1 2 3 10

درباره دموکراسی و توسعه در ایران

کتاب- کاظم علمداری
November 22, 2017

برای گذار به دمکراسی نیاز به توانمندی نظری و تجربی، آموزش و بازیابی گفتمان‌های «آزادی محور» است. بدین منظور باید ارزش ها و نگرش‌های دوره گذشته به ویژه گفتمان «عدالت محور» نقد شوند. نسلی که انقلاب و خشونت را می‌ستود …

نولیبرالیسم در فلسفه و سیاست

گودرز اقتداری
November 1, 2017

صندوق بین المللی پول اخیرا نظراتی را درباره منافع نولیبرالیسم مطرح نمود و از “برنامه نولیبرالی” برای پیش راندن مقررات زدائی اقتصادی در سراسر جهان، و برای فشار بر بازار ملی برای گشایش به روی سرمایه و تجارت جهانی حمایت …

اینک انسان!

محسن حیدریان
October 22, 2017

«این ماه اکتبر همان ماه تولد من است که نماد پاییز زیبا و فصل درو و برداشت میوه زندگی است». نیچه واپسین کتابش را به «خود» به عنوان «هدیه زندگی» تقدیم می‌کند. اما این دوران پختگی نویسنده در حقیقت فصل …

دو مفهوم از آزادی

آیزایا برلین / برگردان: شیریندخت دقیقیان
October 2, 2017

اگر انسان ها هرگز با یکدیگر بر سر غایت زندگی، تفاوت آراء نداشتند و اگر نیاکان ما بی هیچ منعی در باغ عدن مانده بودند، مطالعات جاری “مسند آکادمیک چیچله برای نظریه های اجتماعی و سیاسی” [۲]، پانمی گرفتند. [۳] زیرا چنین مطالعاتی …

نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه

محمود سریع‌القلم
September 11, 2017

چکیده این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل جدید و سپس پیامدهای این ساختار بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می‌کند که «خروجی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، …

تأملی بر مقاله ی “وارثان برنشتاین، آیا سوسیال دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟”

نقی حمیدیان
August 29, 2017

آقای جاسکی در مقاله خود مرور فشرده ای در تاریخ تحولات فکری جنبش سوسیال دموکراسی تا اوائل قرن گذشته انجام داد. در لابلای آن به نظر احمد پورمندی و محسن حیدریان نیز به کوتاهی اشاره ای هم کرد. در آخرین …

وارثان برنشتاین: آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟

رضا جاسکی
August 29, 2017

 “زمان بزرگترین رویزیونیست است. ” ادوارد برنشتاین، مکتب مارکس و حق تجدیدنظر بعد از شکست سوسیالیسم واقعاً موجود ، میخائیل گورباچف، ظاهراً با وجود اعتقاد به لنین، برای رهایی روسیه از بحران‌های بزرگ پیش رو دست به تشکیل حزب سوسیال‌دمکراسی …

مشروطه يا پسامشروطه كجا ايستاده‌ايم؟

میزگربا شرکت هاشم آقاجري ابراهيم توفيق و محمد مالجو
August 6, 2017

مشروطيت و اكنون ما در سخنراني هاشم آقاجري ابراهيم توفيق و محمد مالجو ١٤ مرداد ١٢٨٥ خورشيدي ١١١ سال از امضاي فرمان مشروطيت گذشت محسن آزموده ١١١ سال از امضاي قانون مشروطه به قلم مظفرالدين‌شاه قاجار مي‌گذرد و باز در …

افول تمدن(معرفی کتاب)

رامین جهانبگلو
August 5, 2017

در دوزخ تمدن‌زدایی، نگاه فلسفی رامین جهانبگلو به دنیای امروز رامین جهانبگلو با انتشار کتاب “افول تمدن” نسبت به سیر قهقرائی تمدن هشدار داده است. او روزنه‌های امید را هم نشان می‌دهد: بازگشت به اندیشه‌ها و بنیادهای اخلاقی شرق که …

سوسیالیسم و جامعه‌ی پایدار

امیر مُمبینی
August 4, 2017

  «جهان سوسیالیستی» آن چه «اردوگاه سوسیالیستی» نامیده می‌شد، علیرغم آرمانهای عدالتخواهانه‌ی خود، متأسفانه به هدف سوسیالیسم نرسید و فروپاشید. دلایل اصلی شکست این نظام، بر پایه‌ی مطالعه‌ی نقادانه‌ی این جامعه از درون و از طریق آزمونهای مستقیم، بیش از …