افزایش نیروی نظامی آمریکا در خلیج فارس، جنگ روانی یا حمله نظامی به ایران؟

سخنران: دکتر گودرز اقتداری


تاريخ: ١٣٨۵چهارده بهمن -۲۰۰ ۷سوم فوریه
ساعت: ۲۰:۳۰ (تهران)، ۱٨:۰۰ (اروپاي مرکزي)، ۹:۰۰ (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری

Paltalk | Rooms | Europe/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran


--------------------------------------
دستورالعمل دريافت برنامه، ثبت نام و طرز استفاده از پال تاک به فارسی

http://www.jomhouri.com/weblog/j/paltalk_help
در اين راهنمای تصويری روی تصاوير کوچک به ترتيب کليک کنيد.
--------------------------------------

صفحه راهنمای کامل

--------------------------------------

نصب
برای شروع به وب سايت پال تاک برويد وبا مراجعه به راهنما، اين برنامه رايگان را دريافت کنيد.

آدرس سايت پال تاک
http://www.paltalk.com/PalTalkSite/download.html
کليک کنيد.
--------------------------------------

پال تاک چيست؟
پال تاک يک راه حل ارتباطی اينترتی است که درآن instant massage با internet telephony ادغام شده است. از جمله استفاده های پال تاک -که خدماتی رايگان است، برگزاری جلسات و کنفرانس های اينترنتی است. بسياری از جلسات جمهوريخواهان ازطريق سيستم پال تاک صورت ميگيرد و بهمين جهت آشنايی با آن برای شرکت در بحث ها و برنامه ريزی ها ضروری است.
برای استفاده از پال تاک، استفاده کننده بايد اول از طريق سايت پال تاک ثبت نام کند، سپس برنامه پال تاک را روی کامپيوتر خود نصب کند، بالاخره با استفاده از اسم انتخابی و برنامه نصب شده، وارد محيط پال تاک و اطاق های مجازی آن شود و با ديگران ارتباط برقرار کند.
ترتيب کار شرکت در جلسات از اين قرار است که مسئولين برگزاری جلسه زمان معينی را برای گردهم آيی اعلام ميکنند. اطاقی را درپال تاک بوجود مياورند و "آدرس اطاق" و در صورت لزوم"کد ورود" را در اختيار شما قرار ميدهند تا بتوانيد برای شرکت در جلسه به آنها بپيونديد.
ثبت نام کردن و نصب اتوماتيک برنامه پال تاک تنها يکبار لازم است و فقط به چند دقيقه وقت احتياج دارد. استفاده از آنهم بسيار آسان است بطوريکه ميليون ها نفر در جهان برای ارتباطات تلفنی و ويدئويی [مجانی] خود بطور روزمره و با سهولت از آن و يا خدمات موسساتی مشابه استفاده ميکنند. بعلاوه برگزار کنندگان جلسات جمهوريخواهان معمولا قبل از شروع جلسات در اطاق حضور دارند و آماده پاسخگويی به سئوالات احنمالی تکنيکی شرکت کنندگان جديد هستند.
برای استفاده بهتر از پال تاک لازم است که سيستم شما به کارت صدا و ميکروفون و بلندگو مجهز باشد. سيستم های جديد معمولا همه دارای اين تجهيزات هستند. اگر احنمالا ميکروفن نداريد، ميتوانيد از نوع بسيار ارزان قيمت آن که در بازار فراوان است استفاده کنيد.
-----------------------------------------------------------------

دوستانی که مايل هستند سيستم پالتاک خود را امتحان کنند:
روزهای کنفرانس(معمولا شنبه ها) اتاق از يک ساعت قبل از شروع برنامه باز خواهد بود.

لطفا به دوستانی که بهر دليل از برگزاری برنامه ها بی اطلاعند و مايل به شرکت هستند اطلاع دهيد.

