راهنمای طرز استفاده از سیستم پالتاک و شرکت در کنفرانس های اينترنتی اتحاد جمهوری خواهان

پالتاک روزهای شنبه 8 و نيم شب به وقت تهران - 9 صبح کاليفرنيا - 6 بعدازظهر اروپای مرکزی

پال تاک چيست؟
پال تاک يک راه حل ارتباطی اينترتی است که درآن instant massage با internet telephony ادغام شده است. از جمله استفاده های پال تاک -که خدماتی رايگان است، برگزاری جلسات و کنفرانس های اينترنتی است. بسياری از جلسات جمهوريخواهان ازطريق سيستم پال تاک صورت ميگيرد و بهمين جهت آشنايی با آن برای شرکت در بحث ها و برنامه ريزی ها ضروری است.
برای استفاده از پال تاک، استفاده کننده بايد اول از طريق سايت پال تاک ثبت نام کند، سپس برنامه پال تاک را روی کامپيوتر خود نصب کند، بالاخره با استفاده از اسم انتخابی و برنامه نصب شده، وارد محيط پال تاک و اطاق های مجازی آن شود و با ديگران ارتباط برقرار کند.
ترتيب کار شرکت در جلسات از اين قرار است که مسئولين برگزاری جلسه زمان معينی را برای گردهم آيی اعلام ميکنند. اطاقی را درپال تاک بوجود مياورند و "آدرس اطاق" و در صورت لزوم"کد ورود" را در اختيار شما قرار ميدهند تا بتوانيد برای شرکت در جلسه به آنها بپيونديد.
ثبت نام کردن و نصب اتوماتيک برنامه پال تاک تنها يکبار لازم است و فقط به چند دقيقه وقت احتياج دارد. استفاده از آنهم بسيار آسان است بطوريکه ميليون ها نفر در جهان برای ارتباطات تلفنی و ويدئويی [مجانی] خود بطور روزمره و با سهولت از آن و يا خدمات موسساتی مشابه استفاده ميکنند. بعلاوه برگزار کنندگان جلسات جمهوريخواهان معمولا قبل از شروع جلسات در اطاق حضور دارند و آماده پاسخگويی به سئوالات احنمالی تکنيکی شرکت کنندگان جديد هستند.
برای استفاده بهتر از پال تاک لازم است که سيستم شما به کارت صدا و ميکروفون و بلندگو مجهز باشد. سيستم های جديد معمولا همه دارای اين تجهيزات هستند. اگر احنمالا ميکروفن نداريد، ميتوانيد از نوع بسيار ارزان قيمت آن که در بازار فراوان است استفاده کنيد.
-----------------------------------------------------------------

ثبت نام، نصب اتوماتيک و طريقه ورود به جلسات پال تاک

دستورالعمل دريافت برنامه، ثبت نام و طرز استفاده از پال تاک به فارسی

http://www.jomhouri.com/weblog/j/paltalk_help
در اين راهنمای تصويری روی تصاوير کوچک به ترتيب کليک کنيد.

-----------------------------------------------------------------

برای پر کردن فرم به اين نکات توجه کنيد:

اولين قسمت فرم "اسم ورود" شما است که با آن در جلسات شرکت خواهيد کرد. سعي کنيد که اسم انتخابی مشابه نام واقعي باشد تا همه شرکت کنندگان در جلسه از يک جريان شفاف بحث و گفتگو استفاده ببرند.
سپس برای خود "رمز ورود" انتخاب کنيد و در قسمت زير با تکرار نوشتن آن "تائيد"ش کنيد. برای استفاده از پل تاک به اسم ورود و رمز ورود احتياج است، پس اين دو را در جايی بنويسيد تا فراموش نکنيد.

بخش بعدی عبارت است از "آدرس ايميل" شماست و سپس
انتخاب يک "اشاره"، برای بخاطر آوردن جواب به يک "سئوال سری"، که"پاسخ سری" شما به آن، رمز شناسايی بين شما و فهرست اتوماتيک پل تاک خواهد بود. در صورت فراموش کردن اسم و يا رمز عبور اين پاسخ را به پال تاک ايميل بيد، تا دوباره کلمات ورود را برای شما بفرستد.

قسمت های بعدی بترتيب "نام"، و "نام فاميل است.
بخش بعدی -در صورت اقامت در آمريکا، "کد پستی" شماست.

در آخر دکمه Submit را بيد.

-----------------------------------------------------------------

نصب اتوماتيک
برای شروع به وب سايت پال تاک برويد وبا مراجعه به راهنما، اين برنامه رايگان را دريافت کنيد.

http://www.paltalk.com/PalTalkSite/download.html

----------------------------------------------------------------

دوستانی که مايل هستند سيستم پالتاک خود را امتحان کنند:
روزهای کنفرانس(معمولا شنبه ها) اتاق از يک ساعت قبل از شروع برنامه باز خواهد بود.

لطفا به دوستانی که بهر دليل از برگزاری برنامه ها بی اطلاعند و مايل به شرکت هستند اطلاع دهيد.

:سوالات، پیشنهادات و نظرات خود را می توانید به آدرس زير بفرستید

paltalk-eji@jomhouri.com


سايت جمهوری