گزارشی از همایش دوم اتحاد جمهوریخواهان در فرانکفورت – آلمان

همایش دوم اتحاد جمهوریخواهان ایران بمدت سه روز از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵ در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. این همایش در روز جمعه ۱۷ ژوئن، با سرود ای ایران آغاز و با بزرگداشت جنبش آزادیخواهانه و دمکراسی خواهانه مردم و با حمایت از زندانیان سیاسی و خواست آزادی آنان توسط هیئت رئیسه شورای هماهنگی آقای مهرداد مشایخی و خانم کبری قاسمی رسما ً گشایش یافت. در ابتدا یاد یکی از همرهان، زنده یاد رحمت خسروی که در همایش قبلی در برلین در هیئت رئیسه سنی اجلاس حضور داشت، گرامی داشته شد و فیلم کوتاهی از سخنان ایشان در همایش برلین به نمایش گذاشته شد.June 30, 2005 08:06 PM

سايت جمهوری - گروه خبر:

17 تا 19 ژوئن 2005


- گزارش راديو آلمان از همايش

- عکس های همايش با تشکر از اختر قاسمی

- گزارش راديو آلمان از همايش

- گزارش شهروند از همايش

- اسناد پيشنهادی به همايش دوم

همایش دوم اتحاد جمهوریخواهان ایران بمدت سه روز از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. این همایش در روز جمعه ۱۷ ژوئن، با سرود ای ایران آغاز و با بزرگداشت جنبش آزادیخواهانه و دمکراسی خواهانه مردم و با حمایت از دانیان سیاسی و خواست آزادی آنان توسط هیئت رئیسه شورای هماهنگی آقای مهرداد مشایخی و خانم کبری قاسمی رسما ً گشایش یافت. در ابتدا یاد یکی از همرهان، ده یاد رحمت خسروی که در همایش قبلی در برلین در هیئت رئیسه سنی اجلاس حضور داشت، گرامی داشته شد و فیلم کوتاهی از سخنان ایشان در همایش برلین به نمایش گذاشته شد.

روند کار:

سپس هیئت رئیسه همایش انتخاب گردیدند که شامل خانم ها و آقایان: رضا چرندابی، مریم سطوت، ضیاء عابدی، فرزانه عظیمی، مهدی فتاپور، کبری قاسمی، مهران میرفخرائی بود که همایش به آنها رأی اعتماد برای هدایت این نشست سه روزه داد.
لازم به ذکر است که گروه تدارک همایش با ترتیب امکانات فنی موفق شد ارتباط اعضایی را که در کشورهای مختلف امکان حضور نداشتند از طریق اینترنت با همایش برقرار کند و در تمام مدت همایش دوستان و هواداران اتحاد جمهوریخواهان ایران در ایران، اروپا و آمریکا همزمان در جریان اجلاس بوده و اعضا اتحاد جمهوريخواهان که قبلا اطلاع داده بودند که نميتوانند در همايش حضورا شرکت داشته باشند، از اين طريق در تصمیم گیری‌ ها شرکت داشتند.

پس از انتخاب هئیت رئیسه، آئین نامه همایش مورد بحث قرار گرفته و به تصویب رسید.
آقای امير انتظام پيامی به اين همايش ارسال کرده بودند که اين پيام قبل از آغاز مباحث همايش همراه با ابراز احساسات شرکت کنندگان قرايت شد.

راهپيمايیشرکت کنندگان در همايش ظهر روز جمعه همزمان با انتخابات رياست جمهور در ايران از محل همايش تا ميدان مرکزی شهر راهپیمائی نموده و در اين ميدان تجمع نمودند. اين راهپيمايی با خواست انتخابات آزاد و در حمايت از زندانيان سياسی و با خواست آزادی زنان و در دفاع از جنبش برابری خواهانه زنان برگزار گرديد عکس های اکبر گنجی و ناصر زرافشان و پلاکاردهایی با شعارهایی در دفاع از آزادی انتخابات، جنبش زنان و آزادی دانیان سیاسی و پرچم های سه رنگ ایران زینت بخش این مراسم بودند. در پایان قطعنامه‌ای از طرف همایش در حمایت از جنبش دمکراسی و حقوق بشر ایران خوانده شد.

