گفتگوها درباره برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوريخواهان ايران

March 24, 2015

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران در تدارک همایش ششم مصاحبه با دکتر علی اکبر مهدی- تحلیلگر سیاسی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریكا تاريخ: سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ برابر با 25 نوامبر 2014 گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان …

اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران: مصوبات همآیش ششم

February 24, 2015

اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران مصوب همایش ششم (برلین)   ۱– اتحاد جمهوری‌خواهان ایران (اجا) اجا تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و استقرار نظام جمهوری مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر در ایران …

قطعنامه پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران: مصوب همآیش ششم

February 24, 2015

 قطعنامه پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران  ده سال پس از انتشار بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان ایران” و تشکیل همایش تاریخی جمهوریخواهان ایران در برلین، سیر حوادث سیاسی در کشور و در راس همه، جنبش سبز مردم ایران برای …

سند سیاسی: مصوب همآیش ششم

December 10, 2014

 مصوبات همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران: سند سیاسی: سیما و سیاست های ما اتحاد جمهوريخواهان ايران  اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد نیروهای جمهوری خواهی است که برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک بر مبنای اصل تفکیک قوای سه گانه، حقوق بشر، و تضمین …

اطلاعیه برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

December 4, 2014

همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴، در شهر برلین برگزار گردید. دستو رکار اصلی آن ارزیابی از تحولات جاری، اتخاذ سیاست ها، تصویب سند سیاسی، بررسی امکانات همگراتی و وحدت نیروهای جمهوریخواه و اتخاذ …

پیام همایش ششم به زندانیان سیاسی و مدنی و خانواده های قربانیان کشتار در زندان ها

December 4, 2014

فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی در بند شرکت کنندگان در همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران همبستگی خود را با شما و خانواده های رنج دیده شما اعلام می دارند. ما از پایداری هموطنان دربندمان در دفاع حقوق اولیه و انسانی شان …

ویدیو های همایش ششم

December 4, 2014

همایش ششم اتحاد جمهوری خواهان ایران، نوامبر ۲۰۱۴- برلین آلمان میزگرد همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه و چشم انداز آن شرکت کنندگان: آزاده اسدی، فرهاد فرجاد، احمد پورمندی، رضا علیجانی، محمد امینی، مهدی فتاپور گرداننده: فرزانه عظیمی (با پوزش به خاطر جا …

پیام های رسیده به همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

December 2, 2014

  پیام “همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران” به ششمین همایش “اتحاد جمهوریخواهان ایران ” دوستان عزیز، گرمترین درودها و شادباش های ما را به مناسبت برگزاری ششمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران بپذیرید. همایش شما در شرایطی …

برنامه همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران / برگزاری دو میزگرد با حضور کنشگران سیاسی و مدنی

November 26, 2014

ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در روز های ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد. در این همآیش اوضاع سیاسی کشور، مذاکرات بحران اتمی، تحریم های بین المللی و تاثیرات آن در جامعه ، اوضاع منطقه، ضرورت همگرائی و جمهوریخواهان ، هم چنین چشم انداز تحولات در …

اساسنامه پیشنهادی کمیسیون اساسنامه به همایش ششم

November 24, 2014

 توضیح: مبنای این پیشنهاد اساسنامه مصوب همایش سوم می باشد. پیشنهادات جدید با حروف درشت برجسته شده اند ۱– اتحاد جمهوری‌خواهان ایران( اجا) اجا تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای …