1 2 3 10

مشروطه يا پسامشروطه كجا ايستاده‌ايم؟

میزگربا شرکت هاشم آقاجري ابراهيم توفيق و محمد مالجو
August 6, 2017

مشروطيت و اكنون ما در سخنراني هاشم آقاجري ابراهيم توفيق و محمد مالجو ١٤ مرداد ١٢٨٥ خورشيدي ١١١ سال از امضاي فرمان مشروطيت گذشت محسن آزموده ١١١ سال از امضاي قانون مشروطه به قلم مظفرالدين‌شاه قاجار مي‌گذرد و باز در …

افول تمدن(معرفی کتاب)

رامین جهانبگلو
August 5, 2017

در دوزخ تمدن‌زدایی، نگاه فلسفی رامین جهانبگلو به دنیای امروز رامین جهانبگلو با انتشار کتاب “افول تمدن” نسبت به سیر قهقرائی تمدن هشدار داده است. او روزنه‌های امید را هم نشان می‌دهد: بازگشت به اندیشه‌ها و بنیادهای اخلاقی شرق که …

سوسیالیسم و جامعه‌ی پایدار

امیر مُمبینی
August 4, 2017

  «جهان سوسیالیستی» آن چه «اردوگاه سوسیالیستی» نامیده می‌شد، علیرغم آرمانهای عدالتخواهانه‌ی خود، متأسفانه به هدف سوسیالیسم نرسید و فروپاشید. دلایل اصلی شکست این نظام، بر پایه‌ی مطالعه‌ی نقادانه‌ی این جامعه از درون و از طریق آزمونهای مستقیم، بیش از …

کدام چپ در آینده ایران نقش دارد؟

علی کشتگر
August 4, 2017

عدالت خواهی (به مفهوم عدالت اقتصادی) فراموش نشده. شکست خورده. شکستی سنگین و تاریخی از سرمایه داری لگام گسیخته ی چهار دهه گذشته جهان. و اما چرا این شکست سنگین و چه آینده ای در انتظار آن. عدالت خواهی که …

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

شیریندخت دقیقیان
August 4, 2017

وقتی ازتوانمندسازی شهروندی سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود هستند و یا در اثر نظام های توتالیتر یا انواع …

عدالت از دیروز تا فردا!

احمد پورمندی
August 4, 2017

به جای مقدمه: تحریریه میهن اسم این پرونده را ” بازگشت به عدالت” گذاشته است. من با این نامگذاری مسئله دارم. توضیح می دهم: “عدالت”،  مفهومی “قدیم ” است. آن قدر قدیم که «انسان». این طور شروع کنیم که انسان، …

آموزه‌هایی از مریم میرزاخانی برای توسعه انسانی

نیره توحیدی
July 31, 2017

مرگ زودرس وغیر منتظره پروفسور مریم میرزاخانی اغلب ایرانیان را در داخل وخارج کشور با اندوه وحیرت روبرو کرد، غمی سنگین که همراه است با احساس افتخار وغرور ملی. چرا که مریم با زندگی کوتاه اما پر بارش ستاره‌ای شده …

اقتصاد رفتاری و فناوری سیاستگذاری

محسن رنانی
July 16, 2017

خیلی از خطاهای سیاستی در ایران قابل پیش‌گیری بود اگر روشنگری نظریه‌های «اقتصاد رفتاری» و «اقتصاد نهادی»‌ مورد توجه سیاستگذاران ما قرار می‌گرفت. سیاستمداران ما گرچه گاهی در حوزه سیاست‌ کولاک می‌کنند اما در حوزه اقتصاد، به غایت بی‌سوادند؛ و …

جهانی‌سازی و افسانه‌هایش

نوآم چامسکی و ها-جون چانگ
July 12, 2017

گفت‌وگویی با نوآم چامسکی و ها-جون چانگ درباره برنده‌ها و بازنده‌های جهانی‌سازی  ترجمه: نوید نزهت از اواخر دهه ١٩٧٠ به این‌سو، این مارش جهانی‌سازی نولیبرال بوده که اقتصاد و کشورهای بالادستی جهان را به پیش رانده است: فرایندی که تأثیرات …

زن و توسعه در ایران

محسن رنانی
June 25, 2017

متن ویراسته سخنرانی دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نشست تخصصی «مهارت‌های گفت‌وگو و توانمندسازی زنان» در دی‌ماه ۱۳۹۵ مندرج در نشریه «برای فردا» بسیار خرسندم که در محضر بانوان فرهیحته استان‌مان هستم. در محضر زنان کارآفرین و …