مصاحبه‌ها

Jan. 22, 2012
• استعفای رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد
-امیر مومبینی
Jan. 18, 2012
• ایران عراق نیست!
-کاظم علمداری
Jan. 17, 2012
• "بحران" اخیر دلار در ایران
-دکتر حمید زنگنه
• پاسخی کوتاه
-کاظم علمداری
• توانايىِ انديشيدن يعنى فلسفى انديشيدن بر فرايند شَوَند
-نيكروز اولاد اعظمى
• چهار نکته در بیانیه‌ی چهارم
-امیر مومبینی
Jan. 13, 2012
• به ترور کثیف انسان‌ها پایان دهید!
-امیر مومبینی
Jan. 10, 2012
• آیا تحریم و عدم شرکت متفاوت اند؟
-فرخ نگهدار
Jan. 9, 2012
• تحریم امروز و تحریم های دائمی
-ملیحه محمدی
Jan. 5, 2012
• رفراندم!
-احمد پورمندی
Jan. 4, 2012
• ژنرال‌های پاکستان در ایران!
-کاظم علمداری
Jan. 3, 2012
• پیشنهادی به گروه‌های اپوزیسیون
-مزدک لیماکشی
Jan. 2, 2012
• ۱۰۰۰ روز با اوبامایی که نبود
-گودرز اقتداری
• دکتر یزدی- قربانی تاریخ
-محمد برقعی
Dec. 31, 2011
• با تمرکز پیکار علیه خامنه‌ای خطر جنگ را دفع کنیم
-محمد ارسی
Dec. 30, 2011
• مسئولیت با کیست؟
-مهدی فتاپور
Dec. 27, 2011
• جنگ و پروژه لیبی
-حبیب پرزین
• کارت قرمز
-احمد پورمندی
Dec. 23, 2011
• نخواستن پائینی‌ها کافیست
-فرخ نگهدار
• غیر دمکراتیک ترین، اما مهمترین انتخابات
-ملیحه محمدی
Dec. 21, 2011
• استیصال سیاسی و باور به شکست ناپذیری حکومت دینی
-رضا فانی یزدی
Dec. 16, 2011
• چرا تحریم اقتصادی به سود جنبش ضداستبدادی است
-کاظم علمداری
Dec. 14, 2011
• با این همه اطلاعیه چه کنیم؟
-مريم سطوت
Dec. 13, 2011
• تحريم يا انفعال؟
-نیکروز اولاداعظمی
Dec. 7, 2011
• در محکومیت کشتار شیعیان
-امیر مومبینی
Dec. 3, 2011
• بحران هسته ای، خطر جنگ و
پی آمدهای آن بر جنبش دمکراسی خواهی در ایران

-رضا فانی یزدی
• قتل رافق تقی
جنایتی که بر دشمنی با کشورهای مسلمان می‌افزاید

-امیر مومبینی
• قطع رابطه یا حمله نظامی؟
-مصاحبه کاوه قریشی با مهران براتی و مهدی خانبابا تهرانی
Nov. 30, 2011
• خانه متروکه پدری
بمناسبت کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان

-رضا فانی یزدی
Nov. 29, 2011
• در خاورمیانه چه می گذرد؟
-ملیحه محمدی
Nov. 28, 2011
• کاپیتالیسم یا سوسیالیسم ؟ (۲)
-اسفندیار طبری
• وجوه مختلف مفهوم و مسئله استقلال
-حسین زاهدی
Nov. 24, 2011
• چه کنیم؟
-احمد پورمندی
Nov. 23, 2011
• باز هم در باره دخالت جامعه جهانی در ليبی، بهروز بيات
-بهروز بيات
• خاورمیانه در مسیر گذر
-فرخ نگهدار
Nov. 19, 2011
• شش نگاه به سياست خارجی
-مزدک ليماکشی
Nov. 18, 2011
• استقلال
-احمد پورمندی
Nov. 17, 2011
• حمله نظامی اسرائیل و مداخله بشردوستانه ربطی بهم ندارند
-کاظم علمداری
• "تك عاملى" بودنِ نحوهِ انديشيدن بر ساختار زندگى
-نیکروز اولاداعظمی
• نامه‌های ماندگار
-محسن حیدریان
Nov. 16, 2011
• نه به جنگ به هر قیمت
-ملیحه محمدی
Nov. 13, 2011
• کاپیتالیسم یا سوسیالیسم ؟ (۱)
- اسفندیار طبری
Nov. 12, 2011
• مطمئن ترین عامل بازدارنده - مطمئن ترین عامل پیش برنده
-فرخ نگهدار
Nov. 9, 2011
• حمله نظامی هدف نیست، حلقه محاصره تنگ تر می شود
-مصاحبه جرس با محمد برقعی
• برای جلوگیری از جنگ
-امیر مومبینی
Nov. 6, 2011
• جنگ (۱)
-امیر مومبینی
Nov. 2, 2011
• کدام بايد بر چيده شود: رياست جمهوری یا ولايت فقيه
-مزدک ليماکشی
Oct. 31, 2011
• دیروز و امروز
-مهدی فتاپور
Oct. 27, 2011
• دكتر مهرداد مشایخی: الگوی مثبتی از امتزاج پژوهش و سیاست، پندار و كردار
-دكتر علی‌اكبر مهدی
Oct. 26, 2011
• جمهوری اسلامی بین ترکیه و عربستان
-اسفندیار طبری
Oct. 25, 2011
• جنبش وال استریت و چپ سنتی
-کاظم علمداری
• به این نکبت نباید تن داد
-فرخ نگهدار
Oct. 23, 2011
• به موازات "انتخابات" مجلس نهم، کانديداهای جنبش اعتراضی
خواهان دموکراسی و حقوق بشر را معرفی کنيم!

-حسن نايب هاشم (فرود سياوش پور)
• درباره انتخابات مجلس
-مصاحبه فرخ نگهدار با نشریه اورسام
Oct. 21, 2011
• چرا سفیرعربستان سعودی؟
-رضا فانی یزدی
Oct. 20, 2011
• سقوط دیکتاتوری: پایان جنگ نه ماهه در لیبی
-فرزانه عظیمی
Oct. 15, 2011
• در سوگ مهرداد
-بهروز بیات
• ما و قضیه سفیر سعودی!
-ملیحه محمدی
Oct. 10, 2011
• رهبران حکومت، رهبران اصلاح طلب و بحران سوریه
-فرخ نگهدار
Oct. 8, 2011
• مهرداد مشایخی سیاست را برای انسان و قدر و ارزش او می خواست
-ملیحه محمدی
Oct. 5, 2011
• تحریم فعال انتخابات
-کاظم علمداری
Oct. 4, 2011
• ٧٠ سال تاریخ حزب توده ایران
و ضربات ناشی از دو انشعاب

-مصاحبه رادیو فردا با مهدی خانبابا تهران
Oct. 1, 2011
• " فرديت" و " مسئوليت" در جامعه
-نیکروز اولاداعظمی
Sep. 29, 2011
• آن که نآموخت ازگذشت روزگار …
-سيامک سلطانى
Sep. 27, 2011
• برای اولین بار تحریم؟
-ملیحه محمدی
Sep. 17, 2011
• مبارزه سیاسی و خانواده‌هایی که «با تمام توان به میدان وارد می‌آیند»
-مصاحبه رادیو فردا با مهدی فتاپور
• پیرامون برخی رویدادهای سیاسی
- مصاحبه کارآنلاین با بهروز خلیق
Sep. 4, 2011
• انتخابات مرد - زنده باد انتخابات
-فرخ نگهدار
Sep. 1, 2011
• انتخاباتی متفاوت از همیشه
-ملیحه محمدی
Aug. 29, 2011
• هدف اعدام‌های ۶۷ شکستن توازن قوا در جمهوری اسلامی بود
- مصاحبه جرس با فرخ نگهدار
Aug. 26, 2011
• کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
محکومیت جنایتکار یا محاکمه قربانیان!

-
Aug. 16, 2011
• آرتوپی: بین ایده و واقعیت
-اسفندیار طبری
• تحریم مدنی فعال انتخابات استصوابی،
رویش توان اجتماعی انتخابات آزاد است

-نیکروز اولاداعظمی
Aug. 12, 2011
• دولت بختیار، رویایی دست نیافتنی
-مهرداد حریری
• شاپور بختیار و امکان اصلاحات در حکومت شاه
-گفت‌وگوی مریم انصاری با فرخ نگهدار
Aug. 8, 2011
• همایون
-امیر مومبینی
Aug. 7, 2011
• پیرامون سازمان جمهوری‌خواهان ایران
-اسفندیار طبری
• پیرامون سازمان جمهوریخواهان ایران
-بیژن حکمت
Jul. 26, 2011
• نگذاریم استبداد مردم را بازی دهد
-کاظم علمداری
• مسلمان‌ستیزی آماج عمده‌ی راسیسم اروپا
-امیر مومبینی
Jul. 25, 2011
• چند نکته درباره «سازمان جمهوری‌خواهان ایران»
-اسفندیار طبری
Jul. 24, 2011
• انقلاب فلسفى، اجتماعى و سياسى
-نیکروز اولاداعظمی
Jul. 12, 2011
• پاسخ هایی به انتقادات
-ملیحه محمدی
Jul. 6, 2011
• حمایت از جنبش سبز و حمله به خاتمی
-ملیحه محمدی
Jul. 3, 2011
• سی سال پس از سی خرداد
-فرخ نگهدار
• کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
جنایتی که دیگر هیچ کس حاضر نیست
مسئولیت آنرا برعهده گیرد

-رضا فانی یزدی
Jun. 27, 2011
• نگاهی به مسئله نسل‌ها و هویت اجتماعی در جنبش سبز
-اسفندیار طبری
• اعتصاب غذا و موضعگیری دشوار ما
-ملیحه محمدی
Jun. 26, 2011
• اصلاح طلبان و نقش آنها در انتخابات آینده
-اسماعیل ختایی
Jun. 25, 2011
• در حاشیه مناظره های تلویزیونی
بهار 1360

-مهدی فتاپور
Jun. 17, 2011
• بیست و دوم خرداد، طبقه متوسط جدید
-مهدی فتاپور
Jun. 16, 2011
• همین جمهوری اما بدون ولایت فقیه
-مزدک ليماکشی
Jun. 15, 2011
• این کمترین دستاورد بود
-ملیحه محمدی
Jun. 4, 2011
• وقایع روزهای اخیر به ما چه میگویند
-اسماعیل ختایی
• هاله‌ای نازنین، ستاره‌ای ماندگار!
-ملیحه محمدی
Jun. 2, 2011
• چه کسی مسئول مرگ هاله سحابی است؟
-فرزانه عظیمی
May. 31, 2011
• رویکرد‌های خاتمی و رفسنجانی
-محسن حیدریان
May. 30, 2011
• انتخابات آزاد با " قانون اساسى وحى منزل نيست" همخوانى دارد
-نیکروز اولاداعظمی
May. 29, 2011
• خاتمی و قرارداد سبز
-احمد پورمندی
May. 26, 2011
• نهضت آزادی پیشگام نهضت آزادی خواهی ایرانیان .
-مصاحبه میزان خبر با فرخ نگهدار
May. 18, 2011
• جنبش سبز در توافق یا در سکوت
-هادی صوفی زاده
• به مناسبت پنجاه سالگی نهضت آزادی
-فرخ نگهدار
May. 17, 2011
• این فقط دعوای قدرت نیست!
-مصاحبه مریم محمدی با بابک امیرخسروی
May. 12, 2011
• هسته‌ای شدن نیروگاه بوشهر بی‌معنی است
-مصاحبه دویچه وله با دکتر بهروز بیات
May. 1, 2011
• نکاتی پیرامون” بحثی در مورد رابطه استقلال و آزادی”
-حسین زاهدی
Apr. 29, 2011
• راهی جز محاصره مدنی جمهوری اسلامی نمانده است
-مزدک لیماکشی
Apr. 28, 2011
• افراط و تفریطها در اپوزیسیون
-مصاحبه مریم محمدی با دکتر مهرداد مشایخی
• آیا احمدی‌نژاد به منتقدان نظام نزدیک می‌شود؟
-مصاحبه مریم محمدی از رادیو زمانه با فرخ نگهدار
• ادامه غیبت محمود احمدی نژاد ازکاخ ریاست جمهوری
-مصاحبه رادیو فرانسه با مهدی خان بابا تهرانی
Apr. 26, 2011
• "مکتب ایرانی" احمدی نژاد- مشایی
عبارتی بی نغز و بی مغز

-نیکروز اولاداعظمی
Apr. 18, 2011
• بحثی در مورد رابطه استقلال و آزادی
-محمد برقعی
Apr. 15, 2011
• تحلیل و بررسی جنبش سبز بعد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹
-مصاحبه دانشجو نیوز با بیژن حکمت
Apr. 14, 2011
• مسوولیت سیاسی ما
-فرخ نگهدار
Apr. 8, 2011
• نقش رهبری
-محمد برقعی
Apr. 4, 2011
• جنبش سبز ایران در تلاطم آزادی خواهی منطقه
-گفت و گوی ماندانا زندیان با مهدی خانباباتهرانی
Mar. 31, 2011
• تفسیر عطاالله ‌‌مهاجرانی از استقلال جمهوری‌‌اسلامی
-کاظم علمداری
• جمهوری خواهان ایران، جنبش سبز و قانون اساسی
-مزدک لیماکشی
Mar. 28, 2011
• انرژی هسته ای بعد از فوکوشیما
-بهروز بیات
Mar. 26, 2011
• فرايند دموكراسى، جامعه مدنى بدون خشونت
-نیکروز اولاداعظمی
Mar. 19, 2011
• بگذار بسته بماند!
-احمد پورمندی
• درباره پروژه سیاسی آقای مهاجرانی
-مهرداد مشایخی
Mar. 17, 2011
• دورنمای دمکراسی در ایران و منطقه
-اسفندیار طبری
• ۹ اسفند روز ملی شدن نفت را روز صرف نظر کردن از انرژی اتمی ایران استبدادی نمائیم.
-حسن شریعتمداری
Mar. 14, 2011
• در رثای مامه غنی بلوریان
تولدی و مرگی زود هنگام

-فرخ نگهدار
• بحران اتمی در ژاپن، پرسش‌هایی برای ایران
-سعید شروینی
Mar. 12, 2011
• گام بعدی خامنه ای؟
-محسن حیدریان
Mar. 10, 2011
• زنان و سازمان‌های سیاسی؛ مروری بر یک تجربه
-فرزانه عظیمی
• چرا انقلاب ایران اسلامی شد
-محمد برقعی
Mar. 2, 2011
• نکاتی در باره بازسازی جمهوری خواهان
-مرتضی ملک محمدی
Mar. 1, 2011
• زنده باد موسوی – زنده باد کروبی
این است پاسخ فرمان دستگیری رهبران سبز

-فرخ نگهدار
Feb. 28, 2011
• قدرت ما در تنوع ماست!
-فرزانه عظیمی
• پیشنهاد سنجیده احمد منتظری
-ملیحه محمدی
Feb. 27, 2011
• چرا جنبش مصر فراگیر شد وانقلاب ایران نشد
-محمد برقعی
Feb. 26, 2011
• از خشم مردم بترسید!
-کاظم علمداری
• نامه‌ی سرگشاده به آقای سروش
در دفاع از حقوق اجتماعی ناهمکیشان

-امیر مُمبینی
• سه مؤلفه مفهومی - ارزشی سكولار در منشور جنبش سبز و آشتى ملى
-نیکروز اولاداعظمی
Feb. 24, 2011
• یک گام به پس
-احمد پورمندی
Feb. 21, 2011
• عصر دیکتاتورها رو به پایان است
-فرزانه عظیمی
Feb. 20, 2011
• در دفاع از جهانشمولی هنجار‌های حقوق بشر
-بهروز بیات
Feb. 19, 2011
• درس‌های بزرگ حرکت ۲۵ بهمن
خطر اول، خطر دوم

-فرخ نگهدار
Feb. 17, 2011
• کنفوسیوس گفت: ای مردم بدانیدحكومت ستمگر از ببر هم درنده تر است
-نیکروز اولاداعظمی
Feb. 16, 2011
• این مجلس نماینده مردم ایران نیست‫!‬
-فرزانه عظیمی
• ایران در تلاطم تحول،
اتحاد جمهوری خواهان درگریبان بحران!

