1 2 3 26

تَوهّمِ فضا و زمان

حسن بلوری
November 28, 2021

مانند توهّم شیرِ آب۱ فشرده اینشتین: “نیوتن، مرا ببخش آنگونه که فکر ‌‌میکردی فضا ـ زمان مطلق نیست.”۲ حال نظریه گرانش کوانتومی می‌گوید: “اینشتین، با عرض معذرت آنگونه که فکر میکردی  فضازمان نه تنها پیوسته نیست بلکه اصولا فضازمانی وجود …

تبعیض اتنیکی مانع اصلی همپیوستگی مهاجران است

مهرداد درویش پور
November 26, 2021

به مناسبت چاپ سوم کتاب مهاجرت و قومیت • به جای ادغام و همپیوستگی شاید بهتر باشد از واژه مشارکت و دربرگیرندگی سخن گفت که نه یک سویه است و نه تنها معنای اتنیکی به خود می‌گیرد. تازه‌ترین آمارها از …

پراکندگی سازمانهای سیاسی از دریچه نظریه دام اجتماعی

هادی زمانی
November 19, 2021

در جامعه با مواردی روبرو هستیم که در صورت همکاری و اقدام جمعی، همه افراد می‌توانند از سطح رفاه و منافع بیشتری بهره‌مند شوند، اما از انجام این کار ناتوان‌اند زیرا منافع فردی متضاد، مانع از همکاری و اقدام جمعی …

فلسفه و سیاست آموزش و پرورش علمی و دموکراتیک

مزدک لیماکشی
October 13, 2021

برخی سر نخ ها ی فلسفه آموزش و پرورش دمکراتیک اگر به خواهیم به فلسفه آموزش و پرورش بپردازیم ضرورت دارد که از نقش فلسفه در تفکر انسانی به کلی و نقش فلسفه آموزش و پرورش  نکاتی را مطرح سازیم …

تبيين خيزش آبان ۹۸

بهروز خلیق
August 4, 2021

ا مفاهيم شورش و جنبش نمی توان اعتراضات ۹۸ را تبيين کرد. ما نيازمند مفهوم سازی هستيم. مفهومی که بتواند اعتراضات آبان را تبيين کند. مفهومی که برخاسته از پيوند بين تهيدستان و طبقه متوسط فرودست است. چرا که هر دو در …

خیزشِ بزرگِ آبان ۹۸: نمادی از جهت تاریخی حرکت جامعه‌یِ ایران

کاظم کردوانی
August 4, 2021

پیش‌گفتار مقاله‌ای که پیشِ‌رو دارید به مناسبت سال‌گردِ خیزش بزرگِ آبان ۹۸ نوشته شده است اما، بحث‌هایِ این نوشته تنها ارزیابی و بررسی و نظریه پرداختنِ آن حرکت بزرگ اجتماعی نیست؛ به چشم‌اندازهایِ بزرگ‌تری نظر دارد. امروز که شاهد سربرآوردن …

سمفونی ناتمام: آن‌ها که رفتند و آن‌ها که ماندند

علیرضا بهتویی
July 24, 2021

موومان اول – یک‌دست کردن و تمرکز قدرت پنجم اسفندماه ۱۳۵۳، شاه ایران که تازه از سفر زمستانی‌اش به سویس به تهران بازگشته بود، به اسداله علم، وزیر دربار، دستور داد که برای ۱۱ اسفند، اعضای هیئت دولت، رؤسای مجلسین …

علیتِ سرنوشت‌ساز

حسن بلوری
July 1, 2021

فشرده ما برای بیان رخداد‌های طبیعی همواره، خواسته یا ناخواسته، از مقوله فضازمان استفاده می‌کنیم. بی‌آن‌که بگوئیم و یا اصولا بدانیم فضازمان چیست. آیا در چنین حالتی ما مجاز هستیم یافته‌های خود را علمی به نامیم؟ به عبارت دیگر، آیا …

بحران های پیش روی نظام سیاسی در ایران و گفتمان های موجود

امیر خرم
June 8, 2021

نکته اول: ماندگاری نظام های سیاسی به دو چیز است. مشروعیت و کارآمدی. مشروعیت ( legitimacy) به‌معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون بودن است. سیسرون این واژه را برای بیان قانونی ‌بودن قدرت به‌کار برد. بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی، …

مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران

محمدرضا نیکفر
June 1, 2021

تعلق داشتن، تعلق نداشتن (بخش دوم) سال ۱۴۰۰ سال چرخش قرن است، قرن ۱۴ ایرانی در تقویم هجری شمسی به پایان می‌رسد. اگر چندان به عدد و رقم پایبند نباشیم و محتوای دوره‌ی تاریخی را پایه قرار دهیم، شاید بهتر …