نشست ۳۲ : کارزار جهانی حذف خشونت علیه زنان

فایل صوتی سی و دومین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
تاريخ: شنبه 5 آذر۱۳۹۰ برابر با 26 نوامبر2011

بخش نخست : کارزار جهانی حذف خشونت علیه زنان
خانم سهیلا وحدتی – پژوهشگر مستقل و فعال حقوق بشر

پرونده هسته ای ایران
بخش میزگرد دکتر محمد سهیمی – دکتر مهران مصطفوی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.