-مصطفی مدنی
Feb. 15, 2011
• ... بروند شرم کنند
-احمد پورمندی
Feb. 13, 2011
• آیا همچنان اصرار دارید هم سرنوشت مبارک باشید؟
-حسن شریعتمداری
Feb. 12, 2011
• چهار مانع بر سر راه اتحاد نيروهای طرفدار جنبش سبز
-مزدک ليماکشی
• بهمن: در ایران در مصر
-فرخ نگهدار
Feb. 11, 2011
• درس‌های میدان تحریر
-سعید شروینی
• توضیحاتی پیرامون ضرورت بازسازی جنبش جمهوری خواهی
-مهرداد مشایخی
Feb. 9, 2011
• فدائیان، مجاهدین و آزادی احزاب
-بیژن حکمت
Feb. 6, 2011
• بیداری اسلامی و بیماری اسلامی
-امیر مومبینی
Feb. 5, 2011
• در باره داریوش همایون
-سعید شروینی
Feb. 4, 2011
• جدایی وانشعاب: بیماری فرهنگی ما ایرانیان
-محمد برقعی
• بحران مصر؛ مخمصه‌ی اسرائیل، چالش آمریکا
-سعید شروینی
Feb. 1, 2011
• چند مسئله حاد در اتحاد جمهوری‌خواهان
-امیر مومبینی
• نماد عنصر آزادى و دموكراسى آشتى ملى است
-نیکروز اولاداعظمی
• برای بازسازی جنبش جمهوریخواهی
-بیانیه جمعی از اعضای اتحاد جمهوریخوهان ایران
Jan. 27, 2011
• سیاست اپوزیسیونی
-مهدی فتاپور
Jan. 25, 2011
• بازهم درباره نامه فرخ نگهدار
-اسفندیار طبری
• آشتی با جمهوری اسلامی یا آشتی ملی
-مرتضی ملک محمدی
• جنبش سبزهنوز در برزخ است
-محمد برزنجه
Jan. 23, 2011
• استراتژی جنبش سبز در برخورد با انتخابات
-مزدک ليماکشی
Jan. 20, 2011
• بحثی در رابطه با
نقد نوشته مشترک احمد پورمندی و ف. تابان

-فرخ نگهدار
• دو عاملی که می تواند حکومت را به تمکین وادارد
-نیکروز اولاداعظمی
Jan. 18, 2011
• پيامد طرح نقدی کردن يارانه‌ها: چرخه شوم گرانی ـ بيکاری ـ سرکوب!
-جمشيد اسدی
Jan. 17, 2011
• غرب و درس‌های تحولات تونس
-سعید شروینی
• شروط خاتمی: استراتژی یا تاکتیک ؟
-کاظم علمداری
Jan. 16, 2011
• ولایت فقیه مشکل اصلی است
-امیر مومبینی
Jan. 15, 2011
• آقای نگهدار و سیاست ورزی در خلاء
-محمد برزنجه
• سایه‌روشن تونس پس از برکناری بن‌علی
-سعید شروینی
Jan. 13, 2011
• آقای خامنه‌ای! فردوست‌ها از شما آریامهر می‌سازند
-فرخ نگهدار
Jan. 11, 2011
• طرح يارانه احمدی‌نژاد قيمت‌ها را اصلاح نخواهد کرد!
-جمشيد اسدی
Jan. 10, 2011
• تجلی "من" در "رأی من کجاست" روند گسست از تاریخ بی تاریخ است(۲)
-نیکروز اولاداعظمی
Jan. 6, 2011
• یک نظریه برقانون تعدیل ساختاری اقتصادی ایران
-دکتر حمید زنگنه
Jan. 4, 2011
• تجلی "من" در "رأی من کجاست" روند گسست از تاریخ بی تاریخ است(۱)
-نیکروز اولاداعظمی
Jan. 3, 2011
• تک درخت کویر
-احمد پورمندی
Jan. 1, 2011
• سربلندی قوه‌ی قضائیه اسرائیل
-سعید شروینی
Dec. 28, 2010
• راه دشوار بیان حقیقت (بخش سوم)
-رضا فانی یزدی
Dec. 26, 2010
• بیانیەهای اعتراض به سرکوب را طوری بنویسیم که همە امضاء کنند
-فرخ نگهدار
Dec. 22, 2010
• سکولاریسم، حقوق شهروندی و رفع تبعیض سه مقوله مهم در جنبش سبز
-گفتگوی سایت انتخابات آزاد با احمد پورمندی
Dec. 21, 2010
• در تحول دستگاه دین
-فرخ نگهدار
Dec. 20, 2010
• نسرین ستوده را دریابیم
-دکتر نیره توحیدی
Dec. 19, 2010
• راه دشوار بیان حقیقت
(بخش دوم)

-رضا فانی یزدی
Dec. 14, 2010
• راه دشوار بیان حقیقت
-رضا فانی یزدی
Dec. 13, 2010
• تازه ترین آماج سیاست های بی فرجام
-ملیحه محمدی
• حقوق بشر و جایگاه آن در نگاه سیاسی
-محسن حیدریان
Dec. 11, 2010
• گفتار دکتر مهرداد مشایخی در پایان مراسم گرامیداشت او در واشنگتن
-دکتر مهرداد مشایخی
• مهرداد مشایخی از دید من
-دریادار امیرهوشنگ آریان‌پور
• گزارشی از مراسم گرامیداشت دکتر مهرداد مشایخی
-نشریه «ایرانیان»، چاپ واشنگتن
Nov. 23, 2010
• جنبش سبز و راه‌های پیش‌رو
-مزدک لیماکشی
• سیمای سیاسی جنبش سبز
-مهدی فتاپور
• برادران کارامازف و آيت‌الله خمينی
-جمشيد اسدی
Nov. 21, 2010
• جنبش سبز در موقعیت رکود است
-گفتگوی مریم محمدی با حسن شریعتمداری
Nov. 19, 2010
• پیرامون سفر خامنه‌ای به قم
آچمز

-کاظم علمداری
Nov. 16, 2010
• "مچ گیری" دینورزانه ی التقاط گرانه یا نقد روشنفکری روشنگرانه؟
-نیکروز اولاداعظمی
Nov. 15, 2010
• گزارشی از فوروم سراسری اتحادیه کارمندان اتریش: تجربه ای جدید
-فرزانه عظیمی
Nov. 9, 2010
• در باره مسئله ملی- قومی
-مصاحبه ایران گلوبال با مزدک لیما کشی
Nov. 3, 2010
• جنبش سبز و انتخابات آزاد
-بیژن حکمت
Oct. 30, 2010
• احمدی‌نژاد وعده کدام پیشرفت را می‌دهد؟
-ملیحه محمدی
Oct. 24, 2010
• تحریم کنندگان مدافع حقوق مردم ایران هستند
-مصاحبه روز با دکتر کاظم علمداری
Oct. 20, 2010
• نسل سوم انقلاب و روشهای فرا اصلاحی
-مصاحبه جرس با دکتر مهرداد مشایخی
• هشداری بزرگ در مورد سفر آیت الله خامنه ای به قم
-محمد برقعی
Oct. 14, 2010
• آن چه باید هواداران مدرنیزاسیون پهلوی اول و دوم بدانند
-نیکروز اولاداعظمی
Oct. 10, 2010
• دو زن با کارنامه‌ای قابل اعتنا
-سعید شروینی
Sep. 28, 2010
• انتخابات ونزوئلا و درس‌های آن برای رهبران ایران
-سعید شروینی
Sep. 23, 2010
• پیرامون جنبش سبز و جدال قدرت در درون نظام
-گفتگوی مانداندا زندیان با دکتر امیر حسین گنج بخش
Sep. 21, 2010
• ضرورت کدام گفت و گو پیرامون گذشته؟
-مسعود فتحی
Sep. 19, 2010
• ضرورت گفتگوی ملی در گذار از رهبری «شخصیت محور» به رهبری «برنامه محور»
-دکتر مهرداد مشایخی
Sep. 17, 2010
• بازگشت يا گذر از خمينی، مسئله اين است؟
-جمشيد اسدی
Sep. 16, 2010
• راهبرد سبز و اصلاح طلبان خاکستری
-رضا سیاوشی - امیرحسین گنج بخش
Sep. 15, 2010
• انتخاب يا تبعیت. کدام راه؟
-منصورسحرخيز
Sep. 14, 2010
• امروز می فهمیم که با شما چه کرده‌ایم
-عاطفه جعفری
• حوزه عمومی شهروندی و نقش دین در آن
-نیکروز اولاداعظمی
Sep. 12, 2010
• روز قدس و سخنان پرسش‌برانگیز محمد خاتمی
-محمد ارسی
• مافیای جهانی و هیاهوئی تازه
-محمد سطوت
Sep. 10, 2010
• نامه‌ی سرگشاده به
سرکار خانم شیرین عبادی!
جناب آقای عبدالکریم لاهیجی!

-احمد فرهادی
Sep. 5, 2010
• روحانیت نقش مستقیمی در کودتای 28 مرداد نداشت
-مصاحبه روز با حسن شریعتمداری
• جنبش دانشجویی و سیاست
-مصاحبه رادیو زمانه با مهدی فتاپور و امیر حسین اعتمادی
• اعلام جرم علیه معاون سپاه در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری
و درخواست ابطال نتیجه‌ی انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸

-احمد فرهادی
Aug. 31, 2010
• دو عاملی که می تواند نظام اسلامی را به تمکین وادارد
-نیکروز اولاداعظمی
Aug. 29, 2010
• جنبش سبز، جنبش مجموعه‌ای از نیروهاست
-گفتگوی علی خردپیر با مهدی فتاپور
Aug. 28, 2010
• سیاست «جذب حداکثری» و تلاش برای بازتعریف جنبش سبز
-مهرداد مشایخی
Aug. 21, 2010
• بیگانه؟!
-احمد پورمندی
• «نیروگاه بوشهر بهانه جنگ روانی شده است»
-مصاحبه رادیو دویچه وله با بهروز بیات
Aug. 19, 2010
• حزب توده، دولت مصدق و «کودتای ۲۸ مرداد»
-مصاحبه رادیو فردا با فرخ نگهدار
Aug. 18, 2010
• اقتصاد نفت در دموکراسی
-گفت‌وگوی سعيد قاسمی‌نژاد با جمشيد اسدی (بخش دوم)
Aug. 15, 2010
• موسوی رهبری برای امروز و فردای ایران
-محسن حیدریان
• جنبش سبز در برابر یک آزمون تاریخی
-مهرداد مشایخی
Aug. 13, 2010
• اقتصاد نفت در ديکتاتوری
-گفت‌وگوی سعيد قاسمی‌نژاد با جمشيد اسدی
Aug. 7, 2010
• مرغ سحر ناله سرکن
-منصور سحرخيز
Aug. 3, 2010
• "تيله‌های اخلاقی" اپوزيسيون
-جمشيد اسدی
Jul. 23, 2010
• انتخابات آزاد، ممکن ترين راه
-منصور سحرخيز
• معیار سنجش تشخص آدمی
-نیکروز اولاداعظمی
Jul. 22, 2010
• اصلاح طلبی (حکومتی) به مثابه یک ناهمزمانی تاریخی
-دکتر مهرداد مشایخی
Jul. 21, 2010
• شعار فریبنده انتخابات آزاد.
-حبیب پرزین
Jul. 18, 2010
• اهمیت «دکتر مصدق» برای جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی
-دکتر نیره توحیدی
• انتخابات آزاد در ایران بدون استقرار دولت گذار ممکن نیست
-محمد برزنجه
Jul. 17, 2010
• باز خوانی مفاهیم استقلال و استعمار
-کاظم علمداری
Jul. 15, 2010
• تحریم ایران و نتایج محتمل آن
-مسعود آذری
Jul. 13, 2010
• انتخابات آزاد و قانون اساسی
-بیژن حکمت -امیرحسین گنج بخش
Jul. 12, 2010
• جنبش دانشجويی در سال‌های ۴۷ تا ۵۲،
-مهدی فتاپور
Jul. 11, 2010
• پیش شرطهای برگزاری انتخابات آزاد
-مصاحبه سایت انتخابات آ زاد با حسن شریعت مداری
Jul. 5, 2010
• ای شیخ، ملکوت بر تو روا باشد، ملک مرا به من ده
-نیکروز اولاد اعظمی
Jul. 1, 2010
• مبارزه در چارچوب قانون اساسی! آری یا نه؟
-مصاحبه مریم محمدی با دکتر محمد برقعی و دکتر مهرداد مشایخی
• جهانگیر رفت،یادش به خیر
-رضا چرندابی
Jun. 27, 2010
• همکاری احزاب و سازمان ها
مشکلات و امکانات

-مصاحبه نشریه اخبار روز با آقای مهدی فتاپور
مسئول هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان

• چرا حمله ی اسرائیل به کاروان کشتی های صلح را باید محکوم کرد
-محمد برقعی
Jun. 20, 2010
• تند پيچ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و استراتژی نوين اصلاح طلبی
-جمشید اسدی
• هدف تحریم‌ها تخریب است
-امیر مومبینی
• روانشناسی آیت الله خامنه ای
-محمد برقعی
Jun. 19, 2010
• منشور جنبش سبز، چند نکته اساسی و یک پرسش بزرگ!
-ملیحه محمدی
Jun. 15, 2010
• آذربایجان و جنبش سبز
-گفت‌وگوی دویچه وله با حسن شریعتمداری
• تحریم
-احمد پورمندی
Jun. 13, 2010
• ۲۲ خرداد ، جنبش سبز
و نیاز به تغییر در جامعۀ ما

-مسعود فتحی
Jun. 11, 2010
• سکولاریسم(رستارگرایی) جنبش سبز ایرانیان
-نیکروز اولاداعظمی
Jun. 10, 2010
• ولایت فقیه و پرسش اصلاح پذیری جمهوری اسلامی
-رضا سیاوشی - امیرحسین گنج بخش
• کاروان صلح، اشغالگران سرزمینهای فلسطینی، روشنفکران ایرانی
-رضا فانی یزدی
Jun. 6, 2010
• رسالت روشنفکران ما افروختن یک شمع است
-فرخ نگهدار
• حکومت، عامل عدم حمایت مردم از فلسطین‬
-مسعود فتحی عضو رهبری «اتحاد جمهوری‏خواهان» در گفت‌وگو با زمانه
Jun. 4, 2010
• رابطه مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی
-مریم سطوت
Jun. 2, 2010
• اردوغان، احمدی نژاد، اسرائیل
-فرخ نگهدار
• حق با آقای حداد عادل است
-رضا فانی یزدی
Jun. 1, 2010
• یک دادگاه بین‌المللی باید
به جنایت اخیر اسرائیل رسیدگی کند

-امیر مومبینی
May. 30, 2010
• دیالوگ ملی: زمینه ساز انتخابات آزاد
-رضا سیاوشی - مهرداد مشایخی
May. 25, 2010
• در باره مسایل خط مشی سیاسی
-مصاحبه مجله تلاش آنلاین با فرخ نگهدار
May. 24, 2010
• آیا "تغییر رفتار رهبر" در مقابل رفتار مدنی ملت محتمل است؟
-نیکروز اولاداعظمی
• ترفندهای امنیتی برای ایجاد وحشت
-رضا فانی یزدی
• در ایران مبارزه بر سر چیست؟
-ملیحه محمدی
May. 20, 2010
• اعتصاب در کردستان، تحصن در ایران
-هادی صوفی زاده
May. 19, 2010
• خشونت پرستان را ناامید کنیم!
-ملیحه محمدی
May. 18, 2010
• گامی مهم در راه حل مسالمت آمیز بحران هسته ای
-محسن حیدریان
May. 17, 2010
• آیا جای خوش‌بینی هست؟
-فرخ نگهدار
May. 11, 2010
• در سوگ فاجعه‌ ملی
-هادی صوفی زاده
May. 8, 2010
• در باره‌ی جنبش سبز (بخش دوم و پایانی)
-مصاحبه نشریه آرش با امیر ممبینی
• سی امین سالگرد بستن دانشگاه ها
-مهدی فتاپور
May. 6, 2010
• جنبش سبز اولین آماج تحریم اقتصادی
-ملیحه محمدی
May. 4, 2010
• انحلال سياست: جايگزيني دمکراسی خواهی با دمکراسی سازی
-رضا سياوشی ، اميرحسين گنج بخش
May. 3, 2010
• انحلال احزاب را باید به چالش قانونی کشاند
-مصاحبه سایت جرس با دکتر کاظم علمداری
May. 2, 2010
• معشور، زیباترین اعتصاب کارگری ایران
-امیر مومبینی
Apr. 28, 2010
• در باره‌ی جنبش سبز (بخش اول)
-مصاحبه نشریه آرش با امیر ممبینی
Apr. 26, 2010
• جنبش سبز و جنبش کارگری
-گفتگوی محمد تهوری با جمشيد اسدی
Apr. 25, 2010
• یک حکومت دموکراتیک تنها از یک جامعه مدنی بر می‌خیزد
-ملیحه محمدی
Apr. 13, 2010
• نگرانی رژیم ایران هم از انقلاب رنگی، هم از رادیکالیسم
-هادی صوفی زاده
Apr. 12, 2010
• «اشغال سفارت، مبارزه‌ی خشونت‌آمیز نیست»
گفت‌وگوی رادیو زمانه با مهدی خان‌باباتهرانی

-شکوفه منتظری
Apr. 11, 2010
• اشغال محوطه سفارت ایران در هلند؛ درست یا نادرست؟
میزگردی با شرکت فرخ نگهدار و مهرداد درویش پور

-حسین علوی
Apr. 9, 2010
• تائید توافق‌های هسته‌ای ژنو تصمیمی مثبت است
-فرخ نگهدار
Apr. 6, 2010
• چگونه جنبش سبز پيروز خواهد شد؟
١- از دلبری تا رهبری!

-گفتگوی سعيد قاسمی نژاد با جمشيد اسدی
• نقش جامعه و قانون در جدائی نهاد دین از نهاد حکومت
-حسن شریعتمداری
Apr. 2, 2010
• قیام سی تیر سال ۱۳۳۱
-محمد سطوت
• پویش انتخابات آزاد
-گفت‌وگوی ماندانا زندیان با امیرحسین گنج‌بخش
Mar. 28, 2010
• شکل‏گیری بلوک قدرت به رهبری علی خامنه‏ای
بخش دوم - تضعیف موقعیت روحانیت، راست سنتی، اصلاح‏طلبان و کارگزاران در ساخت قدرت

-بهروز خلیق
Mar. 22, 2010
• "تشویق" دین ورزان یا نقد دین؟ [متن مصاحبه]
-نیکروز اولاد اعظمی، 22.03.10
Mar. 19, 2010
• بودجه ۱۳۸۹: آيينه شکست!
-جمشيد اسدی
• رویای “بهار ایران”
-محسن حیدریان
Mar. 13, 2010
• فرد، جامعه و جنبش هاى اجتماعی
٣ـ تئورى همستيزى

-اسفنديار طبرى
Mar. 12, 2010
• شکل‏گیری بلوک قدرت با رهبری علی خامنه‏ای
-بهروز خلیق
• زنان نقش بارزی در جنبش سبز دارند
-گفت‌وگو با دکتر نیره توحیدی
• جنبش سبز: استقلال طبقه متوسط از فرهنگ فرودستان
بخش سوم و پایانی: پایگاه طبقاتی جنبش سبز

-محمد برقعی
Mar. 7, 2010
• پایگاه طبقاتی جنبش سبز
بخش دوم - مفاهیم سردرگم

-محمد برقعی
Mar. 4, 2010
• سازماندهی و رهبری می خواهیم
-رضا فانی یزدی
Mar. 1, 2010
• آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟ ديدگاه چهار کارشناس:
دکتر مهران براتی، دکتر بهروز بيات، دکتر اميرحسين گنج بخش، دکتر مهران مصطفوی

-جمشيد اسدی
• فرد، جامعه و جنبش هاى اجتماعى (٢) : اميل دورکهايم
-اسفنديار طبرى
• معرفت شناختی جنبش سبز ایرانیان
-نیکروز اولاد اعظمی
Feb. 28, 2010
• حکومت در درازمدت نمی‌تواند از پس ملت برآید
-گفتگوی ماندانا زندیان با مهدی خانبابا تهرانی
• از مشروعت اخلاقی کسمن تا مشروعیت اخلاقی ولی فقیه
-سعید شروینی
• پایگاه طبقاتی جنبش سبز
-محمد برقعی
Feb. 25, 2010
• آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟
۱. سودای خام سرسختان

