هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 22, 2007
• از حضور همه علاقمندان در همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران استقبال می کنیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
May. 1, 2007
• بمناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ماه) روزجهانی کارگر
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 21, 2007
• هر روزتان نوروز باد
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 9, 2007
• از خواست های معلمان کشور پشتیبانی می کنیم
-هیات سیاسی اجرائی تحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 5, 2007
• بازداشت فعالین زن را محکوم می کنیم/خواستار آزادی هرچه سریعتر آنان هستیم!
-هیئت سیاسی- اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Feb. 20, 2007
• نسبت به عواقب عدم اجرای قطعنامه ۱۷۳۷ هشدار می دهیم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 6, 2006
• شرکت در انتخابات خبرگان یعنی تائید امتیازات روحانیون حاکم
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 1, 2006
• در باره انتخابات شوراهای شهر و روستا
-هيات سياسی ـ اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ایران
Nov. 3, 2006
• خواستار آزادی فوری آقای کورش زعیم هستیم
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Oct. 30, 2006
• ادامه مذاکره تنها راه اجتناب از خطراتی است که کشور ما را تهدید می کند
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Sep. 14, 2006
• توقیف شرق و سه نشریه دیگر
تعرضی دیگر به آزادی بیان وقلم ومطبوعات


Sep. 1, 2006
• بيانيه جمهوری‌خواهان

Aug. 9, 2006
• جنگ بس است، بر ویرانی و مرگ باید نقطه پایان گذاشت!
-هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Aug. 2, 2006
• اعتراض به ارگانهای امنيتی و قضايی، در سوگ اکبر محمدی
-هيات سياسی ـ اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ايران
Jul. 11, 2006
• در استقبال از فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 13, 2006
• حمله به تجمع زنان را محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان هستیم
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 26, 2006
• اتحاد جمهوریخواهان ایران از مطالبات فرهنگی مردم آذربايجان دفاع مي کند!
-هیات سیاسی- اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 24, 2006
• توهین به زبان و فرهنگ هموطنان آذربایجانی توهین به همه ایرانیان است
-هیات سیاسی- اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
May. 21, 2006
• خواستار آزادی فوری رامین جهانبگلو هستیم
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Apr. 18, 2006
• برای جلب اعتماد بین المللی، تعلیق غنی سازی یک ضرورت است
-هیات سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Apr. 16, 2006
• منافع و امنيت ملی ايران در خطر است
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Mar. 25, 2006
• دعوت به جلسه سخنرانی در واشنگتن
-اتحاد جمهوریخواهان ایران - واشنگتن
Mar. 21, 2006
• عید نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همه هموطنان تبریک می گوئیم
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 10, 2006
• میز گرد بررسی موانع تحول دمکراتیک در جامعه ایران
-اتحاد جمهوری‌خواهان ایران-کاليفرنيا
Mar. 8, 2006
• اعلامیه کمیسیون زنان اتحاد جمهوری‌خواهان ایران به مناسبت 8 مارس
-کمیسیون زنان اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
Mar. 1, 2006
• فقدان دکتر احمد مدنی را به خانواده ايشان و ياران جبهه ملی ايران تسليت می گوئيم
-اتحاد جمهوریخواهان ایران
• پيام به دومین گردهمائی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک
-هيئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Feb. 28, 2006
• پیام به جلسه بزرگداشت دکتر احمد مدنی
-اتحاد جمهوری خواهان ایران، واشنگتن دی-سی
Feb. 11, 2006
• فعالانه در روز جهانی دفاع از کارگران ایران شرکت کنیم
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
• سیاست اتمی جمهوری اسلامی منافع و امنيت ملی ايران را به خطر انداخته است
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Feb. 2, 2006
• فراخوان برای حمايت از حقوق كارگران و شركت در گردهمايی
-اتحاد جمهوری خواهان ايران شاخه كلن
Jan. 30, 2006
• سرکوب وحشیانه کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم
-هیات سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
Jan. 17, 2006
• بازگشت به دیپلماسی، تنها راه است!
-هیات سیاسی – اجرائی
Dec. 26, 2005
• سندیکا حق کارگران شرکت واحد است
-هیات سیاسی- اجرائی
Dec. 12, 2005
• ده دسامبر روزجهانی حقوق بشر، روز حرکت مشترک همه آزادیخواهان درراه اهداف همیشه ارزشمند اعلامیه جهانی حقوق بشر
-اتحاد جمهوری خواهان ایران – شاخه کلن
Nov. 18, 2005
• اتحاد جمهوریخواهان ایران با همه مدافعان اصلاحات ساختاری و تامین حق حاکمیت جمهور مردم همگام است
-هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Nov. 14, 2005
• بیانیه ی کمیسیون جوانان اتحاد جمهوری خواهان: به مناسبت هژدهم و نوزدهم آبان ماه، از فاطمی تا گنجی
-بیانیه‌ی کمیسیون جوانان اتحاد جمهوریخواهان ایران
Nov. 8, 2005
• سیاست خارجی احمدی نژاد کشور را به سوی فاجعه می برد!

