گزارش همآیش چهارم


هيئت رئيسه همايش چهارم

Nov. 10, 2009

همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران در روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹ در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این همایش مجموعا ۴۵۰ نفر شرکت نمودند. برنامه های همایش از طریق پالتاک نیز پخش می شد و بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ نفر برنامه ها را از طریق پالتاک تعقیب نمودند. تمامی شرکت کنندگان می توانستند در مباحث همایش مشارکت نمایند و در تصمیم گیری تنها اعضاء اجا حق رای داشتند.
موضوع مرکزی همایش جنبش سبز، نقش جمهوریخواهان و نیروهای دمکرات و سکولار در این جنبش و راه های تقویت و تداوم این جنبش بود. در این رابطه قبل از همآیش پیش نویس قطعنامه‏ای تهیه و برای بحث و اظهار نظر انتشار یافته بود. در این پیش نویس علاوه بر ارزیابی از اوضاع کنونی، بر سیاست های آتی اتحاد جمهوریخواهان ایران برای برون رفت از وضعیت بحرانی جامعه، هم چنین، اهداف و روش های اتحاد جمهوریخواهان ایران برای رسیدن به این اهداف تاکید شده بود.
در عین حال برای دامن زدن به بحث و تبادل نظر بیشتر در این زمینه، سمیناری نیز در سه پنل در روز اول همایش برگزار گردید.
اولین پنل "آینده روابط بین المللی در دوره احمدی نژاد و تاثیر آن در سیاست داخلی ایران" با شرکت خانم فاطمه حقیقت جو و آقایان جمشید اسدی، حسن شریعتمداری، فرهنگ قاسمی بود، که آقای مهران براتی آن را اداره می کرد. در این پنل جنبه های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مورد بحث قرار گرفت.
پنل بعدی با عنوان "جوانان، خواسته های آنان و نقش آنان در جنبش" بود که خانم سطوت اداره می کرد. این پنل با شرکت خانم مریم میرزا و آقایان آرش هاشمی، امیر نائینی، علی امیری، سهراب مختاری، مهدی محسنی، محمد صادقی، مهدی خردگرا از فعالین جنبش دانشجویی برگزار شد و موفق ترین پنل همایش چهارم بود. در این بخش با سوال و جوابهائی که انجام شد، دیالوگ جالبی بین نسل جوان و نسل با تجربه تر درگرفت و جوانان دیدگاه های خود را نسبت به مسائل جنبش و رابطه شان با نسل ماقبل خود ابراز داشتند.
آخرین پنل با عنوان "جمهوریخواهی، جنبش سبز و آینده جمهوری اسلامی" را آقای مهدی فتاپور اداره می کرد. در این پنل که با شرکت خانم ها: ملیحه محمدی، نوشابه امیری و آقایان علی کشتگر، کاظم کردوانی، محمد اعظمی، مهدی خانبابا تهرانی برگزار شد، جنبش سبز و آینده آن از دیدگاه سخنرانان بیان شد و چگونگی برخورد به آن محور بحث پنل بود.
هم چنین در اجلاس همآیش نیز حول قطعنامه پیشنهادی بحث شد و مواردی در نقد و یا تدقیق و تکمیل آن مطرح گردید.
با توجه به مجموعه مباحث و اظهارنظرهای مطرح شده، پیش نویس قطعنامه تدقیق و تکمیل شد و به اتفاق آرا به تصویب همایش رسید. این قطعنامه بلافاصله بعد از همآیش منتشر شده است.
در رابطه با شرایط جدید و ضرورت فعالیت موثرتر، طرح‏هایی جهت ایجاد تغییراتی در ساختار تشکیلاتی اجا پیشنهاد گردیده بود. این طرح ها در همآیش مطرح و به بحث گذاشته شد. در مورد این پیشنهادات بحث و تبادل نظر گردید. برخورد با این پیشنهادات روشن ساخت که هنوز بحث در این عرصه کافی نبوده است و تصمیم گرفته شد که کمیسیونی مامور رسیدگی به پیشنهادات و ارائه طرح های جدیدی در این رابطه گردد.
علاوه بر این، در رابطه با فعالیت دو ساله اخیر، گزارشی از کار هیئت سیاسی – اجرائی توسط آقای مهدی فتاپور، مسئول هماهنگی این هیئت به همایش داده شد که در آن به سیاست های اتحاد جمهوریخواهان و مباحث مطرح در رابطه با بحران اتمی، انتخابات ریاست جمهوری و حضور در جنیش سبز تشریج گردید. در این گزارش بر تاثیر مثبت برخورد فعال در رابطه با انتخابات، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری و موضع گیری های ما در قبال تحولات بعد از انتخابات تاکید شد. هم چنین بر حضور فعال نیروهای اتحاد جمهوریخواهان در خارج از کشور در همه تحرکاتی که در اقصی نقاط جهان در حمایت از مقاومت مردم در برابر کودتاگران مشارکت چشمگیر داشته اند، اشاره شد و اضافه شد هیات سیاسی اجرائی برای جلب حمایت از مبارزات مردم ایران همه امکانات تماس دیپلماتیک خود را در خارج از کشور به کار گرفته است، که این تماس ها اکثرا پاسخ مثبت گرفته اند.

******
همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران در فضائی متفاوت و کاملا تحت تاثیر تحولات بعد از انتخابات و در همبستگی با جنبش سبز مردم ایران و در تلاش برای سامان دادن فعالیت در جهت تقویت و ارتقاء آن برگزار شد. اتحاد جمهوریخواهان ایران به عنوان جزئی از جنبش سبز مردم ایران، در این همآیش یک صدا، وظیفه خود را «تقویت، پیشرفت و اعتلای جنبش سبز، برای تامین حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات آزاد» اعلام کرد. فضای همآیش چهارم اساسا متاثر از تحولات امید آفرین چند ماهه اخیر با تمام بیم ها و نگرانی های آن و آکنده از شور و شوق جنبشی بود که در اعماق جامعه ما در جریان است.
همآیش چهارم با انتخاب شورای هماهنگی و هیئت داوران به کار خود پایان داد.