گزارش تصويری

March 31, 2015

عکسها از اختر قاسمی در این زمینه: متن سخنرانیهای در طول همایش گزارش انتخابات سه ارگان وترميم شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان ايران گزارش همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران طرح آیین نامهء همایش سراسری برای اتحاد جمهوریخواهان ایران آغاز کار …

متن سخنرانیهای در طول همایش

March 31, 2015

تا بحال سخنرانی های زیر از دوستانی که در همایش سخنرانی کرده اند، به دست ما رسیده است. ضمن درج آنها، از همه دوستانی که در همایش سخنرانی کردند، تقاضا می کنیم در صورت تمایل متن سخنرانی خود را برای …

گزارش انتخابات سه ارگان وترميم شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان ايران

March 31, 2015

در جلسه 22 فوريه شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان انتخابات سه ارگان مرکزي با نتايج زير تکميل گرديد: هيئت رئيسه شورا : رضا سياوشي، كبري قاسمي، مهرداد مشايخي هيئت اجرايي : مهران براتي، حميد گنه، مريم سطوت، عباس شيرازي، فرزانه عظيمي، …

گزارش همآیش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران

March 31, 2015

هشتم تا دهم ژانویه ۲۰۰۴ – برلین هيات رييسه همايش سراسری اتحاد جمهوريخواهان ژانویه ۲۰۰۴ پیش درآمد همانگونه که در بیانیه “برای اتحاد جمهوری خواهان ایران” در ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۲ (۱۵ ماه مه ۲۰۰۳) اعلام شده بود مقرر بود …

طرح آیین نامهء همایش سراسری برای اتحاد جمهوریخواهان ایران

March 31, 2015

طرح آیین نامهء همایش سراسری برای اتحاد جمهوریخواهان ایران 1 – همایش 1 – 01 – هیئت رئیسهء سنی همراه هیئت اجرایی موقت همایش را افتتاح می کند. 1 – 02 – همایش با حضور هر تعداد از کسانی که …

آغاز کار (سخنرانی افتتاحيه مهدی خان بابا تهرانی)

March 31, 2015

همايش “اتحاد جمهوری خواهان ايران” روز 07.01.2004 با حضور بيش 650 نفر از فعالين سياسی و فرهنگی کشورمان کارخود را آغاز کرد. اين تعداد تا پايان روز جلسه به 800 نفر بالغ گرديد. جلسه با انتخاب هيئت سنی گشايش يافت …

سخن رانی بابک امیرخسروی به هنگام افتتاح همایش

March 31, 2015

خانم ها و آقایان گرامی ، مهما نان عالی قدرخارجی و ایرانی، سلام! برای من افتخار بزرگی است که وظیفه سخنرانی گشا یش همایش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران را بر عهده دارم. حدود یک سال پیش که فکر تدوین …

نخستين همايش سراسری “اتحاد جمهوريخواهان ايران”با موفقيت برگزار شد

March 31, 2015

نخستين همايش ” اتحاد جمهوريخواهان ايران ” از روز ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه در برلين برگزار شد. در اين همايش حدود ۸۰۰ نفر شرکت نمودند که بیش از ۳۰۰ نفر از آن ها …

منشور

March 1, 2012

مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادي‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است.

بيانيه همراه با امضاها

March 1, 2012

بيانيه جمهوری‌خواهانبرای اتحاد جمهوری خواهان ايران ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۲، ۱۵ مه ۲۰۰۳ پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای ديرپای خويشند. …