Oct. 11, 2005
• اطلاعيه مطبوعاتی در مورد انتخابات ارگان های مرکزی

Sep. 30, 2005
• اساسنامه اتحاد جمهوری خواهان ايران - مصوبه همايش فرانکفورت

• بحران سازی هسته ای، بازی با امنيت ملی است!

Aug. 31, 2005
• راهبردهای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

Aug. 8, 2005
• توطئه جديد عليه جان اکبر گنجی

Aug. 5, 2005
• در برابر موج جديد خشونت و ترور هشيار باشيم

Aug. 1, 2005
• همبستگی با تحصن خانواده گنجی و روزنامه‌نگاران
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jul. 16, 2005
• مسئول مستقيم فاجعه در آستانه وقوع برای اکبر گنجی شخص آقای خامنه ای است
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jul. 13, 2005
• نامه سرگشاده اتحاد جمهوريخواهان ايران به بازماندگان قربانيان ترور در لندن ـ انگلستان

Jun. 23, 2005
• انتخاب هيچ يک از دو نامزد، چاره ساز نيست؛پرچم انتخابات آزاد را برافراشته نگاه داريم
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jun. 14, 2005
• اتحاد جمهوری خواهان ايران تشکيل نخستين سنديکای مستقل کارگری را به کارگران شرکت واحد شادباش می گويد
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jun. 9, 2005
• دکتر ناصر زرافشان بايد فورا آزاد شود
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
• تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشرنيازمند موازين فراگير و دمکراتيک است
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jun. 8, 2005
• در حرکت اعتراضي ۲۲ خردادماه با شما و پشتيبان خواست هاي شمائيم
-شوراي سياسي اتحاد جمهوري خواهان ايران
• مردان آزاده ایرانی شما نیز به نقض حقوق زنان در قانون اساسی اعتراض کنید!
-اطلاعیه کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران
May. 29, 2005
• نامه اتحاد جمهوريخواهان ايران به رئيس پارلمان اروپا ، رئيس کميسيون روابط بين المللی و سران فراکسيون های پارلمانی اروپا
-هيات اجرايی اتحاد جمهوريخواهان، روابط بين المللی
May. 23, 2005
• تحريم گسترده انتخابات فرمايشی را سازمان دهيم
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
May. 13, 2005
• با حضور در صحنه سياسی کشوربرای نهادی کردن آزادی انتخابات و مقاومت در برابر انتخابات فرمايشی تلاش کنيم
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Apr. 18, 2005
• انتخابات رياست جمهوری را به فرصت سياسی برای خواست آزادی و تحولات بنيادی تبديل کنيم
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Mar. 13, 2005
• اطلاعِه هیات اجرائی در مورد برگزاری دومین هماِیش سراسری اتحاد جمهوریخواهان ایران
- هیات اجرائی جمهوریخواهان ایران
Mar. 8, 2005
• فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی ما ان! روز مقاومت و همبستگی!
-کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران
Feb. 24, 2005
• برای تامين امنيت جانی و شغلی خانم شيرين عبادی اقدام کنيد
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jan. 2, 2005
• پيام شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران به مناسبت آغاز سال نو ميلادی
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Dec. 19, 2004
• بيانيه‌ی سه تن از امضاء كنندگان بيانيه‌ی «اتحاد جمهوری خواهان ايران»
-واهيك كشيش‌زاده ـ منوچهر نوروزيان ـ ميرحميد عمرانی
Dec. 5, 2004
• با استقبال از ابتکار طرح کنندگان فراخوان ملی
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Nov. 12, 2004
• پيام تسليت شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران به مناسبت درگذشت ياسر عرفات رهبر فلسطينيان
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Nov. 9, 2004
• نگذاريم فعالين اجتماعی قربانيان يورش به حرکت مدنی شوند
-کميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران
Nov. 2, 2004
• قطعنامه همايش اروپای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ايران درباره آزادی زندانيان سياسی در ايران