-جمشيد اسدی
• راه حل سیاسی و حقوقی به بن بست رسیده است
-ضیا عابدی
Feb. 21, 2010
• بیست و دوم بهمن رسید، نقش خود را ایفا کرد و رفت
-ملیحه محمدی
• جنبش سبز: پس از ۲۲ بهمن، به کجا؟
-جمشید اسدی
• بیست و دو بهمن پیروزی دیگری برای جنبش سبز
-محمد برقعی
• اوران و ايران: بحران اتمى و وظيفه ما
-اسفنديار طبرى
Feb. 18, 2010
• «چین به دنبال قدرتی می‌رود که حاکم است»
-مهدی خانیایا تهرانی
Feb. 16, 2010
• نشانه‌ای دیگر از شکست استراتژیک جمهوری اسلامی
تظاهرات مهندسی شده ۲۲ بهمن

-دکتر کاظم علمداری
Feb. 15, 2010
• محمدرضا پهلوی بنيان‌گذار انقلاب، روح‌الله خمينی بنيان‌گذار جمهوری اسلامی
-جمشيد اسدی
• درس اصلی ۲۲ بهمن
-محسن حیدریان
• از انقلاب بهمن تا جنبش سبز
-اسفنديار طبرى
Feb. 7, 2010
• بیانی نادرست از سیاستی درست
-محمد برقعی
• چوبه های دار در آستانۀ بزرگداشت ۲۲ بهمن!؟
-فرزانه عظیمی
• اعتماد به انقلاب
به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن

-اسفنديار طبرى
• ما ایرانی هستیم، ما انسانیم و وطن مون رو دوست داریم
ما جاسوس نیستیم

-رضا فانی یزدی
• فرد، جامعه و جنبش هاى اجتماعى (١)
-اسفنديار طبرى
Feb. 4, 2010
• بیایند، بیائیم، راه پیدا کنیم
-ملیحه محمدی
Feb. 3, 2010
• از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او
-جمشيد اسدی
Jan. 31, 2010
• نقد نظر خاتمی
-امیر مومبینی
Jan. 30, 2010
• اتحاد جمهوریخواهان و سیاست‌ورزی متناسب با رشد جنبش
-مسعود فتحی، عضو هیات سیاسی اتحاد جمهوریخواهان در گفتگو با دویچه‌وله
Jan. 29, 2010
• رهبران سبز باید محکوم کنند
-فرخ نگهدار
• وسوسه ای دل انگیز با پی آمدهای نامعلوم
استعفاء احمدی نژاد

-رضا فانی یزدی
Jan. 25, 2010
• دنبال وحدت کلمه نباشیم
-جنبش سبز در گفت و گو با دکتر مهرداد مشایخی:
Jan. 22, 2010
• پس از مذاکرات: عقلانیت سیاسی یا سرکوب؟
انتخابات بهانه بود

-رضا فانی یزدی
Jan. 16, 2010
• بد فهمی هائی در باره مبارزات غیر خشونت آمیز
-دکتر مهرداد مشایخی
Jan. 15, 2010
• تاکتیک جدید حکومت برای مهار جنبش
-محمد برزنجه
Jan. 12, 2010
• سیاست چماق و هویج تدبیر نیست
-نیکروز اولاد اعظمی
• چرا بهائی ها؟
-رضا فانی یزدی
Jan. 11, 2010
• سخنی با فعالان حرکت ملی آذربایجان!
-وهاب انصاری
• بيانيه شماره ۱۷ موسوی، تجلی تقسيم کار نانوشته در جنبش سبز
-رضا سياوشي- امير حسين گنج بخش
Jan. 10, 2010
• رویدادهای خونین عاشورا و بیانیه هفدهم موسوی
-گفتگو فریدون زرنگار با مهدی خانبابا تهرانی
• شاهکار موسوی
-محسن حیدریان
• یک هفته پس از بیانیه ۱۷
-فرخ نگهدار
Jan. 8, 2010
• عزل و نصب مراجع دینی
-رضا فانی یزدی
Jan. 4, 2010
• بیانیه هفدهم موسوی؛ «باز کردن راه گفت‌وگو
-مصاحبه رادیو فردا با خانبابا تهرانی
• کاربست "اشد مجازات" کارآمد نیست،تمکین کنید
-نیکروز اولاد اعظمی
• جنبش نیازمند شورای هماهنگی ملی است
-گفتگوی دویچه وله با مهدی خانبابا تهرانی
Jan. 3, 2010
• «اکنون توپ بازی در زمین اصولگراهاست»
-مصاحبه دویچه وله با حسن شریعتمداری
• بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی:
-مسعود فتحی
• پیرامون نقش و اهمیت بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی
-فرخ نگهدار
• بدفهمی هائی در باره مبارزات غیرخشونت آمیز
-مهرداد مشایخی
• آغاز یک فصل!
-ملیحه محمدی
• جنبشِ امروز و فرهنگ نوينِ مخالفت با خشونت
-گفتگو با مهدی فتاپور
• بيانيه ١٧ موسوی و دورنماى جنبش
- دکتر اسفنديار طبرى
Dec. 31, 2009
• فاجعه ای در کشور ما در شرف وقوع است
-رضا فانی یزدی
Dec. 23, 2009
• برداشت سپاه از صندوق ارزی نهایت بی قانونیست
-مصاحبه نشریه روز با دکتر جمشید اسدی
• فوت آیت‌الله منتظری و فرصتی که رضا پهلوی از دست داد
-سعید شروینی
Dec. 22, 2009
• پناهگاه ملت، آیت الله منتظری
-رضا فانی یزدی
Dec. 21, 2009
• در سوک آموزگاری که پاک و مجرد، به سوی فلک شتافت
-فرخ نگهدار
• ناکامی نشست کپنهاگ
-امیر ممبینی
Dec. 20, 2009
• دگرگونی در ساختار قدرت در ایران
-دکتر کاظم علمداری
• باز هم در شکست کودتا
-ملیحه محمدی
Dec. 15, 2009
• انتخابات شیلی: میلیاردر و پسر چریک و باقی قضایا
-سعید شروینی
Dec. 12, 2009
• سه نسل جنبش دانشجویی ایران
-محسن حیدریان
• جنبش سبز و سیاست های مبارزاتی آن
-محمد برقعی
• بازهم در باره شعار‌ها در تظاهرات
-بیژن حکمت
Dec. 9, 2009
• باز خوانی سیاست هسته ای
-بهروز بیات
Dec. 6, 2009
• کمپين انتخابات آزاد: براي شکفتن جنبش سبز
-امیر حسین گنج بخش
• انتخابات آزاد؛ راهبردی برای جنبش سبز
-بیژن حکمت
Nov. 29, 2009
• نگاهی مقایسه ای به دو ادعا
-مسعود آذری
• طرح بحثی در باره «اهداف جنبش سبز»
-مزدک ليماکشی
Nov. 24, 2009
• راز انتخاب مرگ
-نیکروز اولاد اعظمی
Nov. 21, 2009
• همچنان سرگردان میان «نظام» و «جنبش»!
-دکتر مهرداد مشایخی
Nov. 15, 2009
• شعارهای تند در تظاهرات خیابانی
-بیژن حکمت
• روش «پرهیز از خشونت»: رمز ماندگاری جنبش سبز
-گفتگوی جواد موسوی خوزستانی با دکتر کاظم علمداری
Nov. 8, 2009
• بحران جمهوری اسلامی و سرنوشتی که تدارک می بیند
-مهدی خانبابا تهرانی/قاسم شعله سعدی
• سقوط دیوار، حکایت ناتمام
-سعید شروینی
• جنبش سبز و پل ارتباطی
-محمد سطوت
• تظاهرات در نیویورک: رنگین‌کمان به خود مشغول
-محمد برقعی
Nov. 5, 2009
• دموکراسی از نظر کارل پوپر
-نیکروز اولاد اعظمی
Nov. 3, 2009
• به استقبال سیزده آبانی دیگر!
-مليحه محمدي
• افتتاحیه چهارمین همایش اتحاد جمهوری خواهان
-متن سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در
Oct. 26, 2009
• تلاش‌های بی‌ثمر رژیم برای حل بحران مشروعیت
طرح «اتحاد ملی» بدون شرکت ملت

-دکتر کاظم علمداری
Oct. 13, 2009
• کمپين انتخابات آزاد : روایت آزادی خواها‌نه از جنبش سبز
-رضا سياوشي- اميرحسين گنج بخش
Oct. 11, 2009
• برای ایجاد کمیته های کشف حقیقت
باید بخشید، اما نمی توان و نباید فراموش کرد

-رضا فانی یزدی
Sep. 30, 2009
• نکاتی در باره راهبردها
-حبیب پرزین
• دادگاه شاه محل نبرد ایدئولوژیک با متهم نبود
-گفتگو با امیر ممبینی
Sep. 22, 2009
• کودتای اقتصادی پيش از کودتای انتخاباتی:
ماجرای اشغال فرودگاه امام خمينی

-دکتر جمشید اسدی
• « بازگشت به خویشتن» با چند دهه تاخیر!
پرسه‮ای در برخی دیدگاه‮های آقای برقعی

-دکتر مهرداد مشایخی
Sep. 17, 2009
• خیزش نسل سومی‌ها
- بخش سوم: جهانی شدن و هویت تلفیقی جوانان

