ارگان های منتخب همايش چهارم


هیئت رئیسه شورای هماهنگی

Oct. 26, 2009

دوستان گرامی،

ضمن تبریک برگزاری موفقیت آمیز همایش چهارم به همگی دوستان، و تشکر از اعضای شورای هماهنگی و نیز هیئت داوران دوره سوم، اسامی اعضای شورای هماهنگی و هیئت داوران دوره چهارم را به اطلاع شما می رسانیم.

۳۱ عضو کاندید شورای هماهنگی بودند، که همگی آنها در همایش چهارم به عضویت این شورا انتخاب شدند. همچنین ۳ عضو کانديدای هیئت داوران بودند که به عضویت آن انتخاب شدند. اعضای شورای هماهنگی دوره چهارم اتحاد جمهوریخواهان عبارتند از:

مهدی فتاپور، مسعود فتحی، بیژن حکمت، فرزانه عظیمی، فرخ نگهدار، بهروز بیات، جمشید اسدی، حسن زهتاب، محمد برقعی، مهران براتی، فرهاد فرجاد، ملیحه محمدی، بهروز خلیق، مرتضی ملک محمدی، نادر زرکاری، رضا فانی یزدی، مسعود آذری، ضیا عابدی پور، مهرداد مشایخی، یدی قربانی، حبیب پرزین، علی پورنقوی، پروین قاسمی، مزدک لیماکشی، فرهاد روحی، اسفندیار طبری، مهران میرفخرائی، علی فروزنده، محمد برزنجه، جلال کیابی، محمود میرزاوند
اعضای هیئت داوران عبارتند از:
فرزانه عظیمی، بیژن حکمت، محمود میرزاوند

هیئت رئیسه انتخاب این دوستان را به عضویت در شورای هماهنگی و نیز هیئت داوران تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای این شورا در دور جدید دارد.

یادآوری می کنیم که تا انتخاب مجدد هیئت رئیسه و هیئت سیاسی- اجرائی از درون شورای هماهنگی دوره چهارم، این ارگانها به کار خود ادامه خواهند داد.

گزارش کامل برگزاری همایش، به محض اتمام، به اطلاع دوستان خواهد رسید.

هیئت رئیسه شورای هماهنگی
۲۶ اکتبر ۲۰۰۹