Oct. 26, 2004
• دعوت برای شرکت در همايش اروپای مرکزی
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Oct. 21, 2004
• درباره مذاکرات ایران و اروپا
-اطلاعيه مطبوعاتی شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Oct. 15, 2004
• برای بهبود وضع حقوق بشر در ايران، خواهان نظارت دائم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل هستيم
- بيانيه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Sep. 24, 2004
• پيام اتحاد جمهوری خواهان ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلی جديد
- اتحاد جمهوری خواهان ايران
Sep. 6, 2004
• پيام به گردهمائی سراسری جمهوریخواهان لائیک و دمکرات
-هیات اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ایران
Sep. 5, 2004
• پیام زنان به همایش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
-هیئت رئیسه کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران
Sep. 3, 2004
• درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی
-شورای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Aug. 5, 2004
• با حمايت از آزادی مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران مقاومت مدنی عليه بسته تر شدن فضای فرهنگی و سياسی در کشور را گسترش دهيم
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Aug. 1, 2004
• برای دفاع از حقوق بشر در ايران می توان و بايد از مراجع بين المللی مدد خواست
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jul. 23, 2004
• در همبستگی با اعتصاب غذای زندانيان سياسی در دان اوين
-شورای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jul. 17, 2004
• سالگرد مرگ زهرا کاظمی گرامی باد
- اتحاد جمهوريخواهان ايران- کانادا
Jul. 15, 2004
• گذار به مرحله نوين در جنبش دانشجوئی ايران
-بيانيه شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jul. 4, 2004
• اطلاعیه در حمایت از جنبش دانشجوئی
-هیئت اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران- هلند
Jul. 3, 2004
• اطلاعیه کمیسیون مالی
-کمیسیون مالی
Jul. 1, 2004
• آغاز به کار دولت انتقالی و اميد های تازه در چشم انداز آينده عراق
- شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jun. 16, 2004
• پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران نيازمند ايجاد يک جنبش گسترده و هم بسته در ابعاد ملی و بين المللی است
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
May. 4, 2004
• اخراج زنان ايرانی همزی با مرد افغان و كودكان ايرانی را از ايران متوقف سازيد!
-كميسيون زنان اتحاد جمهوری خواهان ايران
May. 1, 2004
• جشن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، بر همه کارگران و زحمتکشان ميهنمان مبارک باد
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Apr. 22, 2004
• تروريسم دولتی شارون بحران خاورميانه را تشديد می کند
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Apr. 21, 2004
• اعتراض به نمايشهای ستيز صدا و سيما
-کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران
Apr. 16, 2004
• ما خواهان لغو محکوميت و آزادی بی قيد و شرط انصافعلی هدايت هستيم
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Mar. 20, 2004
• سال نو را با روشی نوین آغاز کنیم
-کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران
Mar. 7, 2004
• هشت مارس روز جهانی ، بر تمامی زنان و مردان جهان گرامی باد!
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران
Mar. 6, 2004
• فرخنده باد هشتم مارس، روز جهانی ما ان!
-کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران
Mar. 1, 2004
• تجربه انتخابات مجلس هفتم تاييد کرد: انتخابات آزاد همچنان ضرورت اساسی گذار به دمکراسی در جامعه ماست
-شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Feb. 19, 2004
• اول اسفند ماه، روز تجلی وفاق ملی عليه انتخابات فرمايشی است
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Feb. 7, 2004
• با مقاومت مدنی انتخابات فرمايشی را ناکام گذاريم، پرچم انتخابات آزاد را برافراشته نگاه داريم
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jan. 31, 2004
• انتخابات فرمايشی نه، انتخابات آزاد آری!
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jan. 20, 2004
• هر گونه سازش بر سر آزادی های اساسی مردم توجيه ناپذير است
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jan. 17, 2004
• ما خواستار آزادی آقای انصافعلی هدايت هستيم!
-شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Jan. 13, 2004
• رد صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم را محکوم می کنيم!
-شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Dec. 28, 2003
• به ياری هموطنان زلزله زده بشتابيم
-شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Dec. 23, 2003
• ديکتاتورها فرو می افتند...
-شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Dec. 14, 2003
• امکان شرکت و نظارت همه علاقه مندان در همايش سراسری
-شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران
Dec. 8, 2003
• اطلاعیه هیات اجرائی در باره شرکت در همایش سراسری
-هیات اجرایی موقت اتحاد جمهوریخواهان ایران
Dec. 6, 2003
• شانزده آذر و زايش جنبشی نو
-شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوريخواهان ايران
Oct. 22, 2003
• درباره‌ پذيرش رسمی پروتکل الحاقی
-شورای موقت هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران