برای همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران


توماس اشمیدینگر

Oct. 27, 2009


توماس اشمیدینگر
برای همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

این متن را توماس شمیدینگر برای همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران نوشته است. توماس شمیدینگر در دانشگاه وین علوم سیاسی تدریس می کند. او مسئول یک سازمان برای توسعه مناطق کم رشد در جهان است. هم اکنون این سازمان در مناطق کرد نشین عراق و ترکیه و همچنین در آمریکای لاتین مشغول فعالیت است.
احمد هاشمی


دوستان گرامی!

از من تقاضا شد که چکیده ای از نظراتم را در رابطه با اوضاع کنونی در ایران و عکس العمل های جهانی پیرامون این اوضاع و همچنین نکات کاربردی دیگری را تهیه نماییم.
از آن جائی که در اثنای کنگره شما ّبرای تکمیل و به پایان رساندن چند پروژه تحقیقاتی به عراق مسافرت می کنم، با عرض معذرت تا آنجائی که وقتم به من آنقدر اجازه می دهد فقط چند نکته کوتاه را در این جا می توانم بازگو کنم.
حرکت شجاعانه مردم ایران علیه تقلب انتخاباتی و در پی آن سرکوب مردم توسط این رژیم استبدادی، آنقدر برای من اهمیت دارد که با توجه به وقت ناچیزم در این لحظه بر آن شدم تا با طرح نکاتی چند، با شما به گفتگو بشینم.
من یقین دارم که شما بیشتر از من از تکامل اوضاع ایران آگاه هستید. به عنوان یک محقق سیاسی غیر ایرانی و همچنین با توجه به اینکه ایران در صدر مطالعات من نیست، نمی خواهم توضیح بیشتری در رابطه با ماشن سرکوب خامنه ای- احمدی نژاد بدهم زیرا شما با تجربه های تلخ خود از این وقایع تاسف بار، بیشتر آگاه هستید.
از این رو می خواهم نکاتی چند در رابطه با عکس العمل های جهانی و چند نکته ای را که بگمان من در پی تغییر این سیستم برای آینده ایران اهمیت حیاتی دارد مورد بحث قرار دهم.

برای ملاحظه متن کامل کليک کنيد