طنز سیاسی در ایران

سید ابراهیم نبوی – روزنامه نگار، محقق، نویسنده و هجونویس ایرانی تاريخ: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۱  برابر  با 2012  14 July ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه […]

» ادامه

گفتگوهای مشترک اینترنتی

گفتگوهای مشترک اینترنتی اتحاد جمهوریخواهان ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران بحث آزاد: ” مسئله اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات ” آغازگران بحث: آقایان حمید کوثری و مسعود فتحی تاريخ: یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۱ برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ ساعت: 14:00 به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk […]

» ادامه

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

“اخلاق، قانون و سیاست” در ایران معاصر محسن کدیور –  رامين جهانبگلو تاريخ: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 2012  16 June  ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00 به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل […]

» ادامه

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

“اخلاق، قانون و سیاست” در ایران معاصر محسن کدیور –  رامين جهانبگلو تاريخ: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 2012  16 June  ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran   هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل […]

» ادامه

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

«اخلاق، قانون و سیاست در ایران معاصر» محسن کدیور –  رامين جهانبگلو تاريخ: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 2012  16 June   ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran   هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و […]

» ادامه

گفتگوهای مشترک اینترنتی

اتحاد  جمهوریخواهان ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران  چشم انداز پرونده هسته ای ایران پس از مذاکرات بغداد احمد سلامتیان – مجيد سيادت تاريخ: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 02 June 2012 ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> […]

» ادامه

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

  مسئله « انتخابات آزاد » ابولحسن بنی صدر – فرخ نگهدار تاريخ: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با 19 May 2012 ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري […]

» ادامه

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

بحران جهانی‌، انتخابات در غرب و تاثیرات بین المللی آن گودرز اقتداری – علی‌ شاکری  تاريخ: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با   12 May 2012 ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی براي […]

» ادامه

برنامه مشترک پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و اتحاد جمهوریخواهان

بخش اول: “در بزرگداشت روز جهانی کارگر”     سخنران: آقای مهدی کوهستانی ؛ فعال جنبش کارگری  در ایران ؛ کانادا و مشاور کنفدراسیونهای بین المللی  کارگری   بخش دوم : “جامعه مدنی و فرایند دموکراتیک سازی در ایران”   سخنران: دکتر سهراب رزاقی ؛  فعال جامعه مدنی و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی      […]

» ادامه

برنامه مشترک پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و اتحاد جمهوریخواهان

بخش اول: “در بزرگداشت روز جهانی کارگر”     سخنران: آقای مهدی کوهستانی ؛ فعال جنبش کارگری  در ایران ؛ کانادا و مشاور کنفدراسیونهای بین المللی  کارگری   بخش دوم : “جامعه مدنی و فرایند دموکراتیک سازی در ایران”   سخنران: دکتر سهراب رزاقی ؛  فعال جامعه مدنی و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی      […]

» ادامه
1 2 3 4