-دکتر مهرداد مشایخی
Sep. 15, 2009
• جنبش سبز و آینده جمهوری اسلامی (۳)
-دکتر کاظم علمداری
Sep. 12, 2009
• کپی برداری نظام جمهوری اسلامی از مفاهیم لنینی
-اتابک فتح‌اله‌زاده
Sep. 10, 2009
• «باغ سبز عشق کو بی‌منتهاست…»
-محمد ارسی
• خیزش «نسل سومی‌»‌ها: زمینه‌های پیدایش
-مهرداد مشایخی
• جنبش اعتراضی مردم و سمت تحولات سیاسی
-بهروز خلیق
Sep. 9, 2009
• نخستین مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد
-مصاحبه خانبابا تهرانی
Sep. 7, 2009
• فعالیت شبکه اجتماعی حول محور آزادی است
-مصاحبه دویچه وله با مهدی خانبابا تهرانی ، بابک امیرخسروی ، بهروز خلیق
Sep. 5, 2009
• وحدت کلمه را کنار بگذاریم
-رضا فانی یزدی
• جنبش سبز و آینده جمهوری اسلامی (۲)
-دکتر کاظم علمداری
• گسترش امکانات مبارزه در جنبش سبز
-م. ضیاء
Sep. 1, 2009
• سخنان احمدی‌نژاد؛ «تکرار سناریوی قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۸»
-فرخ نگهدار
• چرا تاریخ چندباره تکرار می شود؟
-مریم سطوت
• قطعه ۳۰۲ فریاد می زند: دولت کودتا، استعفا، استعفا!
-فرزانه عظیمی
Aug. 28, 2009
• سه جزء باور جنبش سبز ایرانیان
-نیکروز اولاد اعظمی
• دادگاه های نمایشی و قرون وسطایی اصلاح طلبان
-رضا فانی یزدی
Aug. 27, 2009
• جنبش سبز و آینده جمهوری اسلامی - ۱
- دکتر کاظم علمداری
• سخنرانی هاشمی رفسنجانی در مجمع تشکیل مصلحت نظام
- گفتگو خانبابا تهرانی
Aug. 25, 2009
• تجاوز جنسی: جنایتی ایرانی یا اسلامی؟
-دکتر محمد برقعی
• دعوت به وحدت برای حفظ خود یا حفظ نظام
-گفتگو خانبابا تهرانی با رادیو دیچه وله
• احمدی نژاد و سال های سياه پيش رو! (۱)
-جمشيد اسدی
Aug. 19, 2009
• ۲۸ مردادی دیگر
-مسعود فتحی
• عصر "پسا بنیادگرایی"، جنبش سبز و حضور گسترده زنان
-نیره توحیدی
Aug. 15, 2009
• برای تحریم احمدی‌نژاد بسیج شویم!
-محمد ارسی
• فرخ نگهدار: جمهوری اسلامی از بالا تا پایین شکافته است
-بهروز کارونی
• فرخ نگهدار در گفت و گو با زمانه
-اردوان روزبه
• سقوط اخلاقی و فروپاشی "سُروش غیبی معبد دلف" دستگاه ولایت فقیه
- نیکروز اولاد اعظمی
Aug. 11, 2009
• نسبت بنیاد‌گرایی سکولار با دموکراسی
-پاسخ مهرداد مشایخی به دکتر اسماعیل نوری‌علا
Aug. 6, 2009
• برای سهراب ها و نداها که ما را به خانه مان ايران باز گرداندند
-مهران براتی
Aug. 4, 2009
• اعتراف می کنیم پس هستیم!
-مليحه محمدی
• مراسم تنفیذ احمدی نژاد و محاکمات نمایشی
-گفت و گوی صدای آمریکا با مهدی خانبابا تهرانی
• نکاتی در باره تداوم جنبش، مهدی فتاپور
-مهدی فتاپور
Aug. 3, 2009
• زنده اندیشی(مدنیت)، مرگ اندیشی(جاهلیت)
-نیکروز اولاداعظمی
• امروز که سبز همۀ رنگ‌هاست به فردایش بیندیشیم
- یک جمهوری خواه ساکن ایران
• چهره ی درهم ریخته و پرغم ابطحی
-رضا فانی یزدی
Jul. 27, 2009
• آنچه به ما مربوط می شود!
-مليحه محمدي
Jul. 26, 2009
• داستان مشایی ,استعفای احمدی نژاد راه حلی آبرومندانه برای گذار از بحران کنونی
-رضا فانی یزدی
Jul. 24, 2009
• چطور شد که جوانان خارج از کشور یک مرتبه سیاسی و یا یک مرتبه خیلی ایرانی شدند
-روشنک محسنی
Jul. 22, 2009
• از شعار «مرگ بر روسیه» تا «شعار مرگ بر …»
-امیر مومبینی
• اتحادها در ۲ سطح: جبهه وسیع و ائتلاف فراگیر
-فرهاد روحی
Jul. 21, 2009
• راه برون رفت از بن بست کودتا
-محسن حیدریان
• گفت و گو مهدي خانبابا تهراني و محسن مخملباف
- در تلویزیون آمریکا
• امروز سبز، فردا رنگین کمان!
-مهرداد مشایخی
Jul. 20, 2009
• هاشمی رفسنجانی، بیش از انتظار ما
-مليحه محمدي
• آقای مسعود رجوی به فضای مبارزه سیاسی- مدنی خوش آمدید
- نیکروز اولاد اعظمی
• جدال پایان ناپذیر احمدی نژاد با رفسنجانی ؟
-متن گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
Jul. 16, 2009
• جمهوری اسلامی قبل از آن که یک حکومت استثمارگر باشد حکومتی تبعیض‌گر است
-گزارشی از سخنرانی دکتر مهرداد مشایخی
Jul. 14, 2009
• بیستمین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو
-متن سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی
Jul. 12, 2009
• سهراب فقط حرفی برای گفتن داشت!
-ملیحه محمدی
• شیشه اعتماد شکست!
-امید ساعی
Jul. 11, 2009
• چرا آیت‌ا‌لله خامنه‌ای این چنین جانب احمدی‌نژاد را گرفت
-محمد برقعی
• پیکار مسالمت‌آمیز، خشونت‌گریز و اصلاح‌طلبانه
-محمد ارسی
• بهائی ها پیشمرگ ناراضیان سیاسی
-رضا فانی یزدی
Jul. 9, 2009
• روحانیت درگذرگاه تاریخ
-محمد برقعی
Jul. 8, 2009
• کالبدشکافی نظری و عملی طرفداران برون‌مرزی کودتا
-دکتر کاظم علمداری / حسین زاهدی
• جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و اپوزیسیون خارج کشور
-فرزانه عظیمی
Jul. 5, 2009
• منطقی ترین شعار تا کنون...
-مليحه محمدی
Jul. 4, 2009
• وقتی صدای الله اکبر به خاموشی می گراید
-امید ساعی
Jul. 3, 2009
• نتایج انتخابات و موقعیت خامنه ای
-مصاحبه خانبابا تهرانی با رادیو فردا
• مراحل چهارگانه و آینده کودتای انتخاباتی
-محسن حیدریان
• خامنه ای ـ احمدی نژاد ، درگير درچند جبهه
-مزدک لیماکشی
Jul. 2, 2009
• آن ها شکست خورده اند
-مسعود فتحی
• دو هفته ای که "بيت ولايت" و ديکتانوری را لرزاند
-نیکروز اولاداعظمی
• آخرین سلطان
-احمد پورمندی
Jul. 1, 2009
• مقایسه نتایج انتخابات در دو دوره : ضرب در پنج و ده، تقسیم بر پنج و سی
- م. آذری
Jun. 28, 2009
• آیا شکست خوردگان راه می‌جویند؟
-ملیحه محمدی
• جنبش سبز سحرآمیز!
-فرزانه عظیمی
Jun. 26, 2009
• انتخابات و نقد نگاه‌ها و رفتارهای رهبری نظام
-فرخ نگهدار
• کودتای انتخاباتی و پی‌آمد‌های آن
-دکتر محمد برقعی
Jun. 25, 2009
• اینک به چه می اندیشند؟
-مليحه محمدي
Jun. 24, 2009
• خانبابا تهرانی در تلویریون آمریکا
-مصاحبه خانبابا تهرانی با تلویزیون آمریکا
• جنبش مدنی سبز، ابطال انتخابات 22 خرداد است
- نیکروز اولاداعظمی
Jun. 23, 2009
• انقلاب مخملی یا کودتا؟
-علیرضا قراباغی
• بن‌بستِ کودتا و راه ثبات سیاسی قانونی
-محسن حیدریان
• گام به گام اما چگونه باید پیش رفت
-رضا فانی یزدی
Jun. 20, 2009
• چگونه جنبش مدنی انتخابات غیر آزاد را از آن خود کرد!
-مهرداد مشایخی
• کودتا شکست خورده است
-مليحه محمدي
Jun. 19, 2009
• برنده کیست؟ جنبش مدنی ایران
-فریبرز‎ ‎بقایی
• هدف سرکوب جامعه مدنی است
-رضا چرندابی
Jun. 18, 2009
• کودتا!
-جمشيد اسدی
• برلین زیر پای جوانان ایرانی لرزید!
-ملیحه محمدی
• شکست کودتا
-علیرضا قراباغی
• دوران دشواری است
-رضا فانی یزدی
Jun. 17, 2009
• نامه به آذربایجان غیور
-مهندس حسن شریعتمداری
Jun. 16, 2009
• نامه سرگشاده مهندس حسن شریعتمداری به علما و مراجع تقلید
-مهندس حسن شریعتمداری
Jun. 15, 2009
• کودتاگران را میتوان به عقب راند!
-محسن حیدریان
Jun. 12, 2009
• رنگ سبز آرزو
-فرزانه عظیمی
• برنده انتخابات امروز اندیشه «دوم خرداد» است
-ملیحه محمدی
• من رأی دادم!
-علیرضا قراباغی
• يادداشتي کوتاه در باره آزاديخواهي و زيادي خواهي
-امير حسين گنج بخش
• در انتخابات شرکت کنیم
-امیر مومبینی
Jun. 11, 2009
• جنبش‌های اجتماعی شرکت در انتخابات را برگزیده‌اند!
-شهرام فرزانه‌فر
• هاشمی: بازنده ی اصلی
-رضا فانی یزدی
• رای من در انتخابات ۲۲ خرداد
-فرخ نگهدار
• نماینده دروغین زحمتکشان
-علیرضا قراباغی
Jun. 10, 2009
• پرچم انتخابات آزاد را بر افرازيم!
-بیانیه فراکسیون «آزادی، عدالت و توسعه» در اتحــــاد جمهوریخواهان ایران
Jun. 9, 2009
• چرا شرکت در انتخابات
-دکتر محمد برقعی
• تحریم انتخابات گاهی کارساز است
-محمد برزنجه (جورآباد)
Jun. 7, 2009
• یک مناظره تاریخی و آموزه‌های آن
-محسن حیدریان
• گذر از تحول دولت محور به جامعه محور
-دکتر کاظم علمداری
Jun. 6, 2009
• پشت صحنه انتخابات!
-مصطفی مدنی
• به میرحسین موسوی رأی می‌دهم
-محمد ارسی
Jun. 5, 2009
• به کی رأی بدهیم؟ آیا ضرورتی برای اجماع بر سر نامزد واحد وجود دارد؟
-عليرضا قراباغي
Jun. 3, 2009
• انتخاب احمدی نژاد، پشت کردن به فرصت تاریخی
-رضا فانی یزدی
• انتخاباتی سرنوشت‌ساز پیش رو داریم
-مصاحبه داود خدابخش با مهدی خانبابا تهرانی
Jun. 2, 2009
• چگونه می‌توان از انتخابات غیر آزاد یک فرصت سیاسی ساخت
-دکتر مهرداد مشایخی
May. 22, 2009
• زیادخواهی هواداران "محاصره مدنی" و کم خواهی دیگران
-نیکروز اولاد اعظمی
• چرا کروبی؟
-احمد پورمندی
May. 17, 2009
• تحریم و مشروعیت رژیم
-حبیب پرزین
May. 15, 2009
• موسوی نامزد اصلاحات ماندگار
-محسن حیدریان
• پدیده کروبی
-احمد پورمندی
May. 10, 2009
• تلاش در جهت رفع قوانين تبعيض آميز
-مريم سطوت
May. 8, 2009
• مفهوم منافع ملی در عصر جهانی شدن
-گفت‌وگو با امیرحسین گنج‌بخش
May. 6, 2009
• پايان دو راهی تحريم - حمايت، مهدی فتاپور
-مهدی فتاپور
May. 5, 2009
• ایرج اسکندری مخالف سیاست ضد مصدقی حزب توده بود.
-مصاحبه روزنامه اعتماد ملی با بابک امیرخسروی
May. 4, 2009
• دلائل کاهش حضور زنان در سازمانهای سیاسی
-مصاحبه شیرین فامیلی با مریم سطوت
• مگر کارگران چه می خواستند؟
-مسعود فتحی
Apr. 30, 2009
• مراکش: درآمد از گردش
-جمشيد اسدی
Apr. 26, 2009
• مشاطه گران حکومت اسلامی در خارج از کشور
-مسعود نقره کار
Apr. 22, 2009
• دولت و اقتصاد بازار بنياد
-دکتر جمشید اسدی
• زمان مذاکره و چانه زنی ماقبل انتخاباتی
-مزدک ليماکشی
Apr. 15, 2009
• انتخابات ریاست جمهوری ایران
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای ایران
Apr. 14, 2009
• «موفقیت موسوی در گرو بسیج نیروهای خاموش جامعه»
-مصاحبه رادیو دویچه وله با بابک امیرخسروی
• از گفتمان «مطالبه‌محور»‌ تا «محاصره مدنی»
-دکتر مهرداد مشایخی
Apr. 6, 2009
• گزارشی از اقتصاد سبز دانمارک
-جمشيد اسدی
Mar. 30, 2009
• اهميت و نقش کنفرانس افغانستان در لاهه
-سيامک سلطانی
Mar. 25, 2009
• سی سالگی انقلاب
-گفتگو مهدی خانبابا تهرانی با هما سرشار
• زندانیان کسته شده در آستانه سال نو
-گفتگو مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای ایران
Mar. 24, 2009
• ببین! امیدرضا! بهار آمده از سیم خاردار گذشته
-ملیحه محمدی
• انصراف خاتمی
-محسن حیدریان
Mar. 23, 2009
• تشديد سرکوب دگرانديشان مذهبی در جمهوری اسلامی
-حجت نارنجی
Mar. 18, 2009
• آرایش نیروهای سیاسی ایران، پس از نامزدی میرحسین موسوی
-مصاحبه بهرام محبی با مهدی خانبابا تهرانی
Mar. 17, 2009
• آيا جمهوری اسلامی و آمريکا مذاکره خواهند کرد؟
-دکتر جمشید اسدی
Mar. 11, 2009
• تاريخ جنبش دانشجوئي در ايران
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی و اکبر عطری با تلویزیون آمریکا
• جمهوری خواهی، همین امروز!
-ف. تابان
Mar. 10, 2009
• کارآفرينی، شاهراه برابری زنان؟
-دکتر جمشید اسدی
Mar. 9, 2009
• روز جهانی زن فرخنده باد!
-دکتر کاظم علمداری
• زنان ایران، جنبش اجتماعی را در جایگاه واقعی خود قرار خواهند داد
-دکتر مهرداد مشایخی
Mar. 2, 2009
• گزارش پرواز فيل
-جمشيد اسدی
Mar. 1, 2009
• ضرورت گفتگوی بين دو گروه اصلاح طلب درون و بيرون حکومت
-مزدک ليماکشی
Feb. 28, 2009
• قانون اساسی جمهوری ایران (3)
-فرود سیاوش پور
• قانون اساسى جمهورى ايران(2)
-فرود سیاوش پور
• قانون اساسى جمهورى ايران
-فرود سیاوش پور
• ، کانديدای واحد نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنيم!
-فرود سیاوش پور
• آیا می‮توان از تاریخ درس گرفت؟
-دکتر مهرداد مشایخی
• داستان بحران مالی در سه پرده، پرده سوم
-جمشيد اسدی
Feb. 26, 2009
• سی سالگی انقلاب ایران
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با تلویزیون آمریکا
Feb. 24, 2009
• دشواری های باراک اوباما در افغانستان
-سيامک سلطانی
Feb. 22, 2009
• به مناسبت 30 سالگی انقلاب
-گفت و گو رادیو فردا با مهدی خانبابا تهرانی ، احمد قابل و معین فر
Feb. 20, 2009
• داستان بحران مالی در سه پرده، پرده دوم
-جمشيد اسدی
• داستان بحران مالی در سه پرده، پرده اول
-جمشيد اسدی
Feb. 19, 2009
• سی امین سالگر انقلاب ایران
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با آقای مهری
Feb. 18, 2009
• تردید و سقوط یا تدبیر و تغییر؟
-احمد پورمندی
• کشتار غزه: آزمونی برای سنجش احساس انسانی ما
-دکتر محمد برقعی
• نظارت بین‌المللی برای مقابله با رای‌سازی حکومت
- گفت‌وگو جهانگیر ایزدی با حسن شریعتمداری
• عشق در تیم‌های چریکی
- متن سخنرانی مریم سطوت
Feb. 16, 2009
• آنقلاب 57
- گفتگو مهدی خانبابا تهرانی با تلویزیون تیشک
Feb. 14, 2009
• گفتگو مهدی خانبابا تهرانی
- گفتگو مهدی خانبابا تهرانی با هما سرشار
Feb. 11, 2009
• روند رو به رشد یا انحراف در خواسته‌های انقلاب؟
- مریم محمدی درگفتگو با مریم بهروزی و مریم سطوت
• چرا انقلاب اسلامی 22 بهمن 57 ایران به ثمر نشست؟
- نیکروز اولاد اعضمی
• از چاله دیکتاتوری باتیستا به چاه دیکتاتوری پرولتاریا افتاد
-گفت وگو ادواردنیوز با بابک امیر خسروی
Feb. 9, 2009
• انقلاب ۵۷: پیش‌زمینه‌ها و انحراف از اهداف
-گفت وگو فریدون زرنگار با مهدی خانباباتهرانی
Feb. 8, 2009
• چرا انقلاب اسلامی 22 بهمن 57 ایران به ثمر نشست؟
-نیکروز اولاد اعظمی ، به مناسبت سی سالگی انقلاب اسلامی
Feb. 6, 2009
• نشستی در انتظار پرواز
-ميزگرد "شبکه فارسی زبان زنان" در دانشگاه هاروارد جمشيد اسدی
• درس هاي 2 خرداد براي 22 خرداد
-امير حسين گنج بخش
Jan. 30, 2009
• تشکیل جنبش فراگیر جمهوریخواهی»
-مهرداد مشایخی
• من و سرطان پستان‏
-مهرانگیز کار در گفتگو با سهیلا وحدتی
• سى سال پس از پيروزى انقلاب ۵۷ - اميدها، نا اميدى‌ها و...
-گفتگو شیرین فامیلی با فرخ نگهدار
• رمانتیسم ایرانی
-محسن حیدریان
• مسوولیت ما و مسوولیت رهبران تازه امریکا
-فرخ نگهدار
Jan. 27, 2009
• اروپا مجاهدین را از لیست گروه های تروریستی خارج کرد.
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با رادیو فردا
Jan. 21, 2009
• رویدادهای ایران و جهان
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای ایران
Jan. 12, 2009
• منجی‌سازی از خاتمی و هزینه‌های آن
-دکتر مهرداد مشایخی
Jan. 6, 2009
• تمایزات و رقابتها میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان
-نیکروز اولاد اعظمی
• مصاحبه با رادیو دویچه وله
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با رادیو دویچه وله
Jan. 4, 2009
• حاج شانه‏چی هم رفت
-مهدی فتاپور
Jan. 1, 2009
• چین و ایران
-میزگرد رادیو فردا با مهدی خانبابا تهرانی ، فریبرز رییس دانا و کامران دادخواه
Dec. 18, 2008
• عبور از سد ولایت فقیه
-نیکروز اولاد اعظمی
Dec. 17, 2008
• تحقیق و تفحص دینی دکان فقها نیست
-رضا فانی یزدی
• رژیم و ایدئولوژی تبعیض
-محمد رضا نیکفر
Dec. 16, 2008
• قواعد دمکراسي خواهي در ايران
-سخنراني در کنگره حزب مشروطه امیر حسین گنج بخش)
• شرکت و پیام یک جمهوریخواه در کنگره مشروطه خواهان
-م. آذری
Dec. 14, 2008
• گفت‌و‌گو مهدی خانبابا تهرانی با تلویزیون تیش
-گفت‌و‌گو مهدی خانبابا تهرانی
Dec. 10, 2008
• زن در جمهوری اسلامی: پرواز در قفس
-جمشید اسدی
• جنبش دانشجویی و رویدارد های اخیر کشور
-گفتگو خانبابا تهرانی با رادیو صدای میهن
Dec. 7, 2008
• انتخابات آتي و اميدهايش
-مليحه محمدي
Dec. 5, 2008
• حضور سحابی: نامزد انتخاب یا نامزد رد صلاحیت؟
-مریم محمدی
• نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم
-مصاحبه مریم محمدی با شعله سعدی
• برای تقویت دولت می‌خواهیم وزیر را استیضاح کنیم
- گفتگو مریم محمدی با امیر محبیان
Dec. 2, 2008
• معمای حرکت تروريستی در ممبئی
-سیامک سلطانی
• «علت اصلی تورم، شخص احمدی‌نژاد است»
-مصاحبه رادیو دیچه وله با جمشید اسدی
Nov. 27, 2008
• نرخ تورم در جمهوری اسلامی تا به کجا خواهد رفت؟
-جمشید اسدی
Nov. 26, 2008
• باور به معاد: ایمان به شکنجه
-رضا فانی یزدی
Nov. 24, 2008
• اکبر گنجی با دو چهره - بخش اول
-محمد برقعی
Nov. 20, 2008
• حقوق شهروندی محتوای دموکراسی است
-گفت و گو با دکتر مهرداد مشایخی
Nov. 19, 2008
• انتخابات اوباما و آشتفته بازار نظام برای اینده ولایت فقیه
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای ایران/ حسین مهری
• تشدید انتقادها و تهدیدهای علی خامنه ای
-نیکروز اولاداعظمی
Nov. 18, 2008
• "بازار يا دولت؟مقصر بحران مالي ايالات متحده"
- بهروز بیات
Nov. 10, 2008
• نگاهی دوباره به آخرين تحولات در افغانستان.
-سیامک سلطانی
Nov. 9, 2008
• مسدود شدن آخرین راه گریز جمهوری اسلامی از تحریم‌های بین‌المللی
-مصاحبه رادیو دوچه وله با دکتر جمشید اسدی
Nov. 7, 2008
• درباره پیام تبریک احمدی نژاد به باراک اوباما
-مصاحبه رادیو دویچه وله با دکتر امیرحسین گنج بخش
Nov. 6, 2008
• ایران، محوری‌ترین چالش خارجی رئیس‌جمهور جدید
-مصاحبه با دکتر جمشید اسدی
Nov. 5, 2008
• زن جوانی که نوزاد ۵ روزه اش را سربرید
-سهیلا وحدتی
• تاثير انتخابات آمریکا در آلمان"
-گفتگو مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای آمریکا
Nov. 3, 2008
• مک کين يا اوباما: کداميک ؟
-جمشيد اسدي
Oct. 25, 2008
• بحران مالی ایالات متحده آمريکا و جهان
-گفتگوی راه آزادی با ريچارد ويمر با پروفسور ژوزف ا. اشتيگليتس
• براي ايران : مک کين يا اوباما ؟ (1)
- جمشید اسدی
Oct. 23, 2008
• دموکراسی؛ انتخاب یا ضرورت؟
- نیکروز اولاداعظمی
Oct. 22, 2008
• انتخابات ریاست جمهوری از منظر حقوق شهروندی
-دکتر مهرداد مشایخی
• ارتجاع مدرن
- دکتر محمد برقعی
• سخنی در باب اخلاق و معیارهای ارزشی
-م. آذری
• اين بار حماسه نه، انتخابات!
- ملیحه محمدی
Oct. 16, 2008
• نقدينگي و تورم، چه بايد کرد؟
-جمشيد اسدي
Oct. 8, 2008
• جشن 80 سالگی داریوش همایون ، نگاهی به رویدادهای ایران
- گفتگو مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای ایران
Oct. 6, 2008
• گفت‌وگو با دکتر جمشید اسدی استاد دانشگاه پاریس
-مجید یوسفی
• از فاجعه سوم مي توان اجتناب کرد‏
-فرخ نگهدار
Oct. 2, 2008
• بازار يا دولت؟مقصر بحران مالي ايالات متحده
- جمشيد اسدي
Sep. 30, 2008
• جنبش‌های حقوق شهروندی در ایران
-دکتر مهرداد مشایخی
• سلسله پرسش‌های ساده از سازمان اکثریت
-دکتر امیر‌حسین گنج‌بخش
Sep. 24, 2008
• تغييرات مفهومی "منافع ملی"، "حاکميت ملی" و "امنيت ملی" در عصر جهانی شدن
- حسن شريعتمداری
Sep. 18, 2008
• چه کسي در جمهوري اسلامي بيکار است؟
- جمشيد اسدي
Sep. 15, 2008
• پیلین: من با خدا ارتباط دارم
- رادیو زمانه/مصاحبه مریم محمدی با آقای برقعی
Sep. 13, 2008
• پیکر نحیف آموزش و پرورش، پیکر فربه حوزه علمیه
-مریم انصاری/ رادیو دیچه وله
• فلسفه پراگماتیسم» و تحول دموکراتیک در ایران
-گفتگوی جواد موسوی خوزستانی با دکتر کاظم علمداری
• درباره اعدام، شکنجه و اخلاق (۳)
-سهیلا وحدتی
• ديو واردات
-جمشید اسدی
Sep. 9, 2008
• چون نیک بنگری همه تزویر می کنند
-دکتر محمد برقعی
• ریشه‌های شکست ورزشکاران ایرانی در المپیک پکن
-دکتر محمد برفعی
• مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای ایران
- مهدی خانبابا تهرانی
• فراموشی چگونه عمل می‌کند
-سهیلا وحدتی
Sep. 8, 2008
• بدیل تحریم یا روی دیگر سکه
-ملیحه محمدی
• اوباما در دو ماه آینده موفق‏تر خواهد بود
-گفت و گوملیحه محمدی با دکتر مهرداد مشایخی پیرامون انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا
Sep. 6, 2008
• خصوصی سازی يعنی کارآفرينی آزاد
-جمشید اسدی
Sep. 4, 2008
• در باره آشفته بازار سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی و بحران دامن گستراجتماعی در ایران و منطقه.
-گفتگو مهدی خانبابا تهرانی با رادیو صدای ایران /حسین مهری
Sep. 2, 2008
• یاد آن تابستان
-محمد رضا نیکفر
Sep. 1, 2008
• مجوز حکومتی برای بی بندوباری جنسی
-سهیلا وحدتی
Aug. 31, 2008
• تحویل کنترل اردوگاه مجاهدین در عراق به نیروهای عراقی
-مصاحبه مهدی خانبابا تهرانی با رادیو دیچه وله
• سود و زیان چشم‌پوشی از غنی‌سازی اورانیوم چیست؟ (بخش دوم و پایانی)
-دکتر بهروز بیات
• در حاشیه المپیک چین: نگاهی به این تمدن کهن
-دکتر محمد برقعی
• خاتمی چه نقشی می‌تواند به عهده بگیرد؟
-دکتر کاظم علمداری
• پرسش مرکزی این است: احمدی نژاد یا خاتمی؟
-محسن حیدریان
Aug. 22, 2008
• اگر یک شیعه‌ بودم!‏
-رضا فانی یزدی
Aug. 19, 2008
• جنگ درقفقاز: علل وقوع و پی آمدها
-سیامک سلطانی
Aug. 15, 2008
• دور جديد جنگ سرد قدرت های بزرگ جهان و سياست کوته بينانه ولايت فقيه [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای ايران/حسين مهری
Aug. 14, 2008
• مصاحبه با دویچه وله بی‌نیازی ایران از تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق [متن مصاحبه]
-بهروز بیات، دویچه وله
Aug. 8, 2008
• چهارده میلیون نفر زیر خط فقر [متن مصاحبه]
-جمشید اسدی، فواد روستائی/راديو بين المللی فرانسه
Aug. 2, 2008
• مصاحبه با صدای آمريکا در باره مذاکرات هسته ای [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، صدای آمريکا
Jul. 19, 2008
• تفسير سياسی: واکنش خامنه ای به تحولات پرونده هسته ای؛ بياد عبدالرحمان قاسملو [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای ايران/حسين مهری
Jul. 17, 2008
• مذاکرات هسته ای: حضور دیپلمات آمریکایی، مثبت یا منفی؟ [متن مصاحبه]
-مهران براتی، رادیو بین المللی فرانسه/رحمت قاسم بیگلو
Jul. 16, 2008
• تحليل سياست‌های حکومت ايران از سه منظر - 2
-حسن شريعتمداری، مهران براتی و حسين علوی
• تحليل سياست‌های حکومت ايران از سه منظر - 1
-حسن شريعتمداری، مهران براتی و حسين علوی
• پيرامون اوضاع داخلی و سياست خارجی جمهوری اسلامی [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای ايران/حسين مهری
Jul. 8, 2008
• در ایران ما تاکنون با «منافع دولتی» سروکار داشته‌ایم؛ نه منافع ملی [متن مصاحبه]
-مهرداد مشایخی، فریبا داودی مهاجر
Jun. 30, 2008
• سالروز رویداد تاریخی و سرنوشت‌ساز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ [متن مصاحبه]
-ابراهیم یزدی، بابک امیرخسروی، داریوش همایون و مهدی خانبابا تهرانی، صدای آلمان
Jun. 19, 2008
• نکاتی در باره رويدادهای اخير ايران (پرونده های فساد اقتصادی، سفر سولانا ...) [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای ايران/حسين مهری
Jun. 5, 2008
• نکاتی در باره رويدادهای اخير ايران [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای ايران/حسين مهری
Apr. 18, 2008
• گفتگو در باره مريم فيروز -2 [متن مصاحبه]
-بابک اميرخسروی، شهروند امروز
• گفتگو در باره مريم فيروز -1 [متن مصاحبه]
-بابک امیر خسروی، شهروند امروز
Apr. 9, 2008
• مصاحبه در باره همه پرسی بعد از انقلاب [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، رادیو صدای ایران
• جشن هسته‌ای برای کدام دستاورد؟ [متن مصاحبه]
-دکتر بهروز بیات ، صدای آلمان
Feb. 14, 2008
• مصاحبه با راديو صدای ايران در باره انقلاب بهمن 57 [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای ايران/حسين مهری
• مصاحبه با صدای آلمان در مورد انقلاب بهمن 57 [متن مصاحبه]
-مهدی فتاپور، صدای آلمان
Jan. 17, 2008
• نکاتی در باره رويدادهای اخير ايران [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای ايران / حسين مهری
Nov. 28, 2007
• حکومت ایران همیشه در لحظه‌ی آخر جام زهر را می‌نوشد [متن مصاحبه]
-مهران براتی، مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح/صداس آلمان
Sep. 3, 2007
• مصاحبه راديو فرانسه با عليجانی، فرجاد، نبوی بمناسبت سالگرد قتل عام زندانيان سياسی تابستان 67 [متن مصاحبه]
-رضا عليجانی، فرهاد فرجاد، ابراهيم نبوی، راديو فرانسه/بيژن برهمندی برنامه زمينه ها و زمانه ها
Aug. 22, 2007
• نهال ملي‌گرايي در خاك چپ [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخی، متين غفاريان/شهروند
Jul. 26, 2007
• اکو سیستم دمکراسی و امر اتحادها
-رضا سياووشی
Jul. 7, 2007
• دموکراسی در خاور میانه در گفتگو با مهدی فتاپور عضو اتحاد جمهوریخواهان [متن مصاحبه]
-مهدی فتاپور، سعيد قاسمی/سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ادوار تحکیم وحدت
Jun. 19, 2007
• اولویت روشنفکری بر سیاست‌ورزی [متن مصاحبه]
-مهرداد مشایخی، هم‌میهن
Jun. 3, 2007
• نبود «اجماع» کادرها و فعالين سياسی راز شکست «عاليترين» راهکارهای دمکراتيک 2
-رضا چرندابی
• نبود «اجماع» کادرها و فعالين سياسی راز شکست «عاليترين» راهکارهای دمکراتيک
-رضا چرندابی
May. 2, 2007
• گفتگوی اخبار روز با مهدی فتاپور: اتحاد جمهوری خواهان ایران بعد از سه سال [متن مصاحبه]
-مهدی فتاپور، ف. تابان/اخبار روز
Apr. 13, 2007
• مصاحبه مهدی امينی با راديو رپوبليک [متن مصاحبه]
-مهدی امينی، راديو رپوبليک
Mar. 19, 2007
• حسن شريعتمدارى: شكست نهايى طرفداران سياست «نگاه به شرق» و استفاده از اختلافات غرب با روسيه و چين
-حسن شريعتمدارى
Mar. 16, 2007
• داريوش کديور: «۳۰۰» ارزش این همه اعتراض را دارد؟
-داریوش کدیور
Mar. 14, 2007
• دموکراسی در خاور میانه در گفتگو با دکتر مهرداد مشایخی
-مهرداد مشايخی
Mar. 13, 2007
• چشم‌اندازهاى مذاكره مستقيم ايران و آمريكا / گفتگويى با مهران براتى [متن مصاحبه]
-مهران براتى، مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور/صدای آلمان
Mar. 9, 2007
• مشايخی: دولت احمدی نژاد و پروژه تک صدا سازی ايران [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخی، صدای آمريکا
Mar. 8, 2007
• امکانات و دشواری های مبارزه برای دمکراسی، مصاحبه مهدی فتاپور با نشريه تلاش [متن مصاحبه]
-مهدی فتاپور، نشريه تلاش/2
Mar. 6, 2007
• اميرخسروى: منتفى شدن خطر حمله‌ى نظامى، در گرو حل بحران هسته‌اى است [متن مصاحبه]
-بابك اميرخسروی، پرسشگر: بهرام محيى/دویچه‌وله
Mar. 2, 2007
• بيم و اميد در مناسبات ايران و آمريكا / گفتگو با حسن شريعتمدارى [متن مصاحبه]
-حسن شريعتمدارى، پرسشگر: بهرام محيى/صدای آلمان
Feb. 14, 2007
• احمد شيرزاد: در صفحه شطرنج سياسى به گوشه‌ای رانده شده‌ايم كه امكان مات كردنمان فراهم شده [متن مصاحبه]
-احمد شيرزاد، مريم انصاری/صدای آلمان
Feb. 12, 2007
• نفيسی/سازگارا/مشايخى: ديدگاه ها در مورد انقلاب 57 [متن مصاحبه]
-نفيسی/سازگارا/مشايخى، امير مصدق کاتوزيان/راديو فردا
Jan. 29, 2007
• ديپلماسی جنگی آمريکا و بی خردی رئيس جمهور ايران [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، پرويز مردانی / راديو صدای آمريکا
Jan. 28, 2007
• گفتگوی راديو فرانسه با عبدالکريم لاهيجی در باره اعدام های اخير اهواز [متن مصاحبه]
-عبدالکريم لاهيجی، بيژن برهمندی / راديو فرانسه
Jan. 15, 2007
• مصاحبه با کاظم علمداری در باره اختلافات جناحی در هيئت حاکمه جمهوری اسلامی [متن مصاحبه]
-کاظم علمداری، بيزن فرهودی/صدای آمريکا
Jan. 11, 2007
• مهدی خانبابا تهرانی: اهميت نقش اپوزيسيون در گذار به دموکراسی و تحقق حقوق بشر [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، مريم احمدی / راديو فردا
• علی خرم: در صورتی که منظورمان از هسته ای شدن صرفا آماده سازی 3000 دستگاه سانتریفیوژ است نباید اجازه دهیم این تنبیهات علیه ما اعمال شود [متن مصاحبه]
-علی خرم ، خبرگزاری مهر
Jan. 7, 2007
• مهدی خانبابا تهرانی: بازتاب اجرائی حکم اعدام صدام حسين [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، پرويز مردانی / راديو صدای آمريکا
Dec. 25, 2006
• شعله‌سعدى: نفس صدور قطعنامه تحريم، يك پيروزى براى آمريكا و غرب است و يك شكست براى ايران [متن مصاحبه]
-قاسم شعله‌سعدى، بهنام باوندپور/صدای آلمان
Dec. 20, 2006
• مصاحبه با حسن شريعتمداری در باره نتايج انتخابات اخير [متن مصاحبه]
- حسن شريعتمداری، احمد بهارلو/صدای آمريکا
Dec. 16, 2006
• گفتگو با بنی صدر، فقيه رضوی و خانبابا تهرانی در باره انتخابات مجلس خبرگان [متن مصاحبه]
- بنی صدر، فقيه رضوی و خانبابا تهرانی، راديو فرانسه
Dec. 15, 2006
• نگهدار، درويش‌پور؛ ميز گرد راديو زمانه در باره انتخابات [متن مصاحبه]
-فرخ نگهدار، مهرداد درويش‌پور، حسين علوی / راديو زمانه
Dec. 14, 2006
• گفتگو با مشايخی در باره نيازها و كمبودهاى جمعيت ۷۰ ميليونى ايران [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخى، مهيندخت مصباح/صدای آلمان
Dec. 5, 2006
• وزير خارجه عراق: دود ناامنى عراق به چشم همه خواهد رفت [متن مصاحبه]
-هوشيار زيبارى ، روزنامه ايران
• آرمين: حزب پادگاني در انتخابات دخالت خواهد کرد [متن مصاحبه]
-محسن آرمين، آرش بهمني/روزآنلاين
Nov. 25, 2006
• گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با پرستو فروهر درباره منع برگزاری مراسم بزرگداشت داريوش و پروانه فروهر [متن مصاحبه]
-پرستو فروهر، راديو بين المللی فرانسه
• سيمين بهبهاني: کمپين يک ميليون امضاء، اتمام حجت است [متن مصاحبه]
-سيمين بهبهاني، منصوره شجاعي/تغییر برای برابری
Nov. 17, 2006
• زيبا کلام: سياست‌هاي آمريكا در كوتاه مدت تغيير زيادي نخواهد كرد [متن مصاحبه]
-صادق زيبا كلام، خبرگزاری فارس
Oct. 31, 2006
• سعید حجاریان: اسقاط "دولت ايدئولوژيك" از اوجب واجبات است [متن مصاحبه]
-سعید حجاریان، خبرگزاری فارس
Oct. 27, 2006
• شهلا لاهيجى: جمع آورى امضا مدنى‌ترين نوع فعاليت است [متن مصاحبه]
-شهلا لاهيجى، مهيندخت مصباح/صداى آلمان
Oct. 25, 2006
• اكبر گنجى در پارلمان اروپا [متن مصاحبه]
-اكبر گنجى، مهيندخت مصباح/صدای آلمان
Oct. 23, 2006
• جمشيد اسدی: در دولت آقای احمدی‌نژاد آینده بانک پارسیان شباهت بسیاری دارد به آینده بخش خصوصی و آینده جامعه مدنی [متن مصاحبه]
-جمشيد اسدى، مريم انصاری/صدای آلمان
Sep. 28, 2006
• جهانگيرزاده: خط قرمز تعليق ديگر پررنگ نيست [متن مصاحبه]
-جواد جهانگيرزاده، روز/سهيل آصفي
Sep. 20, 2006
• مومنی: اين فشارها آغازگر پروژه‌ای‌ست که اساس فعالیت اصلاح‌طلبانه با رویکردهای مسالمت‌آمیز و مدنی را به نشانه گرفته‌است [متن مصاحبه]
-عبدالله مومنى، مريم انصارى/صدای آلمان
Sep. 17, 2006
• نرگس محمدى: پاسخگوى ۱۰هزار روزنامه نگار بيكار شده كيست؟ [متن مصاحبه]
-نرگس محمدى، مهيندخت مصباح/صدای آلمان
Sep. 11, 2006
• تصفيه در دانشگاههای ايران: مصاحیه صدای آمريکا با مهرداد مشايخی [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخی، احمدرضا بهارلو/صدای آمريکا
Sep. 5, 2006
• گفتگو با خجسته رحيمى درباره رامين جهانبگلو: اعتراف به كدام گناه؟ [متن مصاحبه]
-رضا خجسته‌ رحيمى، مريم انصارى/صدای آلمان
Aug. 18, 2006
• گنج بخش: ما زمانی حرف آقای جهانبگلو را قبول داریم که با خانواده اش در خارج از کشور باشد [متن مصاحبه]
، مريم احمدی/راديو فردا
Aug. 16, 2006
• يزدی: به صلاح ما نیست مسئولین کشورمان مطالبی را اظهار کنند که به‌معنای دخالت در امور داخلی لبنان است. [متن مصاحبه]
-ابراهيم يزدی، بهنام باوندپور/صدای آلمان
Aug. 3, 2006
• احمد شيرزاد: قدم به قدم به سمت وضعیت مطلوب آمریکا نزدیک شده‌ایم [متن مصاحبه]
-احمد شيرزاد، مریم انصاری/صدای آلمان
Aug. 2, 2006
• متقی: اگر حزب‌الله شكست بخورد، موقعيت ايران در سطح خاورميانه و در سطح نظام بين‌الملل به گونه اجتناب ناپذير افول پيدا خواهد كرد [متن مصاحبه]
-ابراهيم متقي، اعتمادملي - كريم جعفري/مهران قاسمي
• مهدی خانبابا تهرانی: آينده کوبا پس از مرگ فيدل کاسترو [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، جام جهان نما/بی بی سی
Aug. 1, 2006
• گفتگوی صدای آلمان با ابراهيم مددی: وضعيت اسفناك كارگران اخراجى شركت واحد [متن مصاحبه]
-ابراهيم مددی، داود خدابخش/دويچه وله
Jul. 30, 2006
• حسني مبارك: اكنون نوبت شوراي امنيت است [متن مصاحبه]
-حسني مبارك، سايت اينترنتي تايم
Jul. 27, 2006
• خطای استراتژيک در لبنان، حزب‌الله و بحران جديد در خاورميانه در گفتگو با عباس عبدی [متن مصاحبه]
-عباس عبدی، گویا نیوز/رضا پويان
Jul. 26, 2006
• استقبال کم نظیر از سخنرانی اکبر گنجی در واشنگتن: مصاحبه با مهرداد مشایخی [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخی، راديو فردا
• گفت وگوی شهروند با شادي صدر: در انتظار سنگسار! [متن مصاحبه]
-شادي صدر، شهروند
Jul. 14, 2006
• گفتگو با مهرداد درويش پور در باره اعتصاب غذا در اروپا و آمريکا [متن مصاحبه]
-مهرداد درويش‌پور، جمشید فاروقی/صدای آلمان
Jul. 5, 2006
• جمشيد اسدى: اين خصوصى‌سازى، امر خصوصى هيات حاكمه است! در حقوق تجارت ايران، بنيادهايى مثل بنياد شهيد يا مستضفان جزو بخش خصوصى محسوب مى‌شوند [متن مصاحبه]
-جمشيد اسدى، مهیندخت مصباح/دويچه وله
Jul. 2, 2006
• مهدی خانباباتهرانی: بازگشت به شعارهای اولیه انقلاب و ادامه حیات انقلابی آنچنانی دیگر میسر نیست [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی - قاسم شعله سعدی، فريدون زرنگار/راديو فردا
Jul. 1, 2006
• گفتگوئی در ارزیابی کارنامه اتحاد جمهوری خواهان ایران [متن مصاحبه]
-حسن شريعتمداري سخنگو و مهدي فتاپور مسئول هماهنگي هيئت سياسي اتحاد جمهوري خواهان ايران، جواد طالعي / دفتر اروپائي شهروند
Jun. 21, 2006
• صدر: در صورت عدم پذیرش ایران، چین و روسیه رضایت داده اند که ایران تحریم شود، اما دیگر صحبت تهاجم نظامی مطرح نباشد [متن مصاحبه]
-محمد صدر، مریم مهدوی/آفتاب
Jun. 20, 2006
• نيره توحيدی: با ضرب و شتم و ارعاب مسئله حل نخواهد شد [متن مصاحبه]
-نيره توحيدی، شيرين جزايری/دويچه وله
Jun. 19, 2006
• گفتگوی فرهاد روحی با شهلا انتصاری [متن مصاحبه]
-شهلا انتصاری، راديو پرستو/فرهاد روحی
Jun. 16, 2006
• بهاءالدين ادب: حق اعتراض، مجوز لازم ندارد [متن مصاحبه]
-بهاءالدين ادب، مريم انصارى/صدای آلمان
May. 28, 2006
• حسن شريعتمداری در مورد وقايع اخير آذربايجان: سیاست را بر اثر کینه و نفرت نمی شود شکل داد [متن مصاحبه]
-شريعتمداری، حامدايمان، فرهودی نيا، راديو فردا/امير مصدق کاتوزيان
May. 27, 2006
• تلاش حکومت ایران برای محدود جلوه دادن نارضایتی آذری زبانان؛ مصاحبه با مهرداد مشایخی [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخی، راديو فردا/مريم احمدی
May. 26, 2006
• رسول نفیسی: تعرض به ایران حتی جزو گزینه های بلند مدت آمریکا نیز نیست [متن مصاحبه]
-دکتر رسول نفیسی، آفتاب
May. 19, 2006
• بررسی انقلاب فرهنگی چين از ديد مهدی خانباباتهرانی [متن مصاحبه]
-مهدی خانباباتهرانی، راديو فردا/فريدون زرنگار
May. 13, 2006
• عيسى سحرخيز: خيلى‌ها كيهان را نگاه می‌کنند كه ببینند کی دستگیر می‌شوند [متن مصاحبه]
-عيسى سحرخيز، بهنام باوندپور/صدای آلمان
May. 11, 2006
• بازتاب نامه احمدی‌نژاد به بوش از دید اميرحسين گنج بخش، حميد زنگنه، محمد برقعی [متن مصاحبه]
-امیرحسین گنج‌بخش، حمید زنگنه، محمد برقعی، راديو فردا
May. 10, 2006
• قاسم شعله‌سعدى: تاثير منفى نامه احمدى‌نژاد به بوش بر تصميم‌گيرى‌هاى شوراى امنيت [متن مصاحبه]
-قاسم شعله‌سعدى، بهنام باوندپور/صدای آلمان
May. 8, 2006
• مهرداد مشايخى: سازمان هاى سياسى از بحث هاى اجتماعى دورافتاده اند [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخى، صدای آلمان
• علی اکبر مهدی: جنبش زنان ايران راه بسيار بلندي را در پيش دارد [متن مصاحبه]
-علي‌اكبر مهدي، نشريه نامه
May. 5, 2006
• جوزف: هيچ کشوری، حتی آنها که فعلا با تحريم ايران مخالف اند، دسترسی ايران به تسليحات اتمی را نمی پذيرند [متن مصاحبه]
-رابرت جوزف، معاون وزارت خارجه آمريکا، بيژن فرهودی/صدای آمريکا
May. 4, 2006
• ابراهیم متقی: غرب مذاکره می کند اما عقب نشینی نه [متن مصاحبه]
-دکتر ابراهیم متقی، آفتاب
Apr. 29, 2006
• پرويز ورجاوند: اشتباهات محاسباتى ايران در رابطه با مناقشه اتمى [متن مصاحبه]
-پرويز ورجاوند، ايران ما
Apr. 23, 2006
• دبيرکل حزب مشارکت: جبهه دموکراسي خواهي تشکيل خواهد شد [متن مصاحبه]
-محمدرضا خاتمي، آرش بهمني/روز آنلاين
Apr. 22, 2006
• معاون وزیر نفت: پروژه های نفتی تحت تاثیر مسایل خارجی قرار گرفته است [متن مصاحبه]
-هادی نژاد حسینیان، آفتاب
• شیرین عبادی: مساله ارتقاء دموکراسی در ایران تحت الشعاع بحران هسته ای قرار گرفته است [متن مصاحبه]
-شیرین عبادی ، میرعلی حسینی/رادیو فردا
Apr. 18, 2006
• گفت وگوي شهروند با نادر زرکاري: اتحاد جمهوريخواهان ايران و بحران هويت [متن مصاحبه]
-نادر زرکاري، خسرو شميراني/شهروند
Apr. 14, 2006
• پیامد دستیابی ایران به غنی‌سازی اورانیوم: مصاحیه با مدیر برنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در بنیاد صلح کارنگی [متن مصاحبه]
-جوزف سیرینسیونه مدیر برنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در بنیاد صلح کارنگی، فاطمه امان/رادیوفردا
Apr. 12, 2006
• رویارویی اسلام سیاسی و غرب: مصاحبه با بیژن حکمت [متن مصاحبه]
-بیژن حکمت ، امير مصدق کاتوزيان/راديو فردا
Apr. 4, 2006
• کارگران شرکت واحد، سندیکای خود را فراموش نکرده اند [متن مصاحبه]
-يک فعال سنديکای کارگران، اخبار روز
Apr. 1, 2006
• متاسفانه ما یا باید در پرونده هسته ای کوتاه بیاییم، یا به شرایط نامطلوبی که پیامد کوتاه نیامدن است تن بدهیم [متن مصاحبه]
-احمد شیرزاد، صدای آلمان، بهنام باوندپور
Mar. 24, 2006
• کنفرانس اتحاد جمهوریخواهان در لس‌آنجلس در باره موانع تحولات دمکراتیک در ایران [متن مصاحبه]
-پيرزاده، تقوايی، نگهدار، علمداری ، فيروزه خطيبي/راديو فردا
Mar. 22, 2006
• مسائل زنان کارگر در ايران
-مصاحبه با مريم محسنی (از فعالين مسائل کارگري و زنان)
Mar. 19, 2006
احتمال مذاکرات رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا از دید یک تحلیلگر [متن مصاحبه]

گردهمایی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در آلمان: مصاحبه با عضو اتحاد جمهوری خواهان [متن مصاحبه]

Mar. 18, 2006
• مصاحبه با فرانسیس فوکویاما
-هفته نامه آلمانی زبان «اشترن»
Mar. 15, 2006
تفاهم نسبى قدرتهاى جهانى عليه ايران [متن مصاحبه]
-، صدای آلمان: بهنام باوندپور
Mar. 9, 2006
• تاثير مناقشه هسته‌اى بر توسعه اقتصادى ايران [متن مصاحبه]
-جمشید اسدی، صدای آلمان،گفتگو: محمود صالحی
Mar. 7, 2006
• پرونده‌سازی بر اساس شنود/گفتگو با عبدالفتاح سلطانى [متن مصاحبه]
-عبدالفتاح سلطانى ، مهيندخت مصباح/صدای آلمان
Mar. 6, 2006
• عواقب ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد [متن مصاحبه]
-بهمن آقایی ، حسین قویمی/راديو فردا
Feb. 28, 2006
• جامعه‌مدنى يا دولت مدرن
-مریم شیخی، گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی
• ادامه فشار بر روزنامه‌نگاران در ايران [متن مصاحبه]
-محمدرضا معينى ، كيواندخت قهارى/صدای آلمان
Feb. 24, 2006
• مصاحبه با دكتر محمد برقعى در باره حمله به دراويش گنابادى قم [متن مصاحبه]
-دکتر محمد برقعی، كيواندخت قهارى/صدای آلمان
Feb. 22, 2006
• همايش جمهوريخواهان دموكرات و لائيك [متن مصاحبه]
-مهرداد باباعلى، جمشید فاروقی/صدای آلمان
Feb. 19, 2006
• پرونده هسته ای ایران در مرحله «چانه زنی» قبل از «لبه پرتگاه» [متن مصاحبه]
-ابراهیم متقی، آفتاب-مریم مهدوی
Feb. 16, 2006
• حق بيان يا لزوم رعايت؟ قضاوت درباره‌ى ماجراى كاريكاتورها و برانگيختگى مسلمانان [متن مصاحبه]
-محمدرضا نيكفر، شيرين جزايری/صدای آلمان
Feb. 11, 2006
• بازگشت به عقب در بيست و هفتمين سالگرد انقلاب [متن مصاحبه]
-فعالان سياسی، مريم انصارى/صدای آلمان
Feb. 8, 2006
• هندوستان، سنتز و مدرنيته [متن مصاحبه]
-گفت و گو با رامين جهانبگلو، اميرهوشنگ افتخاری راد/نشريه نامه
Feb. 7, 2006
• ارزيابی از عملكرد جمهوري اسلامي در فرصت باقيمانده تا اجلاس آتي شوراي حكام [متن مصاحبه]
-فاطمه حقيقت جو، مریم احمدی/رادیو فردا
Jan. 30, 2006
به‌طرز کاملا وحشیانه‌ای آمدند و یک اعتصاب صنفی کارگران را سرکوب کردند [متن مصاحبه]
-مرتضى اصلاح‌چى، بهنام باوندپور/صدای آلمان
Jan. 24, 2006
• تصميم بانك يو.بى.اس پیش‌درآمد تحریم اقتصادی ایران است [متن مصاحبه]
-جمشيد اسدی، مهیندخت مصباح/صدای آلمان
Jan. 18, 2006
• روایت قتل زنده یاد پیروز دوانی [متن مصاحبه]
-امیرفرشاد ابراهیمی، رادیو گفتنی ها
Jan. 15, 2006
• چشم انداز نزدیک پرونده هسته ای جمهوری اسلامی [متن مصاحبه]
-فرخ نگهدار، رادیو رسانه
Jan. 13, 2006
• علی لاریجانی در گفتگو با شبکه سی ان ان: پیشنهاد روسیه می تواند به یک طرح واقعی تبدیل شود [متن مصاحبه]
-علی لاریجانی، کریستین امانپور
Jan. 12, 2006
• پرونده هسته‌اى ايران در آستانه ارجاع به شوراى امنيت سازمان ملل [متن مصاحبه]
-داود هرميداس باوند، بهنام باوندپور/دویچه‌وله
گفته های احمدی نژاد در قم و واکنش اصلاح طلبان
-عيسی سحرخيز - مهدی خانبابا تهرانی، راديو مولتی کولتی/نسرين بصيری
Jan. 8, 2006
• آموزش مبارزه غیرخشونت آمیز علیه استبداد [متن مصاحبه]
-دکتر پیتر اکرمن، علي سجادي
Jan. 7, 2006
• گام هايی در جهت اتحاد بزرگ جمهوری خواهان [متن مصاحبه]
-مهرداد درويش پور، مسعود فتحی، اکبر سيف، سياوش فرجی، ميزگرد راديوئي در راديو رنگارنگ استکهلم، گرداننده شهاب فيضی
Dec. 30, 2005
• واقعيت هاي "بم" 2 سال پس از زلزله در گفتگوي راديو آزادگان با پيمان پاك مهر [متن مصاحبه]
-پيمان پاك مهر، راديو آزادگان
Dec. 24, 2005
• مصاحبه سايت جمهوری با جمشيد اسدی در باره نشست سازمان تجارت جهانی در هنگ کنک [متن مصاحبه]
-گفت و گو با جمشید اسدی، سایت جمهوری
کارنامه دولت «مهرورزي» در پايان سال 2005 ميلادي/ بخش اول [متن مصاحبه]
-گفتگو با دکتر محمد ملکي ، شهروند، خسرو شمیرانی
Dec. 21, 2005
• مصارف داخلی و خارجی اظهارات احمدی‌نژاد [متن مصاحبه]
-مهرداد درويش‌پور، مهیندخت مصباح/صدای آلمان
اظهارات ضداسرائيلی محمود احمدی نژاد، انگيزه ها و پيامدهای آن
-ميزگردی با شرکت آقايان دکتر پرويز ورجاوند، دکتر صادق زيبا کلام، دکتر هوشنگ اميراحمدی، رادیو فرانسه، فرنگیس حبیبی
طبقهء متوسط در ايران بعد از انقلا‌ب [متن مصاحبه]
-گفت و گو با موسي غني نژاد ، گویا، بهمن احمدی امویی
Dec. 20, 2005
• در باره اجلاس ٦ روزه سازمان جهانى تجارت در هنگ كنگ [متن مصاحبه]
-گفت و گو با جمشید اسدی، رادیو رسانه
Dec. 18, 2005
• سيستم اقتصاد جهانى و جامعه مدنی [متن مصاحبه]
-گفت و گو با بيل کلينتون، گلوبال ويو پوينت/فاطمه موثق نژاد
جایگاه صنعت نفت ایران در عرصه بین المللی [متن مصاحبه]
-سخنرانی آقای پیمان نورافزا- دانشجوی دکترای کالج سلطنتی لندن، کانون توحید لندن
Dec. 17, 2005
تجدد و تجددخواهی در ایران
-گفت و گو با دکتر عباس میلانی، بی بی سی، سیروس علی نژاد
عليه فراموشى! بررسى تجربه كميسيون هاى حقيقت ياب و دادخواهانه
-گفت و گو با منیره برادران، رادیو برابری
Dec. 15, 2005
"نيازست كه يك نيروى سياسى جديد خلق شود"
-گفت و گو با علی افشاری، رادیو آلمان، مهیندخت مصباح
Dec. 14, 2005
سیاست خارجی آمریکا و بازتاب پروازهای پنهانی سی آی ای
-گفتگوئی با دکتر منصور فرهنگ، دکتر بهمن آقا دیبا و مهدی خانبابا تهرانی، رادیو بی بی سی، صحبت اهل نظر
Dec. 13, 2005
پيرامون پرونده اتمی ايران
- احمد شيرزاد، امير مـُحبيان، تلویزیون هما، داریوش سجادی
- گزارشی از جمکران و هاله نور و بسیج و ...
- فیلمی دیدنی از کانال چهار انگلستان، خانه پناهجو؛ خانه تمام پناهجویان ایرانی
شرايط تحقق دموكراسي [متن مصاحبه]
-گفت و گو با احسان نراقی، روز، فرشاد قربانپورشیخانی
Dec. 11, 2005
• گفت و گو با صاحبنظران: مسعود فتحی [متن مصاحبه]
- مسعود فتحی ، سایت جمهوری
Dec. 10, 2005
• انقلاب حزبی در اسرائیل، مهمترین واقعه از سال ۱۹۶۷ تا کنون [متن مصاحبه]
-صائب عریقات، مجله اتریشی پروفیل
Dec. 9, 2005
• گفتگوی گزارشگران با علی صمد در رابطه با سالروز ۱۶ آذر [متن مصاحبه]
-علی صمد، گزارشگران
Dec. 5, 2005
ریشه‌های خشونت خانگی [متن مصاحبه]
-مهرانگیز کار، رادیو آلمان، شیرین جزایری
Dec. 4, 2005
هدف و عامل توسعه از منظر نظریه پردازان جناح راست
-میزگرد فصل نامه «راهبرد یاس» ارگان فرهنگی موسس یاس
Dec. 3, 2005
• گفت و گو با صاحبنظران : علی اکبر مهدی [متن مصاحبه]
- علی اکبر مهدی- استاد جامعه شناسی دانشگاه اوهایو آمریکا، سایت جمهوری
Dec. 2, 2005
بررسی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی پس از نشست اخیر شورای حکام
-داود هرمیداس باوند، هوشنگ حسن یاری، گیو میرفندرسکی- بی بی سی، بی بی سی، صحبت اهل نظر
سالمرگ محمد مختاری و محمدجعفر پوینده [متن مصاحبه]
-گفتگو با مریم حسین زاده همسر ده یاد محمد مختاری- رادیو برابری ، رادیو برابری
Nov. 30, 2005
مروری برقتل های جیره ای پس از هفت سال [متن مصاحبه]
، تارا عاطفی، رادیو فردا
ساخت قدرت موجود، پاسخگوي بحران ها نيست [متن مصاحبه]
-سعید مدنی، روز، بابک مهدیزاده
Nov. 28, 2005
انگیزه های خشونت جنسیتی
- کبری قاسمی ، رادیو رسانه
Nov. 25, 2005
رادیو رنگارنگ و رنگ، شهاب فیضی: میزگرد- درباره وظایف عاجل جمهوری خواهان در شرایط کنونی- بخش اول
- مهدی فتاپور از اتحاد جمهوری خواهان، مهرداد درویش پور از جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، حسین باقرزاده از فعالین منشور81 ، رادیو رنگارنگ و رنگ، شهاب فیضی
رادیو رنگارنگ و رنگ، شهاب فیضی: میزگرد- درباره وظایف عاجل جمهوری خواهان در شرایط کنونی- بخش دوم
- مهدی فتاپور از اتحاد جمهوری خواهان، مهرداد درویش پور از جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، حسین باقرزاده از فعالان منشور 81، رادیو ر نگارنگ و رنگ، شهاب فیضی
رادیو رنگارنگ و رنگ، شهاب فیضی: میزگرد- درباره وظایف عاجل جمهوری خواهان در شرایط کنونی- بخش سوم
-مهدی فتاپور از اتحاد جمهوری خواهان، مهرداد درویش از جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، حسین باقرزاده از فعالان منشور 81، رادیو رنگارنگ و رنگ، شهاب فیضی
Nov. 24, 2005
امکان مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا در پی از سرگیری مذاکرات اتمی با اتحادیه اروپا، از دید صاحبنظر [متن مصاحبه]
- اکبر مهدي، رادیو فردا، مریم احمدی
قتل هاي جيره اي. بخش اول: «قتل فروهرها و فاش شدن ماجرا» [متن مصاحبه]
-علی رضا نوری زاده، عبدالکریم لاهیجی، رادیو فردا، تارا عاطفی
Nov. 23, 2005
عضويت در سازمان تجارت جهانى اما واگرها [متن مصاحبه]
-«حامد روحانى» مدير روابط بين المللى دفتر نمايندگى سازمان تجارت جهانى در ايران ، روزنامه ایران، اعظم محبی
Nov. 22, 2005
تنها مسئله عدم توقف یو.سی.اف اصفهان است [متن مصاحبه]
-احمد شیرزاد، رادیو آلمان، بهنام باوندپور
Nov. 21, 2005
عرصه عمومي و دموكراسي [متن مصاحبه]
-سخنرانی مسعود پدرام در دانشکده عمران دانشگاه پلی تکنیک تهران، باشگاه اندیشه
Nov. 20, 2005
پرونده قتل هاي جيره‌اي را فراموش نکنيم [متن مصاحبه]
-پرستو فروهر، روز، فرشاد قربانپور شیخانی
Nov. 19, 2005
شكاف و اختلاف عميق در جناح حاكم جمهوري اسلامي [متن مصاحبه]
-دكتر اكبر مهدي، مريم احمدی - راديو فردا
Nov. 17, 2005
سخنرانی در افتتاحيه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی
-شيرين عبادی، تونس 2005
Nov. 16, 2005
پیام هراس و امید 647 فعال سیاسی و اجتماعی در باره بحران روزافزون [متن مصاحبه]
-پرویز ورجاوند از امضاکنندگان بیانیه "سخنی با ملت، هشداری به حاکمیت"، رادیو فردا، نازی عظیما
وضعيت ايران بدتر از فلسطين و لبنان است [متن مصاحبه]
-گفت و گو با ميزبان همايش استشهاديون، روز، محمدرضا خسروی
انتخابات نهم: گذار ناموفق به توتالیتاریسم [متن مصاحبه]
-سعید حجاریان، چشم انداز ایران، لطف الله میثمی
بررسي ريشه ها و پيامدهاي شورشهاي پاريس [متن مصاحبه]
-دکتر جواد منصوری مشاور وزیر امورخارجه، روزنامه قدس، حامد حقیقت
Nov. 15, 2005
*رفتار بعضي از ديپلماتهاي ايراني آوردن توپ از زمين اروپا به ايران است [متن مصاحبه]
-محسن رضایی، در خصوص پرونده هسته ای، ایسنا
Nov. 13, 2005
فولاد صنعت ورشکسته [متن مصاحبه]
-تقی بهرامی رئیس انجمن فولاد، همشهری،محمود فراهانی
سکوت تایید آمیز در برابر مظالم، حرام است [متن مصاحبه]
-آیت الله منتظری، روز،مریم کاشانی
Nov. 12, 2005
هشدار اتحاد جمهوریخواهان در باره عواقب «فاجعه آمیز» سیاست خارجی احمدی نژاد [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو فردا - مريم احمدی
Nov. 11, 2005
تالار بورس الكترونيكى مى شود [متن مصاحبه]
-علی اکبر هاشمیان دبیرکل بورس فلزات، روزنامه شرق، امیر لعلی
موانع تعامل دانشگاه و صنعت در ايران [متن مصاحبه]
-محمدرضا شجاعى استاد دانشگاه، ایران، یوسف ناصری
چشم تيزبين «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» براى مراقبت از عملكرد حكومت [متن مصاحبه]
-ماشااله شمس‌الواعظين، صدای آلمان، بهنام باوندپور
Nov. 10, 2005
سرنوشت دلارهاي نفتي [متن مصاحبه]
- مهندس محمد مظاهری ، ماه نامه همشهری، محمد ابراهیمی
Nov. 9, 2005
بایدهای جهانی شدن در ایران [متن مصاحبه]
-امير محمد حاجي يوسفي، دكتري روابط بين الملل ، باشگاه اندیشه
نگاه به شرق غلط بود [متن مصاحبه]
-کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی، روز،آرش بهمنی
Nov. 8, 2005
مرگ گنجی مطابق با مرگ سیاسی بسیاری از سران طراز اول نظام خواهد بود [متن مصاحبه]
-معصومه شفیعی، رادیو آلمان، بهنام باوندپور
Nov. 7, 2005
”کارشکنی‌ها و محدودیتهای بیشتر برای فعالیت‌های دانشجویی“ [متن مصاحبه]
-عبداله مومنى، صدای آلمان، بهنام باوندپور
وبلاگی شدن فرهنگ [متن مصاحبه]
-هادی خانیکی، دانشگاه تهران
Nov. 6, 2005
رابطه با آمریکا، فرصت ها و چالش ها [متن مصاحبه]
-ميزگردى با حضور اصغرزاده، سحابى، شيرزاد و محبيان، آفتاب
نهادهای مدنی ایران و مهاجرین ایرانی [متن مصاحبه]
-شهرام فرزانه‌فر، سایت جمهوری
Nov. 4, 2005
هیچ قدرتی قادر به حذف رویاهای مردم نخواهد بود [متن مصاحبه]
-سیدعلی صالحی، رادیو آلمان، بهنام باوندپور
وزارت ارشاد و بازگشت به «دوران حاکمیت باند سعید امامی» [متن مصاحبه]
-عیسی سحرخیز، رادیو آلمان، بهنام باوندپور
Nov. 3, 2005
اين ملت ايران است كه بايد هزينه تشديد بحران را بپردازد [متن مصاحبه]
-دکتر ابراهیم یزدی، رادیو آلمان، مریم انصاری
Nov. 2, 2005
مدرنیت و پدیده روشنفکر دینی [متن مصاحبه]
-علیرضا علوی تبار، رادیو بی بی سی، سیروس علی نژاد
Oct. 30, 2005
رمز سیاست [متن مصاحبه]
-مراد فرهادپور، باشگاه اندیشه
آگاهی در جامعه مصرفی [متن مصاحبه]
- على اصغر سعيدى استاد دانشگاه و جامعه شناس، گفت و گو: یوسف ناصری
آسیب شناسی اقتصاد ایران [متن مصاحبه]
-موسی غنی نژاد، روزنامه ایران
Oct. 29, 2005
انزواى كامل ايران [متن مصاحبه]
-ابوالحسن بنى صدر، صدای آلمان - جمشید فاروقی
