1 4 5 6

میزگرد رادیویی با موضوع مشکلات آب در ایران (ویدیو)

April 16, 2015

شرکت کنندگان: اعظم بهرامی خسرو بندری منصور سهرابی اجرا کننده: مارال الیاسی کاری از رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

گفتگوها درباره برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوريخواهان ايران

March 24, 2015

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران در تدارک همایش ششم مصاحبه با دکتر علی اکبر مهدی- تحلیلگر سیاسی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریكا تاريخ: سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ برابر با 25 نوامبر 2014 گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان …

گفتگو در باره وضعیت مذاکرات هسته ای و نشست شورای حقوق بشر (ویدیو)

March 4, 2015

گفتگوی آقای گوهرزاد در برنامۀ چالش تلویزیون اندیشه با بهروز بیات در باره وضعیت مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 و حسن نایب هاشم در بارۀ نشست شورای حقوق بشر

ویدیو های همایش ششم

December 4, 2014

همایش ششم اتحاد جمهوری خواهان ایران، نوامبر ۲۰۱۴- برلین آلمان میزگرد همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه و چشم انداز آن شرکت کنندگان: آزاده اسدی، فرهاد فرجاد، احمد پورمندی، رضا علیجانی، محمد امینی، مهدی فتاپور گرداننده: فرزانه عظیمی (با پوزش به خاطر جا …

ویدئوهای همایش پنجم

October 27, 2012

پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان (پنل اول) اوضاع سیاسی کشور، بحران هسته ای، تحریم های اقتصادی، خطر حمله نظامی و راهکارها» میزگرد اول همایش با شرکت ملیحه محمدی ، علی مزروعی، مهرداد عمادی، علی هنری ، بهروز بیات و حسن شریعتمداری. …

فيلم های گزارش همايش اول اتحاد جمهوريخواهان ایران

March 31, 2011

  گزارشی از نخستین  همايش اتحاد جمهوريخواهان ایران برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه ۱۳۸۲ برابر با 8 تا 10 ژانویه2004 تهیه کننده: انجمن ايران_پيوند كارگردان: آقاي مسعود طيبي   بخش نخست بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم …