همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران: قطعنامه سیاسی


کمیسیون تدارک سیاسی همآیش چهارم

Oct. 15, 09

«قطعنامه» حاضر برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تهیه شده است. این قطعنامه خطوط اصلی سیاست های ما را در دوره آتی و نیز تاکیدات بر سیاست های راهبردی ناظر بر آن ها را در بر می گیرد.
قطعنامه حاضر برای اطلاع و اظهار نظر صاحب نظران، علاقمندان و نیز شرکت کنندگان در همآیش منتشر می شود و از همگان دعوت می شود با ارائه نظرات و انتقادات خود در مورد مفاد آن، ما را در تدقیق آن یاری رسانند.

اتحاد جمهوریخوهان ایران حضور وسیع مردم در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را نشانه عزم و ارادۀ آن ها به تغییر صحنۀ سیاسی کشور و اعتراضات گسترده آن ها به تقلب آشکار در انتخابات را گام بزرگی در مسیر استقرار دمکراسی و حکومت متکی بر اراداۀ شهروندان کشور می داند؛ با همه توان در تقویت، پیشرفت و اعتلای جنبش سبز، تامین حقوق شهروندی مردم و برگزاری انتخابات آزاد در ایران تلاش می کند؛ بسیج فراگیر ملی و جلب پشتیبانی بین المللی از این جنبش را مهم ترین وظیفه خود می شمارد:

-----------------------------------------------------------
برای ملاحظه متن کامل، لطفا کليک کنيد.
-----------------------------------------------------------