سخنان رئيس جمهوري اسلامي منتج از ديدگاه ايدئولوژيك 25 سال پيش است [متن مصاحبه]
-دكتر محمد رضا جليلي، راديو فردا - مريم احمدی
Oct. 24, 2005
در باره قوانين تازه برای اعمال محدوديت های فرهنگی [متن مصاحبه]
-منيژه حکمت، صدای آلمان، مهيندخت مصباح
Oct. 20, 2005
:: جريان دانشجويي بايد قدرت خود را نشان دهد [متن مصاحبه]
-مجيد حاجی بابائي، محمد رضا خسروي
Oct. 14, 2005
تحولات سياسی آلمان پس از انتخابات
-خانبابا تهرانی، نسرين بصيری و مهران براتی، صحبت اهل نظر، راديو بی. بی. سی.
Oct. 12, 2005
مبارزه با مجازات اعدام در ايران [متن مصاحبه]
-عمادالدين باقى، صدای آلمان، کیواندخت قهاری
Oct. 11, 2005
:: هویت ایرانی در گذرگاه تاریخ [متن مصاحبه]
-شهرام اسلامی، سایت ایران
• برای آنها که مانده‌اند! [متن مصاحبه]
-معصومه وطنی، شهرام فرزانه‌فر
Oct. 6, 2005
ديده بانان جامعه مدنی: درباره بيانيه دقتر تحکيم وخدت [متن مصاحبه]
-مهرداد مشايخى، صدای آلمان، مهیندخت مصباح
Oct. 5, 2005
در باره مسائل جهانی محيط زيست
-دکتر حسين غديری، رادیو اس.بی.اس - استراليا
Sep. 28, 2005
:: در باره انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران [متن مصاحبه]
-مهدي خانبابا تهراني، پرویز قلیج خانی
Sep. 18, 2005
فرآیند رشد مالکیت خصوصی در چین
-مهدي خانبابا تهراني، رادیو بی بی سی
Sep. 15, 2005
:: بازخوانی نقش و کارکرد سازمان ملل [متن مصاحبه]
-سعيد شروينی، میهن امیدوار
Sep. 6, 2005
بررسی تحولات پرونده هسته ای ایران
-مهدي خانبابا تهراني، رادیو ار.اف.ای فرانسه، فریده وهابی
:: اعضای شورای نگهبان در کابینه احمدی نژاد و تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات: خطر سیطره فرقه حجتیه، از دید یک کارشناس [متن مصاحبه]
-علی شاکری، رادیو فردا، شیرین فامیلی
پیرامون سیاست کابینه محمود احمدی نژاد
-مهدي خانبابا تهراني، رادیو آلمان، داوود خدابخش
Aug. 25, 2005
تائید وزیران امنیتی - اطلاعاتی کابینه احمدی نژاد توسط مجلس شورای اسلامی
-مهرانگیز کار، رادیو فردا
Aug. 24, 2005
اختلاف در جناح راست در جریان معرفی کابینه احمدی نژاد، از دید یک تحلیلگر در آمریکا [متن مصاحبه]
-علی شاکری، رادیو فردا، شیرین فامیلی
Aug. 20, 2005
:: ادامه بازداشت دكتر رويا طلوعى در سنندج [متن مصاحبه]
-دكتر پوريا حاجى زاده، رادیو آلمان، مهیندخت مصباح
:: ”حتا با مقام رهبری هم (درباره گنجى) گفتگو کرده‌اند ولی تمام آن گفتگوهاى پشت‌پرده بی‌نتیجه بوده است“ [متن مصاحبه]
-عیسی سحرخیز، رادیو آلمان، بهنام باوندپور
Aug. 16, 2005
:: ”اين کابينه دقيقا يک کابينه امنيتي ـ نظامي‌ست“ [متن مصاحبه]
-فاطمه حقیقت جو، رادیو آلمان، بهنام باوندپور
:: مصاحبه صدای آلمان با محمد ملكی در مورد كابينه معرفی شده توسط رييس جمهور جديد ايران [متن مصاحبه]
-دكتر محمد ملكی، رادیو آلمان، کیواندخت قهاری
Aug. 8, 2005
شرایط ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری
-مهدي خانبابا تهراني، رادیو ایرا، حسین حجازی
Aug. 7, 2005
:: مصاحبه با یکی از فعالین سیاسی ترک در آذربایجان [متن مصاحبه]
-یک فعال سیاسی آذربایجانی، علی صمد
Aug. 4, 2005
آقاى احمدى‌نژاد در انتخاب وزرايش آزادى عمل ندارد
-ابراهیم یزدی، داود خدابخش، رادیو صدای آلمان
آغاز دوره رياست جمهورى محمود احمدى‌نژاد
-مهدی خانبابا تهرانی، رادیو صدای آلمان
Aug. 3, 2005
سیاست غرب در پیامد تسلط جناح محافظه کار بر ارکان قدرت در ایران، از سه دیدگاه
-بیژن حکمت، عبدالکریم لاهیجی و وین وایت، فاطمه امان، رادیو فردا
Aug. 1, 2005
جامعه مدنی ایران پس از انتخابات
-مهرداد مشایخی، رادیو آلمان، مهیندخت مصباح
Jul. 27, 2005
:: زمان، زمان تهاجمي عمل كردن است! [متن مصاحبه]
-فعال سیاسی در ایران، علي صمد
Jul. 26, 2005
مراسم اعطای سومین جایزه صلح دانشگاه کالیفرنیا به خانم شیرین عبادی به یاد اکبر گنجی
-شیرین عبادی، دانشگاه کالیفرنیا
Jul. 25, 2005
کارنامه ۸ ساله رياست جمهوري خاتمي
-سعيد رضوی فقيه، احمد سلامتيان، پرويز نويدی و فرزانه عظيمی، رادیو فرانسه، فرنگیس حبیبی
Jul. 24, 2005
:: دخالت دادستان تهران در پرونده اکبر گنجی غیرقانونی است [متن مصاحبه]
-شیرین عبادی، رادیو فردا
Jul. 23, 2005
تصویب پیشنویس قانون ساماندهی مد و لباس در کمیسیون فرهنکی و مجلس شورای اسلامی
-مهدي خانبابا تهراني، امیرمصدق کاتوزیان ، رادیو فردا
بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری
-دکتر مهرداد مشايخي ، رادیو آمریکا، احمدرضا بهارلو
Jul. 17, 2005
۱۸ تیرماه و سرکوب جنبش دانشجوئی
-بهمن کلباسی، اکبر عطری، دکتر مهرداد مشایخی، رادیو فردا، میزگرد حقوق بشر و دمکراسی
Jul. 7, 2005
:: كنفرانس ”ايران پس از انتخابات“ در بروكسل [متن مصاحبه]
-مهرداد درویش پور، رادیو آلمان، کیواندخت قهاری
Jul. 4, 2005
:: همسر و وکيل اکبر گنجي: وضعيت گنجي بسيار وخيم است! [متن مصاحبه]
-عبادی و معصومه شفیعی، شهروند، مسعود باستانی
Jun. 28, 2005
درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
-علی شاکری، رادیو آمریکا، احمدرضا بهارلو
انتخاب احمدي نژاد نتيجه عزم راسخ سپاه پاسداران، ولي فقيه، مدرسه حقاني و مصباح يزدي بود
-مهدي خانبابا تهراني ، رادیو فردا، مریم احمدی
تحليل فعالان سياسي در باره پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري اسلامي
-داریوش همایون، حسن شریعتمداری، صادق زیبا کلام، رادیو فردا، شیرین قامیلی
Jun. 24, 2005
انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در ایران
-مهدي خانبابا تهراني، رادیو فردا، مریم احمدی
Jun. 22, 2005
:: همايش دوم اتحاد جمهوريخواهان ایران در آلمان [متن مصاحبه]
-فرزانه عظیمی، حسن شریعتمداری، بابک امیرخسروی، حسین علوی، مصطفی مدنی، رادیو آلمان، داوود خدابخش
Jun. 13, 2005
:: همايش دوم اتحاد جمهوريخواهان ايران [متن مصاحبه]
-مهدی فتاپور، سایت اخبار روز
Jun. 12, 2005
:: در خانه هاشمي رفسنجاني چه ميگذرد؟ [متن مصاحبه]
-دكتر هوشنگ بوذري ، همشهری، خسرو شمیرانی
Jun. 8, 2005
ناپديد شدن اكبر گنجى روزنامه‌نگار منتقد [متن مصاحبه]
-معصومه شفیعی، رادیو آلمان، کیواندخت قهاری
:: تلاش براى يك جبهه‌ى فراگير دمكراسى‌خواهى و حقوق بشر و پرهيز از تفرقه [متن مصاحبه]
-حسن شریعتمداری، رادیو آلمان، داوود خدابخش
Jun. 5, 2005
انتخابات ریاست جمهوری و دامنه اختیارات رئیس جمهور
-فرخ نگهدار، رضا دلبری، رادیو صدای شما، ناین جاوید
Jun. 4, 2005
همایش دوم اتحاد جمهوری خواهان ایران و انتخابات ریاست جمهوری
-مرتضی ملک محمدی، رادیو رسانه
:: انتخابات ریاست جمهوری و تاکتیک تحریم [متن مصاحبه]
-فرخ نگهدار، رادیو فردا، مینا بهارمست
Jun. 1, 2005
:: بى‌توجهى سياستمداران اروپايى نسبت به اپوزيسيون دمكرات ايران [متن مصاحبه]
-دکتر مهران براتی، رادیو آلمان، داوود خدابخش
May. 31, 2005
انتخابات آزاد و حصول به دمکراسی
-دکتر مهرداد مشايخي ، رادیو رسانه
:: ضرورت تشكيل «جبهه‌ى دمكراسى‌خواهى و حقوق بشر» پيش از انتخابات [متن مصاحبه]
-ابراهیم یزدی، رادیو آلمان، داوود خدابخش
May. 29, 2005
موضع نیروهای سیاسی درون و بیرون کشور در مورد انتخابات ریاست جمهوری
-دکتر مهرداد مشايخي ، رادیو اس.ب.اس (استرالیا)، شعله صدر
واکنش ها به تصمیم مصطفی معین برای شرکت در انتخابات
-داوود هرمیداس باوند، صادق زیبا کلام، محمد صادق جوادی حصار، فرخ نگهدار و مهدی فتاپور ، رادیو فردا، مینا بهارمست
May. 28, 2005
:: "اتحاد جمهوري خواهان"، موضع اقتصادي و نسبت آن ها با امپرياليسم [متن مصاحبه]
-ناهید خیزابی
:: اپوزیسیون و منافع ملی [متن مصاحبه]
-دکتر مهرداد مشايخي ، آرشین ایرانی
May. 17, 2005
:: «اتحاد جمهوريخواهان ايران» و انتخابات رياست جمهوری [متن مصاحبه]
-حسن شریعتمداری، رادیو صدای آلمان، داوود خدابخش
May. 2, 2005
آیا امکان برگزاری یک انتخابات واقعی وجود دارد
-امیرحسین گنج بخش، محسن سازگارا و مهرداد مشايخي ، رادیو فردا
در ارتباط با نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
، سایت نگاه
Apr. 29, 2005
:: نامزدی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران [متن مصاحبه]
-مهدي خانبابا تهرانی، کيواندخت قهاری - رادیو آلمان
Apr. 18, 2005
بررسی گوشه های تاریک و مبهم رویدادهای کنفرانس برلین در پنجمین سال رخداد آن
-کاظم کردواني، مهران براتي، مهرانگيز کار، علي افشاري و محسن سازگارا ، رادیو فردا، مریم احمدی
Apr. 10, 2005
بمناسبت مرگ پاپ، ژان پل دوم
-حسن شریعتمداری، احسان نراقی، رادیو بی بی سی، صحبت اهل نظر
Apr. 7, 2005
:: اقتصادِ دموکراسی [متن مصاحبه]
-دکتر جمشید اسدی، سایت اینترنتی ایران امروز
Apr. 5, 2005
پيرامون انتخابات رياست جمهوری در ايران
-مهدي خانبابا تهراني، رادیو آمریکا، ابراهيم بی پروا
Mar. 29, 2005
بررسی وضعيت پرونده اتمی ايران
-مهران براتی، هوشنگ اميراحمدی و منصور نراقی، رادیو فرانسه، ابوترای مستوفی
Mar. 13, 2005
درباره چیین و آینده آن
-مهدي خانبابا تهراني، مسعود صفیری، رادیو بی بی سی، صحبت اهل نظر
Mar. 1, 2005
:: رد صلاحيت كانون زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر [متن مصاحبه]
- دکتررویا طلوعی، رادیو آلمان،
Feb. 25, 2005
پايان عصر اقتدار فردی و آغاز دوران اقتدار خرد و پيامدهاي آن در ايران
-هرمز حکمت، مهرداد مشايخي، مهرداد درويش پور، رادیو فردا، علی سجادی
:: ”اصلاح‌طلبان بايد برای رفع موانع خواستار تغييراتی در قانون اساسی باشند.” [متن مصاحبه]
-عيسی سحرخيز، رادیو آلمان، داوود خدابخش
:: تحريم انتخابات رياست جمهورى ايران [متن مصاحبه]
-ویکتوریا آزداد، رادیو آلمان، مهيندخت مصباح
Feb. 22, 2005
:: نهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران [متن مصاحبه]
-صادق زيبا کلام، فريبرز رئيس دانا و عيسي سحر خيز، رادیو فرانسه (ار.اف.ای) ، فرنگیس حبیبی
Feb. 15, 2005
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
-دکتر قاسم شعله سعدی، دکتر صادق زیبا کلام و مهدی خان بابا تهرانی ، رادیو فردا، مریم احمدی
Jan. 26, 2005
:: درباره سياستهاي اقتصادي مجلس [متن مصاحبه]
-دكتر جمشيد پژويان، رادیو آلمان، مریم انصاری
Jan. 20, 2005
:: پيرامون تهديد نظامى آمريكا عليه ايران [متن مصاحبه]
-مهدي خانبابا تهراني، ، رادیو صدای آلمان، كيواندخت قهارى
Jan. 14, 2005
:: ان و گفتمان رفراندوم تغييرقانون اساسى [متن مصاحبه]
-ویکتوریا آزاد، رادیو آلمان، مهيندخت مصباح
Jan. 12, 2005
:: جايی برای انفعال نيست [متن مصاحبه]
-دکتر حبیب الله پیمان، رادیو آلمان، مریم انصاری
Dec. 18, 2004
:: چشم انداز تشکيل حکومتي اقتدارگرايانه و نظامي [متن مصاحبه]
-مهدي خانبابا تهراني، مهرداد مشايخي و اکبر مهدي، رادیو فردا، مریم احمدی
Dec. 14, 2004
فراخوان رفراندوم قانون اساسی: راهگشا يا ناکارآ و زودرس
-خانم مليحه محمدی و آقايان: محمد ملکی، محمد جواد روح و ماشالله آجودانی، رادیو ار.اف.ای، برنامه زمینه ها و زمانه ها، فرنگیس حبیبی
Dec. 11, 2004
فراخوان اینترنتی برای همه پرسی در ایران [متن مصاحبه]
-مناظره بیژن حکمت و محسن سازگارا، راديو فردا
Dec. 10, 2004
:: همه پرسى در كوتاه مدت شدنى نيست [متن مصاحبه]
-حسين علوى، راديو آلمان، مهيندخت مصباح
:: گفتگو با مليحه محمدى، فرخ نگهدار و مصطفى مدنى پيرامون فراخوان ملى براى رفراندوم [متن مصاحبه]
-مليحه محمدى، فرخ نگهدار و مصطفى مدنى ، راديو آلمان، مريم انصاری
Dec. 2, 2004
:: مصاحبه راديو فردا با مهرداد درويش پور درباره فراخوان ملی رفراندوم قانون اساسی [متن مصاحبه]
-مهرداد درويش پور، راديو فردا، مريم احمدی
Nov. 30, 2004
:: يك نظرخواهی پيرامون بحث راهبرد و راهكار [متن مصاحبه]
-در همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران، كلن، ۳۰ و ۳۱ اكتبر ۲۰۰۴، راديو صدای آلمان
Nov. 27, 2004
كنفرانس «بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران» در سوئد [متن مصاحبه]
-خانم‌ها ليلى پورد، سودابه اردلان، آقايان نعمت احمدى، پروفسور سعيد محمودى، مهدى خانبابا تهرانى و خسرو شاكرى، رادیو آلمان، داوود خدابخش
Nov. 24, 2004
سیاست آمریکا در قبال ایران بعد از انتخاب شدن جرج دبیلیو بوش
-فرزانه عظیمی، سایت روشنا
:: هاشمي رفسنجاني به ملاسالاري آلوده به فساد ادامه خواهد داد [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، شهروند، جواد طالعی
:: پيآمد های احتمالی انتصاب کانداليزا رايس به عنوان وزير امور خارجه جديد دولت آمريکا [متن مصاحبه]
-کاظم علمداری و مهرداد مشايخی، مريم احمدی، راديو فردا
Nov. 22, 2004
:: ايران ـ اروپا و پرونده هسته اي [متن مصاحبه]
-محمد سهيمي، مهران براتي، علي شاكري، شهروند، خسرو شمیرانی
Nov. 14, 2004
:: گفتگوی شهروند با مریم سطوت درباره همایش های منطقه ای [متن مصاحبه]
-مریم سطوت
Nov. 11, 2004
:: جنبش دانشجويي و مطالبات صنفي، سياسي [متن مصاحبه]
