ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

October 12, 2019

ویدیو های مختلف از برنامه های هایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام ها:  پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران  پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران توسط فرهاد فرجاد خوانده می …

پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

October 11, 2019

 پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران: به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران پیام بابک امیر خسروی به …

پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

October 11, 2019

 پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران توسط فرهاد فرجاد خوانده می شود همرزمان  گرامی، خانم ها وآقایان! ازاین که کهولت ودشواری های دیگر، مانع از شرکت من درهمایش گردید، تا درکنارشما باشم،عمیقاً متاسفم. بااین …

پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

October 11, 2019

 پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام بابک امیر خسروی به …

پیام “فرهنگ قاسمی” به همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

October 11, 2019

در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران: به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام بابک امیر خسروی به هشتمین …

میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم – بخش اول

October 11, 2019

 میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی گرداننده: فرزاد جواهری در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین …

میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم – بخش دوم

October 11, 2019

بخش اظهار نظر و پرسش و پاسخ میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی گرداننده: فرزاد جواهری در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان …

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش اول

October 11, 2019

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا گرداننده: مریم سطوت در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش …

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش دوم

October 10, 2019

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش دوم اظهار نظر و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا گرداننده: مریم سطوت در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد …

میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش اول

October 10, 2019

 میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش اول شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر گرداننده: مهدی فتاپور در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش …