1 2 3 25

نخستین شماره‌یِ نشریه‌یِ «سپهر اندیشه» منتشر شد.

April 9, 2021

نخستین شماره‌یِ نشریه‌یِ «سپهر اندیشه» به مدیرمسئولی و سردبیریِ کاظم کردوانی منتشر شد. سر سخن  نشریه ِی ِ »سپهر اندیشه«، نشریهای است در عرصه ِهای علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگ.  بنیان ِ نشريه بر پاسداری از آزادی بی ِ …

خاستگاهِ فضا و زمان

حسن بلوری
March 29, 2021

فشرده شواهد تاریخی نشان می‌دهند که دانش فلسفه و علم فیزیک مُدام در حال توسعه هستند. اما آنچه در این میان مشهود و قابلِ تاُمل است ناروشنی منشاء مفهوم‌های مشترک و اساسی آن‌ها، یعنی فضا و زمان، است. به‌همین خاطر …

نژادگرایی؛ فرزند “سویه تاریک روشنگری”

بهرام محبی
March 21, 2021

نژادگرایی را “بیولوژیزه کردن امر اجتماعی” خوانده‌اند. سازمان ملل متحد به استقبال ۲۱ مارس، روز جهانی علیه نژادگرایی می‌رود و پارلمان آلمان می‌خواهد واژه “نژاد” را از قانون اساسی این کشور حذف کند. روز ۲۱ مارس ۱۹۶۰ حدود ۲۰۰ هزار …

آلترناتیو و پرسمان گذار

سیاوش قائنی
March 16, 2021

هر بار پس از انتشار نوشتاری در باره نئولیبرالیسم، گلوبالیزاسیون و آخرین نوشته‌ام درباره «اقتصاد واقعاًموجود، نئولیبرالیسم یا اقتصاد بازار؟»پرسش‌هایی مطرح می‌شوند، که جایگزین و یا آلترناتیو برای نظام سرمایه‌داری امروز چیست و چگونه می‌توان به این گزینه دست یافت؟ عده‌ای …

اسلام‌گرایی چیست و اسلام‌گرا کیست؟

بهرام محبی
March 10, 2021

اسلام‌گرایی یک ایدئولوژی سیاسی‌ با هدف نابودی حکومت سکولار و استقرار حکومت دینی است. می‌توان آن را قیامی‌بر ضد ارزش‌های غربی و واکنشی به بحران جهان اسلام در رویارویی با مدرنیته دانست. تصویب قانون “منع اسلام سیاسی” در فرانسه و …

نقد کتاب: کمانداری که برد کمانش را نمی شناسد

مازیار کاکوان
February 5, 2021

نقدی بر دو کتاب یوال نوح هراری “انسان خردمند” و “انسان خدا گونه” این دو کتاب از نظر سبک نگارش منسجم است و چفت و بست دارد. هراری قلمی روان و نثری ساده دارد. او روایت گری توانا و هوشمند …

نابرابری درآمد و خوشبختی

برگردان: مهدی رجبی
January 29, 2021

گزارش کار پژوهشی: Shigehiro Oishi1, Selin Kesebir2, and Ed Diener3, 4 توضیحی کوتاه برای دریافت اهمیت ترجمه این گزارش: کسانی که هم نسل من هستند یعنی در دهه ۳۰ وارد دبستان شدند، به یاد دارند که موضوع «علم بهتر است …

جابه‌جایی در مکان، حرکت در زمان

علیرضا بهتویی
January 19, 2021

مهاجرت ایرانیان در صد سال گذشته اگر نظریه‌ی مهاجرت نخستین انسان‌ها (هموساپین‌ها Homo sapiens) از آفریقا به سایر نقاط دنیا دقیق باشد، آن‌گاه باید پذیرفت که مهاجرت پدیده‌ای است به قدمت طول تاریخ بشر. امواج مهاجرت و تغییرات فرهنگی، در …

ایران درگیر انسداد تعاملی شده است

محسن رنانی
January 10, 2021

محسن رنانی نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در مراسم رونمایی از این کتاب، به ایجاد انسداد تعاملی در کشور اشاره کرد. انسدادی که به گفته او ناشی از عدم ایجاد تعامل و ارتباط بین اجزای مختلف قدرت و …

انباشت دیجیتال – سرمایه داریِ خدمات، ساخت و پلت فرم در فضای مجازی

روبرت حسن، برگردان گودرز اقتداری
January 3, 2021

فصلی از کتاب “شرایط دیجیتالی-مارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال[۱]“ دیجیتالیته از طریق سه گستره ناهموارِ منطق انباشت: خدمات، تولید صنعتی و پلت فرم، عمل کرده و غالب می شود. دو تای اول جهش های دیجیتالی شده از نمونه های …