:سوالات، پیشنهادات و نظرات خود را می توانید به آدرس زير بفرستید

paltalk-eji@jomhouri.com


سايت جمهوری

پالتاک اجا


موضوع بحث: افزایش نیروی نظامی آمریکا در خلیج فارس، جنگ روانی یا حمله نظامی به ایران؟

با شرکت: سخنران: دکتر گودرز اقتداری

تاريخ: شنبه، ١٣٨۵چهارده بهمن برابر با ۲۰۰ ۷سوم فوریه
ساعت: ۲۰:۳۰ (تهران)، ۱٨:۰۰ (اروپاي مرکزي)، ۹:۰۰ (غرب آمريکا)

مجری:

مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
هدف ما اينستکه اين اتاق به محلي براي گفتگو و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني،
با رعايت فرهنگ ديالوگ و تعامل، تبديل شود. با تشکر، گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

دستورالعمل دريافت برنامه، ثبت نام و طرز استفاده از پال تاک به فارسی

توجه: در اين راهنمای تصويری روی تصاوير کوچک به ترتيب کليک کنيد.


نصب پالتاک

برای شروع به وب سايت پال تاک برويد وبا مراجعه به راهنما، اين برنامه رايگان را دريافت کنيد.
آدرس سايت پال تاک http://www.paltalk.com/PalTalkSite/download.html کليک کنيد.

پال تاک چيست؟ پال تاک يک راه حل ارتباطی اينترتی است که درآن instant massage با internet telephony ادغام شده است. از جمله استفاده های پال تاک -که خدماتی رايگان است، برگزاری جلسات و کنفرانس های اينترنتی است. بسياری از جلسات جمهوريخواهان ازطريق سيستم پال تاک صورت ميگيرد و بهمين جهت آشنايی با آن برای شرکت در بحث ها و برنامه ريزی ها ضروری است.
برای استفاده از پال تاک، استفاده کننده بايد اول از طريق سايت پال تاک ثبت نام کند، سپس برنامه پال تاک را روی کامپيوتر خود نصب کند، بالاخره با استفاده از اسم انتخابی و برنامه نصب شده، وارد محيط پال تاک و اطاق های مجازی آن شود و با ديگران ارتباط برقرار کند.
ترتيب کار شرکت در جلسات از اين قرار است که مسئولين برگزاری جلسه زمان معينی را برای گردهم آيی اعلام ميکنند. اطاقی را درپال تاک بوجود مياورند و "آدرس اطاق" و در صورت لزوم"کد ورود" را در اختيار شما قرار ميدهند تا بتوانيد برای شرکت در جلسه به آنها بپيونديد.
ثبت نام کردن و نصب اتوماتيک برنامه پال تاک تنها يکبار لازم است و فقط به چند دقيقه وقت احتياج دارد. استفاده از آنهم بسيار آسان است بطوريکه ميليون ها نفر در جهان برای ارتباطات تلفنی و ويدئويی [مجانی] خود بطور روزمره و با سهولت از آن و يا خدمات موسساتی مشابه استفاده ميکنند. بعلاوه برگزار کنندگان جلسات جمهوريخواهان معمولا قبل از شروع جلسات در اطاق حضور دارند و آماده پاسخگويی به سئوالات احنمالی تکنيکی شرکت کنندگان جديد هستند.
برای استفاده بهتر از پال تاک لازم است که سيستم شما به کارت صدا و ميکروفون و بلندگو مجهز باشد. سيستم های جديد معمولا همه دارای اين تجهيزات هستند. اگر احنمالا ميکروفن نداريد، ميتوانيد از نوع بسيار ارزان قيمت آن که در بازار فراوان است استفاده کنيد.

دوستانی که مايل هستند سيستم پالتاک خود را امتحان کنند، روزهای کنفرانس (معمولا شنبه ها) اتاق از يک ساعت قبل از شروع برنامه باز خواهد بود.
لطفا به دوستانی که بهر دليل از برگزاری برنامه ها بی اطلاعند و مايل به شرکت هستند اطلاع دهيد.

سوالات، پیشنهادات و نظرات خود را می توانید به آدرس زير بفرستید
paltalk-eji@jomhouri.com

سايت جمهوری