پيام به کنگره جبهه ملی ایران - اروپا


۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷

دوستان گرامی،
برگزاری اولین کنگره جبهه ملی ایران – اروپا را به شما تبریک می گوئیم. نیروهای جبهه ملی ایران در هر کجا که هستند، با توجه به سابقه و تاریخ آن ها که با نام و منش و سیاست زنده یاد دکتر محمد مصدق و خدمات ارزنده جبهه به رهبری این شخصیت بزرگ تاریخ معاصر ایران گره خورده است، جزو سرمایه ملی مردم ایران هستند و هر گونه تلاشی برای انسجام حضور نیروهای جبهه ملی ایران، اقدامی مسرت بخش برای همه دوستداران آزادی و سربلندی میهنمان است.

دوستان گرامی
تجربه دوران حکومت جبهه ملی ایران یکی از درخشان ترین دوران تاریخ کشور ما، بعد از انقلاب مشروطیت است. سنت سیاسی جبهه ملی ایران و رهبری دکتر محمد مصدق یکی از درخشان ترین دوران در دفاع از آزادی و سربلندی ایران و حفظ منافع ملی ایرانیان است. اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره این سنت بزرگ تاریخی را سرمشق خود قرار داده است و از اتحاد صفوف نیروهای پیرو این خط مشی سیاسی در هر کجا که هستند و تحت هر عنوانی حمایت نموده است. امیدواریم که کنگره شما سرآغازی برای انسجام بیشتر در صفوف این نیروها باشد و گام جدیدی در تلاش برای نزدیکی های بیشتر بین خانواده بزرگ نیروهای پیرو جبهه ملی ایران گردد.

دوستان گرامی
کنگره شما در شرائطی برگزار می شود که کشور ما یکی از دشوارترین دوران حیات خود را پشت سر می گذارد. رهبران جمهوری اسلامی با سیاست های ماجراجویانه خود موجبات انزوای بی سابقه ایران را در صحنه بین المللی فراهم آورده اند. هم اکنون خطر حمله نظامی و درگیری یک جنگ خانمانسوز کشور ما را تهدید می کند. بحث تحریم های بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران بحث روز مجامع بین المللی است. از طرف دیگر، مردم ایران اعم از زنان ، کارگران، دانشگاهیان و دانشجویان، نویسندگان و روزنامه نگاران ... در معرض تهدید و بازداشت و شکنجه اوباشان حکومتی قراردارند. حقوق اولیه مردم از آزادی بیان تا آزادی هر گونه انتخابی از انتخاب پوشش تا انتخاب سیاسی، آزادی تشکل و ... محو و پایمال می شود.
در چنين شرايطی نيروهای مدافع منافع ملی مردم ایران با وظايف مهمی مواجه اند. مقابله با سیاست های حکومت در سطح ملی و بین المللی و تلاش برای خلاصی از وضعیت کنونی، وظايف سنگينی را در برابر همه ما قرار می دهد.
جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نيازمند آن است که چشم انداز‌های امید بخشی در برابر آن گشوده شود و راهی برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود در برابر آن ترسیم گردد.
نیروهای جبهه ملی ایران می توانند در این مهم سهم بسزائی داشته باشند و با توجه به ذهنیت تاریخی مردم از جبهه ملی تحت رهبری دکتر محمد مصدق در استیفای حقوق ملی ایران، در عرصه بین المللی و در ایجاد شرائط آزاد فعالیت و شکوفائی در عرصه ملی، نقش ارزنده ای در همکاری و تلاش مشترک در این مسیر ایفا نمایند.
ما از تلاش مشترک همه نیروهای مدافع آزادی و حق حاکمیت جمهور مردم، در مبارزه علیه ماجراجوئی های سران جمهوری اسلامی در سیاست خارجی کشور و مقابله با هر نوع فکر تجاوز به خاک میهنمان تحت هر بهانه ای پشتیبانی می کنیم و معتقدیم که این نیروها باید با حفظ تنوعات خود بر پایه اشتراک در حفظ منافع ملی ایران و دفاع بی قید و شرط از حق حاکمیت بلامنازع رای مردم در تعیین نوع حکومت و تابعیت همه قوانین کشور از همین رای، جدائی دین از دولت و التزام بر منشور جهانشمول حقوق بشر به گسترده ترین وجه با هم همکاری نموده و راهی برای برون رفت از بحران موجود پیدا کنند.
دوستان عزيز دست شما را به گرمی می فشاريم و اميدواريم که کنگره شما تصميمات راه گشا در جهت سامان دادن به تلاش مشترک بین نیروهای جمهوریخواه و ملی ایران اتخاذ نماید.


هيات سیاسی - اجرايی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
۸ مهر ۱۳۸۶
۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