اطلاعيه جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك


سپتامبر 2008

اطلاعيه
هموطنان عزيز مقيم بلژيك؛
به اطلاع شما مي رسانيم كه سومين گردهمايی سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران، ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر در بروکسل، برگزار خواهد شد.
جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك سازماندهي سه روزه اين اجلاس را با همراهي و همكاري جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران، به عهده گرفته است. اين گردهمائي در دو بخش سازماندهي شده است؛
قسمت اول درجمعه 19 سپتامبر؛ براي انعكاس مواضع نيروهاي دمكرات، آزاديخواه و لائيك، يك كنفرانس عمومي و بيروني در دانشگاه آزاد بروكسل از شخصيت هاي سياسي بلژيكي، اروپائي و ايراني تدارك ديده شده است كه در آن روز مهمانان در چارچوب "حقوق بشر و جدایی دین و دولت در ایران" به سخنراني خواهند پرداخت.
آدرس محل كنفرانس:
زمان: از ساعت ۱۷،۳۰ تا ۲۳
مکان: دانشگاه آزاد بروکسل ULB ـ دانشکده جامعه شناسی (سوسیولوژی)
Avenue Jeanne, 1050-IXELLES-Bruxelles

قسمت دوم اجلاس در روزهاي شنبه و يكشنبه ۲۰ و ۲۱ سپتامبر برگزار خواهد شد و به موضوعات زير: انتخاب هیئت رئیسه گردهمایی، تصویب آئین نامه، ارزیابی اوضاع سیاسی روز و موضع جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، ترازنامه و چشم انداز این جنبش، ساختار و برنامه عمل آن (از جمله چگونگی گسترش پیوند با جنبش های دمکراتیک و حقوق بشری در داخل و همکاری با دیگر نیروها) و فراز و فرودها و دشواری های تاکنونی، انتخاب شورای هماهنگی و یا دیگر نهادهایی که گردهمایی ضرور می داند، خواهد پرداخت . در ضمن در دو روزه اجلاس، پیام های احزاب، سازمان ها و انجمن ها و تشكل هاي دمكراتيك خطاب به گردهمایی سوم نیز خوانده خواهد شد.
آدرس گردهمایی در ۲۰ و ۲۱ سپتامبر:
شنبه از ساعت ۹صبح تا ۲۱شب و یکشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸عصر
ULB در دردانشگاه آزاد بروكسل Hدر سالن 2215، در ساختمان
Avenue Paul HEGER-1050-IXELLES-Bruxelles آدرس:

در ضمن برای ثبت نام شرکت کنندگان از بلژیک و کسب اطلاعات بیشتر در محل، لطفاً با آدرس های اي- میل و شماره های زیر تماس گرفته شود.
انور میر ستاری europerse@gmail.com تلفن همراه 0032.475716925
جعفر حسینی fc229987@skynet.be تلفن همراه 0032.475665314
علی صمدپور alisamadpouri@walla.com تلفن همراه 0032476551832

www.tabja.com برای اطلاع از مباحث گردهمایی سوم از سایت ندای آزادی دیدن کنید:

برای اطلاع از آخرین نوشته ها و مباحث مربوط به تدارک گردهمایی سوم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران از سایت ندای آزادی دیدن کنید و نظرات خود را به آدرس زير ارسال کنید: info.nedayeazadi@gmail.com

ايرانيان عزيز مقيم بلژيك؛
جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك براي آشنائي و حمايت هر چه بيشتر از نيروهاي دمكرات، لائيك و آزاديخواه و براي كمك و همراهي با اپوزيسيون جمهوريخواه و نيز براي ايجاد قطبي متحد از نيروهاي جمهوريخواه دمكرات حول حداقل هاي مشترك، بار ديگر از شما هموطنان عزيز دعوت به عمل مي آورد كه به صورت فعال و گسترده در اين گردهماتي هاي سه روزه در بروكسل شركت كنيد و بدين طريق با حضورمستقيم خود خواسته ها و نظرات خود را به گوش اپوزيسيون دمكرات ايران برسانيد.

جمعيت دفاع از جبهه جمهوري و دمكراسي در ايران- بلژيك
سپتامبر 2008