طنز سیاسی در ایران

July 9, 2012

سید ابراهیم نبوی – روزنامه نگار، محقق، نویسنده و هجونویس ایرانی تاريخ: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۱  برابر  با 2012  14 July ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | …

گفتگوهای مشترک اینترنتی

June 23, 2012

گفتگوهای مشترک اینترنتی اتحاد جمهوریخواهان ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران بحث آزاد: ” مسئله اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات ” آغازگران بحث: آقایان حمید کوثری و مسعود فتحی تاريخ: یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۱ برابر با ۲۴ …

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

June 11, 2012

“اخلاق، قانون و سیاست” در ایران معاصر محسن کدیور –  رامين جهانبگلو تاريخ: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 2012  16 June  ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00 به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: …

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

June 11, 2012

“اخلاق، قانون و سیاست” در ایران معاصر محسن کدیور –  رامين جهانبگلو تاريخ: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 2012  16 June  ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk …

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

June 7, 2012

«اخلاق، قانون و سیاست در ایران معاصر» محسن کدیور –  رامين جهانبگلو تاريخ: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 2012  16 June   ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: …

گفتگوهای مشترک اینترنتی

May 31, 2012

اتحاد  جمهوریخواهان ایران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران  چشم انداز پرونده هسته ای ایران پس از مذاکرات بغداد احمد سلامتیان – مجيد سيادت تاريخ: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 02 June 2012 ساعت:  14:00  به وقت …

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

May 14, 2012

  مسئله « انتخابات آزاد » ابولحسن بنی صدر – فرخ نگهدار تاريخ: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با 19 May 2012 ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk …

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

May 9, 2012

بحران جهانی‌، انتخابات در غرب و تاثیرات بین المللی آن گودرز اقتداری – علی‌ شاکری  تاريخ: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با   12 May 2012 ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به …

برنامه مشترک پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و اتحاد جمهوریخواهان

April 26, 2012

بخش اول: “در بزرگداشت روز جهانی کارگر”     سخنران: آقای مهدی کوهستانی ؛ فعال جنبش کارگری  در ایران ؛ کانادا و مشاور کنفدراسیونهای بین المللی  کارگری   بخش دوم : “جامعه مدنی و فرایند دموکراتیک سازی در ایران”   …

برنامه مشترک پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و اتحاد جمهوریخواهان

April 26, 2012

بخش اول: “در بزرگداشت روز جهانی کارگر”     سخنران: آقای مهدی کوهستانی ؛ فعال جنبش کارگری  در ایران ؛ کانادا و مشاور کنفدراسیونهای بین المللی  کارگری   بخش دوم : “جامعه مدنی و فرایند دموکراتیک سازی در ایران”   …