مصاحبه ها به مناسبت دهمین سالگرد بنیانگذاری اتحادجمهوری خواهان ایران

مصاحبه ها با کنشگران و پایه گذاران اتحادجمهوری خواهان ایران به مناسبت دهمین سالگرد بنیانگذاری این اتحاد

هشت سال پیش در چنین روز‌هایی‌ ( ژانویه 2004 ) نخستین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران برگزار شد. همایشی که پس از انتشار بیانیه و یا پلاتفرم اولیه نوید همبستگی‌ نیروی‌های جمهوریخواه و عرفی برای تحقق دموکراسی‌ و آزادی در ایران را میداد. این بیانیه (در دو بخش نقد استراتژی های سیاسی تاکنونی و ارایه دیدگاهها) با استقبال بخش وسیعی از شخصیتها مواجه شد. از آنجا که تا کنون تلاشی جدی برای نقد و بررسی تحولات اتحاد جمهوری خواهان ایران صورت نگرفته است ، بنظرمان میرسید مناسب خواهد بود اگر نگاه امروزین کنشگران و پایه گذاران این “بزرگترین تشکل سیاسی جمهوری خواهان عرفی” را ثبت کنیم.
بر این اساس پرسش هایی را تدوین کردیم تا در مصاحبه های 10 تا 15 دقیقه ای پاسخ گفته شوند.

کدام ضرورت ها سبب گردیدند که شما و دوستانتان کمر همت به گردآوری نیروی جمهوری خواهان ببندید و در این حوزه فعالیت کنید؟ این تلاش چه دستاوردهایی داشت و با چه مشکلاتی روبرو شد؟ آیا تلاش های انجام شده را موفقیت آمیز می دانید؟
مشکلی‌ که از گذشته کماکان وجود دارد انتخاب یک استراتژی سیاسی است. در اسناد اولیه اتحاد جمهوریخواهان ایران حتا گاه و بیگاه نظراتی بر اساس بدیل سازی در مقابل جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. نظر شما، با توجه به تجربه ۸ سال گذشته، در این مورد چیست؟
امروز چه نقشی برای “اتحاد جمهوری خواهان ایران” قایل هستید؟ آیا بلوکی از نیروهای جمهوری خواه عرفی قابل تصور است؟
مصاحبه کننده: بهرام عباسی

مصاحبه با بابک امیر خسروی ، از بنیان گذاران حزب دمکراتیک مردم ایران و اتحاد جمهوریخواهان ایران
تاريخ مصاحبه: شنبه ۱۷ دی‌ ۱۳۹۰ برابر با ۷ ژانویه ۲۰۱۲

مصاحبه با فرخ نگهدار- از بنیان گذاران فدائیان خلق ایران و اتحاد جمهوریخواهان ایران
تاريخ مصاحبه: شنبه ۱۷ دی‌ ۱۳۹۰ برابر با ۷ ژانویه ۲۰۱۲


مصاحبه با دکتر حمید زنگنه — استاد دانشگاه در رشته اقتصاد

مصاحبه با مریم سطوت

اين قسمت در حال حاضر بسته است.