صفحه دو آخرهفته بی بی سی: جدال لفظی رهبر و رئیس جمهوری ایران

June 23, 2017

عوایی که در دوره انتخابات بین روحانی و بخش انتصابی نظام تشدید شد، تمامی ندارد. این اختلاف ها کجا فیصله خواهد یافت؟ مهمانان برنامه: سعید رضوی فقیه، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی، رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی …

جهانشمولی حقوق بشر

April 28, 2017

آیا “حقوق بشر” همگانی و جهانشمول است؟ می توان حقوق بشر نشات گرفته از یک بافت مشخص تاریخی را به جوامعی با پیشینه ی متفاوت تسری داد؟ برنامه پرگار بی بی سی آپریل 2017  

صفحه دو آخر هفته: بررسی طرح آشتی ملی محمد خاتمی

February 10, 2017

  تغییر سیاست واشنگتن در قبال ایران، چه پیامدهایی در فضای سیاسی ایران خواهد داشت؟ در گفت و گو با: مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان، فرخ نگهدار، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران، محمدتقی کروبی ، مدرس مهمان در موسسه …

صفحه دو آخر هفته: حذف احمدی نژاد از انتخابات آینده

September 29, 2016

  چرا محمود احمدی نژاد از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته شد و حذف او به نفع کیست؟ در گفت و گو با: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس مسائل سیاسی، ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی، علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی …

ویدیو: مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر سر حقوق بشر در ایران

August 9, 2016

رادران لاریجانی در قوۀ قضاییه ایران گفته اند که گفت و گوی مقد ماتی با کشورهای اروپایی در بارۀ حقوق بشر شروع شده و این بار چون ایران مدعی اروپایی ها در نقض حقوق بشر است این گفت و گو …

صفحه دو آخرهفته: تعریف انتخابات در ایران چیست؟

April 7, 2016

تعریف انتخابات در ایران چیست؟ شیوه فعلی، تا چه میزان، جوابگوی نیازهای سیاسی جامعه است و تا کی می تواند داوم داشته باشد؟ مهمانان برنامه: محمد تقی کروبی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ،رامین پرهام، نویسنده، فرخ نگهدار، فعال سیاسی …

صفحه دو آخر هفته: نقش مردم در انتخابات آینده تا چه حد خواهد بود؟

February 5, 2016

عملکرد شورای نگهبان در نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، چقدر جا برای اعمال سلیقه رای‌دهندگان در تعیین ترکیب سیاسی مجلس شورا و خبرگان آینده باقی گذاشت؟ مهمانان برنامه: فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نگار، شهریار آهی، فعال سیاسی و از …

تصویب طرح جرائم سیاسی

February 2, 2016

برنامه افق صدای امریکا با شرکت: رویا برومند، عبدالکریم لاهیجی، حسین رییسی

روز جهانی حقوق بشر

December 10, 2015

  رنامه افق صدای امریکا باشرکت : حسن یوسفی اشکوری، تقی رحمانی، عمار ملکی، عبدالرضا تاجیک.

فعالان داخل و خارجِ، چه تعاملی؟

November 5, 2015

آیا اپوزیسیون خارج از ایران در بزنگاه هایی چون انتخابات باید خود را با فعالین سیاسی داخل کشور همگام کند؟ تعامل فعالین سیاسی خارج با آن ها که داخل کشورند چگونه باید باشد؟ تصمیم های سیاسی حساس باعث می شود …