همایش اتحادیه جمهوریخواهان سبز شد


شيرين کريمي/روزآنلاين

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸

گردهم آیی فعالان ایرانی در کلن
همایش اتحادیه جمهوریخواهان سبز شد
شيرين کريمي

همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تحت عنوان "جمهوریت، جنبش سبز و آینده‌ ایران" باحضور اعضای این اتحادیه و نمایندگان جوان جنبش سبز در اروپا، از 23 تا 25 اکتبر در شهر کلن در آلمان برگزارشد. این همایش با انتشار قطعنامه ای،ضمن تاکید بر اینکه«جنبش سبز مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی است»حمایت قاطع خود را از مبارزه مردم داخل کشور در راه دموکراسی و آزادی اعلام کرد.

در اولین روز این همایش سه میزگرد برگزار شد؛در اولین میزگرد که به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر وضعیت داخلی اختصاص داشت، فاطمه حقیقت‌جو، حسن شریعتمداری، جمشید اسدی و فرهنگ قاسمی شرکت داشتند. در این میزگرد که گرداننده‌ آن مهران براتی بود، ویژگی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی و خطراتی که این سیاست پیش روی ایران می گذارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

میزگرد دوم به جوانان سبز اختصاص داشت که از نقاط مختلف جهان گرد آمده بودند تا تصویری از جنبش سبز،خواسته ها و نقش جوانان در آن، پیش روی حاضرین بگذارند. تصویری که این همایش را به شدت تحت تاثیر قرار داد و همدلی حاضران را برانگیخت. گرداننده این میزگرد مریم سطوت بود.

در سومین میزگرد نیز به موضوع جنبش سبز، آینده‌ ایران و موقعیت جمهوریخواهان پرداخته شد و طی آن مهدی خانبابا تهرانی، نوشابه‌امیری، ملیحه محمدی ،علی کشتگر، کاظم کردوانی به طرح دیدگاه های خود پرداختند و لزوم همدلی با جنبش سبز را مورد تاکید قرار دادند. گرداننده این میزگرد،مهدی‌ فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوریخواهان ایران بود.

قطعنامه سیاسی

در دو روز بعدی این همایش که تعداد زیادی از اعضای اتحادیه جمهوریخواهان در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادادر آن حاضر بودند و پرشمارترین همایش این اتحادیه بود، موضع جمهوریخواهان ایرانی مقیم خارج مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این همایش نیز قطعنامه ای صادر شد که در برگیرنده خطوط اصلی سیاست های این اتحادیه و موضع آن در قبال تحولات اخیر ایران بود.

در بخشی از این قطعنامه، حضور وسیع مردم در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ به عنوان "نشانه عزم و اراده" مردم برای تغییر صحنه سیاسی کشور مورد تاکید قرار گرفته و در آن از جمله آمده است: "جنبش اعتراضی اخیر و حرکت میلیونی مردم برای تامین آزادی و فراهم کردن شرایط شکفتن جامعه ای‌ مدرن، مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی است. جنبش سبز، که در جریان انتخابات شکل گرفت و با مقاومت در برابر کودتا گسترش یافت، با دیگر جنبش‌های تاکنونی در ایران و نیز با سایر جنبش‌های مردمی منطقه خاورمیانه یک وجه تمایز اساسی دارد و آن مضمون آزادی خواهانه، حق طلبانه و مسالمت آمیز این جنبش است. برآمد این جنبش آزادی‌خواهانه و گسترش سریع آن، همانگونه که در جریان راهپیمایی‌های متعدد از جمله در روز قدس دیده شد، میدان مبارزه برای حقوق و آزادی های شهروندی را ابعاد عظیم توده‌ای بخشیده است. این جنبش سرمایه بزرگ ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی و منشا امید برای گشودن چشم انداز آینده است. ظرفیت‌های فکری و عملی این جنبش بدون شک فراتر از آن چیزی است که در میدان عمل و زیر تیغ حکومت نظامی اعلام ناشده دیده می شود. این نیرو و این جنبش هم در عیان و هم در نهان باز هم گسترش خواهد یافت و قدرت خود را به دیکتاتوری و استبداد تحمیل خواهد کرد."

در بخش دیگری از این قطعنامه می خوانیم: "جنبش سبز ترکیبی از همه عقاید و باور‌ها است. امیدآفرین ترین نمود این جنبش همانا نبرد دوشادوش اصلاح‌طلبان بر آمده از درون جمهوری اسلامی، آزادیخواهان دینی دیگر و آزادیخواهان غیر مذهبی و همه‍ مدافعان جامعه سکولار، در یک صف سرشار از روحیه همکاری و گفت و گو است. دموکراسی در ایران بدون رعایت حقوق همگان و پدید آمدن شرایط همکاری پایدار دو نیروی سیاسی آزادیخواه از مذهبی و غیر مذهبی و سکولار آرزویی ناممکن است. جنبش سبز اکنون در حال مستحکم کردن سنگ بنیادین دموکراسی از طریق همگام و همراه کردن این دو نیروی اساسی جامعه در مقیاس توده‌ای است. پاسداری از این روند و یاری به شکوفایی آن وظیفه‍ همه‍ مدافعان آزادی است."

