1 2 3 199

نسبت سه بلوک سیاسی بزرگ در ایران؛

رضا علیجانی
May 14, 2023

همسویی عملی در سیاست و انسجام و استقلال در تشکیلات وضعیت اسف بار زندگی مردم و اوضاع  بحران زده کشور ما بخش عمده مردمان سرزمینمان را به ضرورت «گذار» رسانده است. به همین خاطر نیروهای مختلف سیاسی و مدنی و …

راه نجات ملی وگذار به دموکراسی!

علی کشتگر
May 14, 2023

به باور من همه جریانات و کنشگران سیاسی دموکراسی خواه (خطاب به خود من هم هست) باید از همبستگی زنان و مردانی که در جنبش “زن، زندگی، آزادی” به میدان آمدند بیاموزند. در این جنبش همه عقاید و گرایش های …

موانع توسعه پایدار در جمهوری اسلامی

هادی زمانی
May 14, 2023

 (اقتصادی سیاسی توسعه ناپایدار) توسعه پایدار اکنون اصلی پذیرفته شده در سطح جهانی است که در اهداف هفده گانه سازمان ملل نهادینه شده و چارچوبی است که غالب دولت ها خود را موظف به اجرای آن میدانند. آنچنانکه حتی جمهوری …

رفراندوم و جبهه نجات ملی ایران

حسن شریعتمداری
May 14, 2023

افت نسبی فعالیتهای جوانان ودختران و زنان انقلابی٬ بعلت سرکوب شدید و سبعانه جمهوری اسلامی٬ و رفتار دوگانه و متعارض جهان غرب در حمایت از مردم ایران٬ بهمراه توفیق مقطعی جمهوری اسلامی در آغاز نمودن مذاکرات مجدد با غرب و …

آسیب شناسی دوره گذار و دو قدرت محافظ

کاظم علمداری
May 12, 2023

کاظم علمداری هدف “گذار” صرفاً حذف دیکتاتوری حاکم نیست. بلکه فراتر از آن، دست یابی به آزادی و دموکراسی است که از گذرگاه حذف دیکتاتوری ممکن می شود. دیکتاتوری می تواند دریک حرکت تاریخی فرو بریزد. آنگونه که در بسیاری …

در ضرورت ایجاد جبهۀ نجات ملی

بهروز بیات
May 12, 2023

توصیف وضعیت جمهوری اسلامی آنچنان که سرنوشت همه رژیم های دیکتاتوری ایجاب کرده است، رژیم جمهوری اسلامی (ج.ا. ) نیز با گام های بلند به سوی درغلتیدن در پایان خود به پیش میرود. انقلابی که آرمان شهرش را در ۱۴۰۰ …

شماره ۴۸ نشریه میهن با موضوع: «جبهه نجات ملی» منتشر شد

May 12, 2023

سرسخن چهل و هشتم جنبش «زن، زندگی، آزادی» گسترده ترین جنبش مدرن و مدنی و سراسری در ایران پس از انقلاب بوده است. علیرغم همه فداکاری‌ها و جانفشانی‌ها و دستاوردهای بسیار اجتماعی و تاریخی که این جنبش در پی داشته …

چالش جمهوری‌خواهان در این روزگار غریب

منصور فرهنگ
May 11, 2023

«روزگار غریبی است نازنین»فاشیسم ولائیدر میهن شب‌گرفتهروٌیای بازگشتبه «خدا، شاه، میهن» آفریده استاین تلخ واقعيّت رادر پستوی خانه نهان نتوان کرد. ۴۴ سال پیش ایران از استبداد شاهنشاهی که از شهروندان تمکین سیاسی بی‌چون و چرا می‌خواست به منجلاب فاشیستی …

حجاب اجباری، جنبش ژینا و طبقه‌ی متوسط

نوشین احمدی خراسانی
May 8, 2023

در سال ۱۳۹۶ وقتی ویدا موحد روسری‌اش را بر چوب کرد، نسل جوان از اقدام رادیکال «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب اجباری چندان استقبال نکرد اما پنج سال بعد همان حرکت رادیکال به خیزشی فراگیر در میان نسل جوان انجامید. …

رفراندوم یا سفید و سیاه؟

احمد پورمندی
May 5, 2023

نخستین امواج خروشان جنبش «مهسا»، آغاز یک چرخش دورانی در تاریخ ایران را فریاد زدند. این جنبش که با خلق ابرمفهوم «زن-زندگی-آزادی» سر فصلی در جامعه‌شناسی سیاسی گشود و این چرخش دورانی را آفتابی کرد، با نخستین غریو خود، جامعه …