ویدئوهای همایش دهمین سالگرد تاسیس اتحاد جمهوری خواهان ایران

شروع برنامه

http://youtu.be/goxEuHNiY8A

میزگرد اول همگرائی جمهوری خواهان

http://youtu.be/xaQXsXFb-ik

میزگرد دوم، در باره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

http://youtu.be/oeF7fieHTe8

میزگرد دوم، در باره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.