اتحادیه جمهوریخواهان ایران با تاکید بر اینکه "جنبش سبز با چهره‍ مسالمت آمیز خود بلوغ سیاسی شهروندان ایران را به نمایش گذاشته و با استفاده از همه ابزارهای مدرن جهان امروز در اعلام وجود و انتشار پیام خود، تحسین جهانیان را برانگیخته" تاکید کرده است که: "امروز ادامه حیات جنبش سبز دارای اهمیت زیادی است و اتحاد جمهوریخواهان ایران تداوم آن را در پافشاری بر مطالبات در عرصه حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و اجتماعی و حرکت در جهت برگزاری انتخابات آزاد می داند. اتکای جنبش سبز بر تلاش های مدنی جاری، از جمله مبارزات جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه ها، اندیشمندان و کنشگران علمی و هنری و تبدیل مطالبات آن ها به مطالبات عمومی، بزرگ ترین نقطه‍ قوت آن است. گسترش مقاومت به تمام مناطق و شهرستان های کشور می تواند ادامه حکومت کودتاگران را دشوارتر کند. همچنین تحکیم رابطه بین جنبش در ایران با تلاش های حمایتگرانه ایرانیان مقیم خارج از کشور، می تواند در تداوم و گسترش مقاومت عمومی مردم ایران و بسیج افکار عمومی جهان و نیز نهادهای مدافع حقوق بشر در حمایت از جنبش مردم ایران نقشی مهم ایفا کند. امروز رنگ سبز به عنوان مظهر جنبش اعتراضی مردم ایران در دفاع از آزادی و دمکراسی در سطح جهان شناخته شده و مقبولیت یافته است. اتحاد جمهوریخوهان ایران خود را جزئی از جنبش سبز ایران در دفاع از حقوق شهروندی مردم می داند."
اتحاد جمهوریخوهان ایران در این قطعنامه ضمن تاکید بر لزوم "تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی جامعه، تغییر قانون اساسی و جدائی نهاد دین از نهاد حکومت"، مبارزه برای "اشاعه فرهنگ و اندیشه دمکراسی خواهی، زمینه سازی برای ایجاد و تقویت جامعه‍ مدنی، سازمان های غیردولتی و تشکل های صنفی، ارتقای روحیه اعتماد ملی، همکاری و همبستگی میان مردم" را مهم ترین عرصه های خط مشی سیاسی خود خوانده است.

در این قطعنامه تاکید شده که "راهبرد سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران بر گذار مسالمت آمیز از استبداد به دمکراسی، طرد خشونت و کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه، مقاومت مدنی، و تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد مبتنی است. اتکای ما بر جنبش های مدنی و اعتماد به انتخاب و قضاوت آزادانه آحاد مردم و گردن نهادن بر نتیجه‍ آن است؛ این مقاومت و مسالمت در جریان جنبش حق طلبانه سبز مردم ایران مصداقی عینی یافته است. بلوغ حاکم بر جنبش سبز، نتیجه سال ها مبارزه دشوار اما مداوم و خستگی ناپذیر فعالین سیاسی، زنان، دانشجویان و جوانان، معلمان، کارگران و کارمندان، اقلیت های مذهبی و فعالان جنبش های قومی برای اهداف دمکراتیک و بهبود شرایط زندگی شان، مبارزه برای دگرگونی مناسبات تبعیض آلود و نابرابر میان مردان و زنان، اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف، مرکز و حاشیه و خرده فرهنگ ‌های گوناگون کشور، است."
اتحاد جمهوریخواهان ایران همچنین ضمن ابراز همدلی و همراهی با همه‍ نیروهای آزادیخواه و همه دلسوزان به آینده کشور و مردم ایران، تاکید کرده است که "دولت برآمده از کودتای انتخاباتی را به رسمیت نمی شناسد و همصدا با همه معترضان به کودتای انتخاباتی خواهان استعفای دولت احمدی نژاد، تغییر قانون انتخابات، منع دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست کشور، پایان دادن به دخالت فرماندهان سپاه در سیاست داخلی و خارجی کشور و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی آزاد و زیر نظارت نهادهای معتبر ملی و بین المللی است."

اتحاد جمهوریخواهان ایران از مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال کرده و آن را "گامی در جهت حل بحران هسته ای و در نهایت لغو تحریم های اقتصادی و در خدمت منافع متقابل دو کشور"خوانده است: "از دید ما تغییر در سیاست خارجی کشور و گزینش راه مذاکره و تقویت همکاری با جامعه بین المللی، پرهیز از ماجراجویی های منطقه ای، گسترش مناسبات متقابل با همه دولت های عضو سازمان ملل و همکاری و همپیوندی بیشتر با جامعه جهانی مطمئن ترین راه تامین منافع ملی کشور است."