بررسی اسناد:
بعد ازظهر روز اول به بررسی دو سند تهیه شده توسط کمیسیون سیاسی و کمیسیون روابط بین الملل اختصاص داشت. آقایان حسین علوی، امیرحسین گنج بخش، مسعود فتحی و مهرداد مشایخی، به نمایندگی از طرف کمیسیون سیاسی، به تفصیل چگونگی روند تهیه سند سياسی ومضامین آن را توضیح دادند و خانم مریم سطوت و آقای بابک امیرخسروی در مخالفت با پاره‌ای مواضع آن صحبت نمودند.
سند سیاست خارجی و روابط بین الملل توسط آقایان مهدی امینی، مهران براتی، حبیب پرزین و فرخ نگهدار، رضا چرندابی اعضای کمیسیون روابط بین الملل توضیح داده شد و علی پورنقوی، م. آذری، حسن زهتاب، فرهاد فرجاد و امیرممبینی این سند را مورد بررسی و نقد قرار دادند.
در رابطه با کارپايه تشکيلاتی خانم‌ها و آقایان: بابک امیرخسروی، علی پورنقوی، مریم سطوت، حسن شریعتمداری، فرزانه عظیمی، حسین علوی، رضا فانی یزدی و مهدی فتاپور صحبت کرده و هر يک زاويه هايی را که ميبايست در روابطه درونی اتحاد جمهوريخواهان مورد توجه قرار گيرد تشريح نمودند.
زینت بخش و پایان بخش برنامه روز اول سخنرانی آقای Rupert von Plodntz وزیر سابق دادگستری ایالت هسن آلمان و عضو کادر رهبری حزب سبزها بود که با استقبال بسیار حضار روبرو شد. آقای مهران براتی ترجمه سخنان ایشان را برعهده داشت.

گزارش ارگانها:

روز دوم همایش، شنبه 18 ژوئن 2005 با گزارشات ارگان‌ها شروع شد. گزارش هیئت رئیسه شورای هماهنگی توسط خانم کبری قاسمی؛ گزارش هيات اجرايی توسط آقای مهدی فتاپور و گزارش شورای سياسی توسط آقای حسين علوی ارايه شد. گزارش کمیسیون زنان توسط خانم سهیلا بنا داده شد. تصميم گرفته شد که شرکت کنندگان در همايش سوالات و نظرات خود در رابطه با گزارش ارايه شده را به هيات رييسه همايش ارايه دهند و در صورت امکان در روز سوم همايش وقت معينی برای طرح اين سوالات و اظهار نظرها تخصيص داده شود. متاسفانه بدليل فشردگی مسايل مطرح درهمايش فرصت برای اين بررسی امکان پذير نگرديد.

ادامه بررسی اسناد

سند «اقوام و مباحث ملی» سومین سندی بود که مورد بررسی همایش قرار گرفت. از طرف گروه کار آقایان کمال ارس، بابک امیرخسروی، حسن شریعتمداری تهيه کنندگان سند پيشنهادی زاويه های مورد توجه اين سند را توضيح داده و اهميت پرداحتن به اين امر و نصويب سند را تشريح نمودند و آقای وهاب انصاری نيز در مخالفت با اين سند صحبت نمود. و سپس محمد برجه (جورآباد)، محمد پزشک، احمد پورمندی، صوفی زاده، مهدی فتاپور، و مسعود فتحی در رابطه با اين سند اظهار نظر نمودند.

