انجمن ايران پيوند تقديم ميكند

در مورخه ۳۰ و ۳۱ اكتبر همايش منطقه اي اتحاديه جمهوريخواهان ( اروپاي مركزي ) در شهر كلن آلمان برگزار گرديد.
در اين همايش دو روزه قريب به ۲۰۰ تن از فعالين سياسي مرتبط با اتحاد جمهوريخواهان شركت داشتند.
محورهاي اصلي همايش عبارت بودند از:
الف – مناسبات ايران و آمريكا و بحران مربوط به پروژه هسته اي ايران.
ب- بحران منطقه و چشم انداز صلح و ثبات در خاورميانه.
همچنين تزهائي در مورد:
سياست ها و راه كارهاي آينده اتحاد جمهوريخواهان ايران بعنوان سند مبناي بحث در همايش هاي منطقه اي مورد بررسي قرار گرفت. كه شامل محورهاي زير بود:
الف- اوضاع سياسي كشور و ارزيابي از دوران اصلاحات
ب- جناح بنديهاي درون حاكميت
ج- سياست هاي مشخص اتحاد جمهوريخواهان در قبال اوضاع كنوني
بخش اول: در زمينه انديشه و گفتمان سياسي
بخش دوم: در زمينه سياست هاي عملي براي گشايش فضاي سياسي در كشور
د- اتحادهاي سياسي
رپرتاژي كه از نظرتان مي گذرد بر اساس محتواي دستور كار ۲ روزه اجلاس تهيه گرديده و به مسائل حاشيه اي و مباحث خارج از دستور جلسه نپرداخته است.
رپرتاژ علاوه بر فرمت اينترنتي، كه علاقمندان مي توانند بر روي وب سايت هاي مرتبط با اتحاد جمهوريخواهان مشاهده نمايند به شكل DVD نيز قابل دسترسي است.كه اطلاعات مربوط به محل هاي پخش آن متعاقبا اعلام خواهد گرديد.
پيشاپيش از دست اندركاران و فعالين اتحاد جمهوريخواهان در شهر كلن كه امكان تهيه اين برنامه را فراهم نمودند تشكر مي كنيم.قسمت اول با سرعت بالا
قسمت دوم با سرعت بالا
قسمت سوم با سرعت بالا