گزارشات هيئت رئيسه شورای هماهنگی اتحاد جمهوريخواهان


گزارش انتخابات سه ارگان وترميم شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان ايران

اسناد و گزارش تصويری از همايش سراسری اتحاد جمهوريخواهان ايران -برلين ، ۸ تا ۱۰ ژانويه


اسناد


گزارش همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران

طرح آیین نامهء همایش سراسری برای اتحاد جمهوریخواهان ایران

آغاز کار (سخنرانی افتتاحيه)- مهدی خان بابا تهرانی

سخن رانی بابک امیرخسروی به هنگام افتتاح همایش

نخستين همايش سراسری "اتحاد جمهوريخواهان ايران"با موفقيت برگزار شد

طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان

طرح مناسبات درونی و ساختار موقت اتحاد جمهوریخواهان ایران

ماده واحده درباره سازماندهی مباحث برای تدوین طرح در رابطه با مسائل "ملی، قومی"

وظائف و اختیارات کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران

ماده واحده در رابطه با جوانان

پیشنهاد در مورد انتخابات مجلس

متن سخنرانیهای در طول همایش


گزارش تصويری

عکسها از اختر قاسمی


برای ديدن عکسها، لطفا از چپ به راست روی آن کليک کنيدعکسهای زیر را نیز آقای داوود نوائیان در اختیارمان گذاشته اند، که در آدرسهای زیر می توانید ملاحظه فرمائید


www.eucn.org/H_1
www.eucn.org/H_2
www.eucn.org/H_3
www.eucn.org/H_4
www.eucn.org/H_5
www.eucn.org/H_6
www.eucn.org/H_0