سند سياست داخلی

سپس نوبت به مرحله تصمیم گیری بر روی سند سیاسی داخلی رسید که آقای بیژن حکمت بعنوان مخبر کمیسیون به توضیح آخرین تغییرات براساس پیشنهادات داده شده به کمیسیون پرداخت و پیشنهاد کمیسیون را باين شرح ارايه داد بر:
1. سند در کلیت خود به رأی گذاشته شود،
2. کمیسیون مجاز خواهد بود که ترمیماتی را که یشنهاد گرديده و با کليت سند مغایرت نداشته اند، وارد کرده، سند را ویرایش داده و منتشر نماید.
براساس پيشنهاد کميسيون کليت سند سياست داخلی به رای گذاشته شد و با 93% رای موافق به تصويب رسيد


سند کارپايه تشکيلاتی:

سند بعدی که در دستور کار قرار گرفت، سند تشکیلات و ساختار سازمانی (طرح اساسنامه اتحاد جمهوريخواهان) بود. که آقای بابک امیرخسروی بنمایندگی از کمیسیون تشکیلات گزارشی ار روند تهیه آن و موارد مورد بحث و اختلافات را توضیح داد و از آنجا که در رابطه با برخی موارد پايه ای پيشنهادات آلترناتيو مطرح بود اين موارد برای تصميم گيری به همايش ارايه شد. هر مورد پس از صحبت چند موافق و مخالف به رای گذاشته شد.
در رابطه با تعريف اتحاد جمهوريخواهان 3 پيشنهاد مطرح بود

پيشنهاد اول:
اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هرچه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد.
اتحاد جمهوری خواهان ایران، به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند و ازساختار تشکيلاتی مناسب با آن برخوردار است

پيشنهاد دوم:

اتحاد جمهوریخواهان ایران، به مثابه یک سازمان سیاسی، اتحادی است از جمهوریخواهان که بر پایه "بیانیه جمهوریخواهان برای اتحاد جمهوریخواهان ایران" تشکیل شده است.
دیدگاهها و اهداف بلندمدت: " اتحاد ..." دیدگاها ها و اهداف بلندمدت خود را از "بیانیه جمهوریخواهان ایران" استخراج می کند. همایشها و کنگره های سراسری "اتحاد ..." به قراری که در این اساسنامه آمده است، این دیدگاهها و اهداف را تکمیل و تدقیق کرده و نیز سیاست عمومی و دوره ای آن را، از جمله در امر گسترش اتحاد، تعیین می کنند.

پيشنهاد سوم:

«اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» تشکلی است مبتنی بر اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات دارای بینش و گرایش سیاسی - اجتماعی گوناگون. این اتحاد برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و صلح، استقرار نظام جمهوری بر شالوده‌ی برابری کامل مردم ایران با هر گونه تعلق قومی، دینی و مذهبی، برابری کامل و مرد و جدایی دولت و دین مبارزه می‌کند. «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران» می‌کوشد تا اتحاد هرچه گسترده‌‌تر جمهوری‌خواهان در جبهه‌‌ی فراگیر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر عملی شود.پس از صحبت موافقين هريک از مواد فوق

سه پيشنهاد به رای گذاشته شد و پيشنهاد اول با 63% رای موافق به تصويب رسيد. پيشنهاد دوم 20% و پيشنهاد سوم 53% رای مثبت داشتند
سپس پيشنهاد مبنی بر حذف کلمه مستقل از پاراگراف دوم بند مطرح شد که با 48% آرا به تصويب نرسيد.

در رابطه با تعريف عضو 2 پيشنهاد مطرح بود:

پيشنهاد اول:
هر شهروند ايرانی که اصول مندرج در« بیانیه اتحاد جمهوری خواهان ایران» را بپذيرد و مایل به همکاری با اتحاد جمهوری خواهان ایران باشد و در حد توان وامکان، کمک مالی کند، می تواند به عضويت "اجا" درآيد.
اعضا اجا مجاد در سازمانهای سیاسی و دمکراتیک همسو با اجا عضویت داشته باشند.

پيشنهاد دوم:

عضو در اجا به فردی اطلاق می شود که اسناد پایه ای اجا را پذیرفته و خود را ملزم به پرداخت حق عضویت می داند و رسما برای عضویت نام و مشخصات واقعی خود را برای ثبت نام به ارگان مربوطه( کمیسیون پذیرش یا هیئت اجرایی) ارسال می دارد.

پس از صحبت موافق و مخالف دو پيشنهاد به رای گذاشته شد و پيشنهاد اول با 56% رای مثبت به تصويب رسيد پيشنهاد دوم 44% رای داشت.

در رابطه با تعداد اعضا شورای هماهنگی 3 پيشنهاد مطرح شد که آرا هر يک از آنان به قرار زير بود:

35 نفر که همگی توسط همایش انتخاب می شوند. 38 % رای موافق
35 نفر منتخب همایش + 15 نفر از واحدهای کشورها 75 % رأی موافق
45 نفر منتخب همايش + 5 نفر که بعدا ًتوسط شورای هم آهنگی تکمیل شود. 48 % رأی موافق

بدین ترتیب پیشنهاد 35 نفر منتخب همایش که با 15 نفر از نمایندگان واحدهای کشورها تکمیل شود به تصویب رسید.
ولی در روز سوم پیشنهادی با امضای بیش از 30 نفر از اعضای همایش مبنی بر اینکه اعضای شورای هماهنگی 50 نفرمنتخب همایش + 15 نفر از واحد های کشورها باشند به دست هئیت رئیسه رسید که با اکثريت مطلق به تصويب رسيد وجايگزين ماده تصويب شده روز قبل گرديد.

پیشنهاد دیگر انتخاب هیئت سیاسی ـ اجرائی مستقیما ً از طرف همایش بود.
اين پيشنهاد به رای گذاشته شد و 44% رای موافق داشت و پيشنهاد ديگر که انتخاب اعضا هيات سياسی اجرايی توسط شورای هماهنگی بود با 56% رای مثبت به تصويب رسيد.

پیشنهاد انتخاب یک سخنگو نیز با 55% رأی موافق به تصویب رسید.

پس از تصمیم گیری در مورد آلترناتیوها همایش طرح اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران را در کلیات خود مورد تائید قرار داد و به شورای سیاسی ـ اجرائی ماموریت داد که پیشنهاداتی را که جنبه ویرایشی و تدقیق طرح را دارد و قبلا ً در اختیار کمیسیون تشکیلات گذاشته شده اند، مدّ نظر قرار داده و سند اصلاح شده را برای تصمیم نهائی به نشست بعدی شورای هماهنگی ارائه دهد. این سند با 86% رأی موافق به تصویب رسید.

ساير اسناد:

در ادامه مباحث سند " قطعنامه در رابطه با مناسبات بين المللی" به بحث گذاشته شد و پس از توضيحات مخبر کميسيون از طرف کميسيون پيشنهاد شد که کليت سند به رای گذاشته شود و سند با توجه به پيشنهادات ارايه شده توسط کميسيون تکميل گردد. اين پيشنهاد با 56% رای مثبت به تصويب رسيد.

سپس قطعنامه زير ارايه شده توسط آقای مهران براتی به بخث گذاشته شد:از آنجا که اتحاد جمهوريخواهان برای برقراری دموکراسی و آزادی در ايران
• مبارزه سياسی مسالمت آميز را به عنوان روش مبارزاتی برگزيده است،
• برگزاری همايش، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و مقاومت مدنی، مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را جزيی از حقوق مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی ميداند،
• به همزيستی همه گرايشهای سياسی در شرايط دموکراتيک پايبند است،
• اتحاد گسترده ميان نيروهای جمهوری خواه در درون و برون کشور را در دستور کار خود قرار داده و خواهان اقدامات عملی برای تدقيق راهبرد مشترک سياسی و هماهنگی اين نيروها است،
اجلاس عمومی اتحاد جمهوری خواهان مسئولين سياسی و اجرايی منتخب اين اجلا س را موظف ميکند، که هر چه زودتر شرايط حضور سياسی و تشکيلاتی اتحاد در ايران را به وجود آورده و برای عملی شدن آن اقدامات لازم را در صحنه ملی و بين المللی انجام دهد. مسئولين موظفند که نتيجه فعاليت های خود را هر سه ماه يکبار به اطلاع اعضا برسانند.

اين قطعنامه با 56% رای مثبت به تصويب رسيد

در روز پايانی همايش سند اقتصادی تهيه شده توسط آقايان جمشيد اسدی و حسن شريعتمداری به بحث گذاشته شد. آقای شريعتمداری ضرورت اعلام موضع اتحاد جمهوريخواهان در اين رابطه را توضيح دادند. اين سند با هدف طرح اين بحث به همايش ارايه شده بود.
در فواصل بررسی اسناد مهمانان و اعضا اتحاد جمهوريخواهان سخنرانی داشته و هريک نظرات خود را در رابطه با مسايل مبرم سياسی روز بيان کردند. آقای عبدالکريم لاهيجی روز سوم همايش سخنرانی داشتند که سخنان ايشان در رابطه با تشريح شرايط حاکم بر کشور مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت . آقای مهرداد درويش پور از مسئولين جمهوريخواهان لاييک دمکرات در رابطه با ضرورت حل دشواريها و راههای نزديکی نيروهای جمهوريخواه سخنرانی داشتند.

تعدادی از سازمانها زنی سياسی دمکرات به همايش پيام داده بودند که امکان قرايت پيام ها در همايش امکان پذير نگرديد. پيام های دريافتی عبارت بودند از:
پيام جمهوريخواهان لاييک دمکرات
پيام سازمان های جبهه ملی ایران – برونمرز
پيام سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيام سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
پيام جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی در ایران - بلزیک
پيام آقای دستماچی

انتخاب اعضای شورای هماهنگی
:برپایه مصوبه همایش ميبايست 50 نفر از اعضا شورای هماهنگی از ميان کانديداها انتخاب ميشدند. هر يک از شرکت کنندگان مجاز بود که به 34 نفر رأی بدهد و مطابق تصميم همايش بدليل طرج سهمیه بندی سی درصدی زنان در ليست آرا فرد مجاز بود حداکثر به 23 نفر مرد (و يا ) رأی دهد.

اسامی شورای هماهنگی منتخب همایش دوم عبارتند از خانم ها و آقايان:

دلنواز آذری، جمشید اسدی، پروین اشتهارد، میهن امیدوار، بابک امیرخسروی، مهدی امینی، وهاب انصاری، مهران براتی، محمد برقعی، سهیلا بنا، بهروز بیات، حبیب پرزین، مهدی جلالی، رضا جوشنی، رضا چرندابی، بیژن حکمت، مهدی خانبابا تهرانی، بهروز خلیق، مینا رضائی، فرهاد روحی، نادر زرکاری، حسن زهتاب، تورج ساعدی، مریم سطوت، حسن شریعتمداری، الهه شکرائی، عباس شیرازی، مریم طاهری فرد، ضیاء عابدی، فرزانه عظیمی، حسین علوی، رضا فانی یزدی، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، شهرام فرزانه فر، کبری قاسمی، یدالله قربانی، صادق کارگر، امیرحسین گنج ‌بخش، همایون ماکویی، ملیحه محمدی، مصطفی مدنی، مهرداد مشایخی، مرتضی ملک محمدی، امیرممبینی، یاسمن مهذب، مهران میرفخرائی، فرخ نگهدار، پروین همتی، ایرج یوسفی.

علاوه بر گروه کار تدارک همایش شورای هماهنگی با مسئولیت و نظارت هیئت اجرائی، دوستان ساکن فرانکفورت با زحمات شبانه روزی خود برگزاری این همایش را میسر نمودند.

گروه تدارک همایش فرانکفورت:

کیان اَسکی، علی باجلان، حسن جعفری، رضا چرندابی، جعفر خراسانی، حسن راهی، صفیه سپهرملکی، منصور سحرخیز، هوشنگ سروری، مریم طاهری فرد، مرتضی ملک محمدی، نقی نقاشیان، مهوش نجفی، ایرج یوسفی.