-مهدي اميني زاده و مجيد حاجي بابايي به همراه امين بزرگيان، نشريه "نامه"
Nov. 8, 2004
همایش منطقه ای در اسکاندیناوی
-ویکتوریا آزاد ، راديو پیوند
Nov. 7, 2004
:: اجلاس اروپائی اتحاد جمهوریخواهان در کلن [متن مصاحبه]
-مریم سطوت، راديو فردا،شهرام میریان
Nov. 5, 2004
پيرامون «بازگشت به هاشمی رفسنجانی»، پيروزی بوش و ايران و معضل اتمی [متن مصاحبه]
-مهدی خان بابا تهرانی، دویچه وله، داوود خدابخش
:: پيرامون سالگرد اشغال سفارت آمريکا و معضل اتمی ايران پس از پيروزی جرج دبليو بوش [متن مصاحبه]
-مهران براتی، دویچه وله، داوود خدابخش
Oct. 30, 2004
:: در همايش کلن، بحثها عمدتا حول مناسبات با سازمانهای سياسی خواهد بود [متن مصاحبه]
-مریم سطوت، کار آن لاین
Oct. 29, 2004
:: پيرامون دو ديدگاه در سياستگذارى «اتحاد جمهوريخواهان ايران» [متن مصاحبه]
-بابک امیرخسروی، داوود خدابخش، راديو آلمان
Oct. 27, 2004
درباره هشدار ۱۰۳ نفر از فعالان سیاسی و مطبوعاتی در رابطه با دستگیری وب لاگ نویسان و خبرنگاران اینترنتی
-دکتر مهران براتی و مسعود بهنود، صدای شما
Oct. 26, 2004
:: پيرامون طرح سند سياسى «اتحاد جمهوريخواهان ايران» و تناقض‌هاى آن [متن مصاحبه]
-حسن شريعتمدارى ، داوود خدابخش، راديو آلمان
Oct. 9, 2004
جمهوری اسلامی و بحران هسته ای
-رضا فانی یزدی، راديو پیوند
Sep. 22, 2004
قرار مغزها از ایران
-مهرداد مشایخی ، رادیو صدای امریکا
Sep. 20, 2004
برنامه اتمی جمهوری اسلامی، قطعنامه آژانس بین المللی و سیر تحول بحران اتمی
-رامین صفی زاده و اکبر اعتماد، زمینه ها و زمانه ها، برنامه از فرنگیس حبیبی، رادیو ار.اف.ای
قطعنامه شورای حکام و بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران
-حسین علوی، راديو پیوند
Sep. 17, 2004
آیا جهان سه سال پس از ۱۱ سپتامبر امن تر شده است؟
-سعید شروینی، راديو پیوند
Sep. 5, 2004
عکس العمل جامعه بین الملل نسبت به مسئله هسته ای ایران
-منصور فرهنگ، رادیو پیوند، فرهاد روحی
Sep. 1, 2004
اظهارات فعلی و پيشين رئيس جمهوری اسلامی درباره نقد نظام و ظرفيت​های قانون اساسی
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو فردا
Aug. 18, 2004
• درباره کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ [متن مصاحبه]
-مهدی خان بابا تهرانی، اردشیر زاهدی، رادیو آزادی، فریدون زرنگار
Aug. 15, 2004
:: پيرامون چالش هايی که حاکميت محافظه کار ايران با آنها روبروست [متن مصاحبه]
-مهران براتی، بهمن نیرومند، برگردان از نشريه " تاتس": مهيندخت مصباح
Jul. 18, 2004
:: ارزیابی اصلاحات [متن مصاحبه]
-دکتر مهرداد مشایخی، ماهنامه آفتاب
Jul. 14, 2004
چشم انداز جنبش دانشجوئی
-سعید پیوندی محقق در امور آموزشی، راديو پیوند
گفتگو درباره پنجمین سالگرد ۱۸ تیر
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو فردا
Jul. 6, 2004
:: آینده اصلاحات و چشم انداز بعد از انتخابات مجلس هفتم [متن مصاحبه]
-بابک امیرخسروی، ماهنامه آفتاب
Jul. 5, 2004
۱۸ تیر، جنبش دانشجوئی، تجارب و درسها
-دکتر مهرداد مشایخی، راديو استرالیا، شعله صدر
Jul. 4, 2004
مذهب و سیاست و رابطه مبارزین مذهبی و غیرمذهبی
-مهدی ممکن، راديو پیوند
Jun. 25, 2004
شرح دستگيری،اتهامات،بازجويی وشرايط دان انصافعلی هدايت
-انصافعلی هدایت، راديو برابری
Jun. 21, 2004
درباره کارنامه و نتایج فعالیت نمایندگان مجلس ششم در فراکسیون ان
-خانم ها فاطمه راکعی، فاصمه حقیقت جو و زهرا ابراهیم، میزگرد رادیو ار.اف.ای، زمینه ها و زمانه ها، شهلا رستمی
Jun. 16, 2004
درباره طرح خاورمیانه بزرگ
-مراد ویسی، دکتر مهدی مظفری و سعید شروینی، میز گرد رادیو ار.اف. ای، فرنگیس حبیبی
Jun. 15, 2004
بمناسبت سالگرد دستگیری تقی رحمانی و حضور حیات حقوق بشر اروپا در ایران
-نرگس محمدی، راديو پیوند، فرهاد روحی
Jun. 8, 2004
• دستاوردهای فراکسیون زنان در مجلس ششم و جنبش ان [متن مصاحبه]
-ویکتوریا آزاد، راديو پیوند
Jun. 3, 2004
مکتب تبریز، تمامیت ارضی ایران
-محمد ارسی، فیروزه خطیبی - راديو فردا
Jun. 1, 2004
:: گفتگو با شهلا انتصاري [متن مصاحبه]
-شهلا انتصاری، آرشین ایرانی
May. 31, 2004
به مناسبت هفتمین سالگرد ۲ خرداد ۷۶
-ملیحه محمدی، رادیو پیوند
:: موانع روزنامه نگاري حرفه اي در ايران امروز [متن مصاحبه]
-مسعود بهنود و امیررضا ابک، کانون پنجره
'مدرنيسم، دموکراسی و امنيت در خاورميانه'
-مهران براتی، راديو بی بی سی
'مدرنيسم، دموکراسی و امنيت در خاورميانه'
-مهران براتی، راديو امریکا
May. 26, 2004
• مصاحبه با يک دختر ۲۳ ساله ایرانی [متن مصاحبه]
، علي صمد
May. 19, 2004
انتقاد مقامات جمهوری اسلامی از سیاست آمریکا در کربلا و نجف از دو دیدگاه
-مهدی خانبابا تهرانی، صادق زیبا کلام، فریدون زرنگار ، راديو فردا
May. 18, 2004
درباره آینده اپوزیسیون
-رضا فانی یزدی، راديو پیوند
May. 13, 2004
بررسی آینده ایران، وفاق ملی، رابطه بین آزادی و امنیت
-دکتر امیرحسین گنج بخش، راديو آمریکا
May. 11, 2004
• كيفردهى شكنجه گران اسيران عراقى [متن مصاحبه]
-عبدالكريم لاهيجى ، راديو آلمان، كيواندخت قهارى
May. 9, 2004
نقش روشنفکران ديني و غير ديني در حرکت جامعه به سوي دمکراسي
-محسن سازگارا، مشاء الله آجوداني، فرخ نگهدار، ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا، شهران طبري (لندن)
May. 8, 2004
درباره "نامه ای برای فردا" نامه رئیس جمهوری به مرد ایران
- با شرکت خانبابا تهرانی، جوادی حصار و غنی نژاد، میز گرد رادیو بی بی سی
نيم رخ؛ بخش دوازدهم
-فرخ نگهدار، رادیو بی بی سی، مسعود بهنود
May. 2, 2004
درباره گردهمايی اعتراضی زنان عليه سياست های ستيزانه«صداو سيما»
-منصوره شجاعی، رادیو فرانسه، فرنگيس حبيبی
Apr. 19, 2004
اوضاع منطقه و مسئله عراق
-سعید شروینی، رادیو پیوند
Apr. 12, 2004
درباره پاسخگوئی مسئولان نسبت به مردم و نخبگان
-میز گرد با شرکت مهدی خان بابا تهرانی، رضا چرندابی، رامین احمد،، راديو فردا
Apr. 4, 2004
مهمترین مسائل سیاسی سال ۱۳۸۲، ارزیابی از انتخابات اول اسفند و چشم انداز آینده
-دکتر مهرداد مشایخی، راديو پیوند
:: در مورد آرايش سياسی نيروها پس از پيروزی محافظه کاران در ايران [متن مصاحبه]
-دکتر جمشيد فاروقی ، راديو صدای آلمان، دکتر جمشيد فاروقی
Mar. 30, 2004
دگی در شهرهای ایران
-دکتر مهرداد مشایخی ، برنامه رادیو تلویزیونی رادیو صدای امریکا، احمدرضا بهارلو
Mar. 29, 2004
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در شصتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
-عبدالکریم لاهیجی، عبدالفتاح سلطانی، محمدرضا معینی، رادیو ار.اف.ای فرانسه، فرنگیس حبیبی
Mar. 26, 2004
چهره ها و انقلاب
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو بی بی سی، مسعود بهنود
Mar. 19, 2004
• بررسی نتايج اولين سمينار آنلاين در روز جهانی [متن مصاحبه]
-نيره توحيدی، راديو فردا
Mar. 17, 2004
• عضويت کانون مدافعان حقوق بشر ايران در فدراسيون بين المللی حقوق بشر [متن مصاحبه]
-دکتر عبدالکریم لاهیجی، صدای آلمان، کیواندخت قهاری
Mar. 10, 2004
:: پيوند پويا ميان فعالان حقوق در داخل و خارج [متن مصاحبه]
-مليحه محمدى ، راديو صدای آلمان، مهيندخت مصباح
:: ۸ مارس و كند وكاو ريشه هاى خشونت عليه ان [متن مصاحبه]
-ويكتوريا آزاد ، راديو صدای آلمان، مهيندخت مصباح
:: برجسته تر شدن مسائل زنان در گفتمان اجتماعى [متن مصاحبه]
-سهیلا بنا، راديو صدای آلمان، مهيندخت مصباح
Mar. 7, 2004
بمناسبت ۸ مارس، روز جهانی
- منصوره شجاعی و پوران عسگری ، رادیو پیوند
Mar. 6, 2004
:: سهمیه‌خواهی زنان و مسئله‌ی دموكراسی [متن مصاحبه]
-سهیلا بنا ، آرشین ایرانی
Mar. 2, 2004
بررسی موقعيت جنبش جمهوری خواهی ايران
- مصطفی مدنی و مهرداد باباعلی، رادیو فردا، کیانوش فرید
Feb. 25, 2004
کشفیات جدید آژانس بین المللی اتمی و تاثیرات آن بر فعالیت اتمی ایران
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو ار.اف.ای فرانسه
:: بسته شدن فضاى سياسى و چالش هاى خطرناك [متن مصاحبه]
-حسن شريعتمدارى ، راديو صدای آلمان، مهيندخت مصباح
Feb. 20, 2004
:: ان ايران و انتخابات [متن مصاحبه]
-نيره توحيدى ، رادیو صدای آلمان، كيواندخت قهارى
Feb. 16, 2004
:: کارزار دفاع از انصافعلی هدايت [متن مصاحبه]
-خانم ويکتوريا آزاد و آقايان حسن شريعتمداری و وهاب انصاری از اعضای کميته دفاع از انصافعلی هدايت، رادیو آلمان، مهيندخت مصباح
:: ۲۵ سال انقلاب ايران: انقلابيگرى ديروز، خردگرايى امروز [متن مصاحبه]
-عيسى سحرخيز، پرويز ورجاوند، مهدى خانبابا تهرانى و سيدابراهيم نبوى، رادیو آلمان، داود خدابخش
Feb. 15, 2004
آیا انتخابات مجلس هفتم، پایان کار اصلاحات است؟
-دکتر مهران براتی، عیسی سحرخیز، راديو صدای شما، مسعود بهنود، پدرام فرزاد
Feb. 10, 2004
ضرورت تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو فردا
:: جمهوری خواهان ايران و بحران انتخابات [متن مصاحبه]
-محسن حيدريان ، آرشین ایرانی
Feb. 8, 2004
تصمیم محمد خاتمی مبنی بر اجرای حکم خامنه ای در مورد برگزاری انتخابات
-حسن شریعتمداری، رادیو ار.اف.ای فرانسه، فرید وهابی
Feb. 7, 2004
بحران انتخابات، از دید سه صاحبنظر
-بیژن حكمت ، محمد صادق جوادی حصار، سینا مطلبی ، رادیو فردا: امیر مصدق كاتوزیان
Feb. 6, 2004
درباره بحران انتخاباتی در ایران
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو فردا، مریم احمدی
بحران مجلس ایران [متن مصاحبه]
-حسین علوی، راديو صدای آلمان
Jan. 30, 2004
درباره تحصن و انتخابات
-دکتر میرفندراسکی و حسن یاری، رادیو بی بی سی
پيرامون چگونگی راهکارها و زمينه های اتحاد وسيع جمهوريخواهان
-مهران براتی، بهزاد کريمی، محمد رضا شالگونی و جلال شالگونی، به دعوت تجمع برای جمهوری ، آزادی و عدالت اجتماعی
آقای ليگابو می گويند دادگاههای انقلاب غير قانونی است و بايد منحل شوند [متن مصاحبه]
-عبدالکريم لاهيجی ، راديو فردا
Jan. 29, 2004
حزب زنان ایران و تحصن نمایندگان
-ناهید توسلی، از موسسین حزب زنان ایران ، رادیو پیوند
:: مقاومت بست نشينان و دورنماى توسعه سياسى ايران [متن مصاحبه]
-حسين علوى ، راديو آلمان، مهيندخت مصباح
Jan. 28, 2004
• چشم انداز رقابت ها زنی انتخاباتی پس از اعلام نظر شورای نگهبان [متن مصاحبه]
-امینی زاده، مهدی مهدوی آزاد و امیرحسین گنج بخش، راديو فردا، فريدون زرنگار
Jan. 24, 2004
• بحران مشروعيت جمهورى اسلامى در داخل و خارج [متن مصاحبه]
-رضا چرندابی، راديو صدای آلمان، مهيندخت مصباح
علل توجه جامعه بین المملی به ایران و تحولات سیاسی آن
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو ار.اف.ای فرانسه
Jan. 20, 2004
• تحصن ايرانيان در مجلس برلين: براى يك انتخابات آزاد در ايران [متن مصاحبه]
-مهران براتى، داود خدابخش
Jan. 7, 2004
• در ميان ملل استبداد زده، ايرانيان برای دست يابی به دموکراسی، شايسته ترين و آماده ترين اند [متن مصاحبه]
-فرخ نگهدار، جهانگیر ایزدی
Jan. 4, 2004
• مردم سالاری دينی، ديگر گفتمان غالب نيست [متن مصاحبه]
-بابک اميرخسروی، آرشین ایرانی
Jan. 3, 2004
اتحاد جمهوریخواهان و نیاز دمکراسی در ایران
-مهدی فتاپور، راديو پیوند
همایش سراسری جمهوریخواهان و کارپایه سازمانی
-بابک امیرخسروی، رادیو پیوند
Jan. 2, 2004
:: ضرورت تغيير، گفتگو با بيژن حكمت در آستانه همايش «اتحاد جمهوری‌خواهان ايران» [متن مصاحبه]
-بيژن حكمت ، جهانگیر ایزدی
Dec. 29, 2003
:: درباره اتحاد جمهوریخواهان [متن مصاحبه]
-بابک امیرخسروی، مصاحبه گر آرشین ایرانی
Dec. 27, 2003
:: بيانيه راهبردى جبهه مشاركت و اتحاد جمهوريخواهان [متن مصاحبه]
-مهدی خانبابا تهرانی، مصاحبه گر صداى آلمان، داود خدابخش
Dec. 20, 2003
گفت و گوی فرنگيس حبيبی با شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل
-شیرین عبادی، رادیو ار.اف.ای فرانسه
Dec. 18, 2003
اصلاحات، نقش کشورهای اروپائی و خانم عبادی
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو ار.اف.ای
Dec. 14, 2003
همایش سراسری اتحاد جمهوریخواهان و موضوع حد مشارکت ان
-فرزانه عظیمی، راديو پیوند
میز گرد دمکراسی و حقوق بشر، پنجاهمین سالگرد ۱۶ آذر
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو فردا
Dec. 8, 2003
درباره برگزاری همایش سراسری اتحاد جمهوریخواهان ایران
-بیژن حکمت، راديو پیوند
Dec. 5, 2003
وضعیت احمد باطبی
-دوتن از اعضای کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی، رادیو همصدا
Dec. 3, 2003
میزگرد درباره دمکراسی و آینده سیاسی ایران
-مهدی خانبابا تهرانی، راديو صدای نروژ
Nov. 5, 2003
درباره دمکراسی و جمهوریت
-مهدی خانبابا تهرانی، رادیو آمریکا
Nov. 2, 2003
درباره امضای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی
-احمد سلامتیان، رادیو پیوند
Sep. 5, 2003
سالگرد ۳۰ تير
-اميرهوشنگ آريانپور، راديو پيوند