میزگردها ی همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان

September 19, 2019

  میزگردها ی همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان  میزگرد سیاست خارجی ایران – جمعه 4 اکتبر ساعت 16 تا 19: شرکتکنندگان: فاطمه امان، مهران براتی، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی گرداننده: فرزاد جواهری   میزگرد همگرایی و اتحاد …

پیشنویس سند سیاست خارجی

September 16, 2019

اتحاد جمهوریخواهان ایران همچون تشکل سیاسی بخش بزرگی از نیروهای جنبش سکولار- دموکراتیک ایران، همگون با برنامه‌ی سیاسی خود برای رهایی ایران از استبداد دینی و گذار به جمهوری سکولار و دموکراتیک، در مناسبات خارجی نیز میکوشد بازتاب دهنده‌ی نیازهای …

دعوت به همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

September 12, 2019

  هم میهنان گرامی، هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران در روز های ۴ تا ۶ اکتبر ۲۰۱۹ در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد. در این همایش موضوعاتی چون اوضاع سیاسی کشور، وضعیت بحرانی کنونی، تحریم‌های آمریکا، تشدید تنش و خطر …

پیشنویس سند سیاسی همایش هشتم

September 11, 2019

کشور ما امروز با بحران‌های متعددی مواجه است. از بحران اقتصادی و سیاسی تا بحران در مناسبات با دولت آمریکا و هم‌پیمانان آن در منطقه. مردم نگران خطر جنگ، فقدان امنيت، فقر و فلاکت هستند و چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت …