در باره وضعیت اقتصادی کشور

March 1, 2018

فایل های صوتی مباحث مطرح شده در جلسه ۲۵ فوریه شورای هماهنگی اجا در باره وضعیت اقتصادی کشور با شرکت مهمانان صاحب نظر اقتصاد: آقایان حمید زنگنه، مهرداد عمادی و علی مزروعی   حمید زنگنه   مهرداد عمادی   علی …

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی: نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران

April 5, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران با حضور: بهروز بیات، حمید زنگنه و مهدی فتاپور تاريخ: شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ برابر با 4 آوریل 2015 برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری …

چشم انداز تحولات سیاسی ایران در پرتو نتایج مذاکرات هسته ای

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران چشم انداز تحولات سیاسی ایران در پرتو نتایج مذاکرات هسته ای محمد برقعی ، بهروز خلیق و فرخ نگهدار تاريخ: یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ برابر با 23 نوامبر 2014 در این زمینه: چگونه …

“چالشهای ایران برای رسیدن به توافق هسته ای و پیامدهای آن”

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران “چالشهای ایران برای رسیدن به توافق هسته ای و پیامدهای آن” با حضور: دکتر مهرداد عمادی – کارشناس اقتصادی دکتر بهروز بیات – کارشناس فیزیک هسته ای وعضو هیات سیاسی – اجرایی اتحاد …

موضوع: “نقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعش“

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران موضوع: “نقش ایران در بازی قدرت در خاورمیانه و ظهور پدیده داعش“ با حضور: حسن یوسفی اشکوری – نویسنده، محقق، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی امیر ممبینی – نویسنده، فعال سیاسی و مدافع جنبش …

میزگرد: سیمای جمهوری خواهان و چشم انداز مبارزه برای دمکراسی

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران میزگرد: سیمای جمهوری خواهان و چشم انداز مبارزه برای دمکراسی- با حضور: تقی رحمانی – روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی حميد کوثری- کنشگر و تحلیلگر سیاسی وعضو هیات سیاسی …

موضوع : شانس گشایش در پرونده هسته ای ایران

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران موضوع : شانس گشایش در پرونده هسته ای ایران با حضور : بهروز بیات، محمد سهیمی و مهران مصطفوی تاريخ: شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲ برابر با 28 سپتامبر 2013 در این زمینه: “چالشهای …

موضوع : بررسی و نقد سیاست های راهبردی در ایران امروز

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران موضوع : بررسی و نقد سیاست های راهبردی در ایران امروز با حضور : علی شاکری، مسعود فتحی وعلی مزروعی تاريخ: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ برابر با 21 سپتامبر 2013 در این زمینه: …

موضوع: جنبش های اجتماعی نسل جدید

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران موضوع: جنبش های اجتماعی نسل جدید با حضور: سعید پیوندی ، مهرداد درویش پور و كاظم علمداري تاريخ: شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ برابر با 14 سپتامبر 2013 در این زمینه: “چالشهای ایران برای …

دولت روحانی – فرصت‌ها و چالش ها

March 24, 2015

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران دولت روحانی – فرصت‌ها و چالش ها علی افشاری – مهدی فتاپور- ملیحه محمدی تاريخ: شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ برابر با 7 سپتامبر 2013 در این زمینه: “چالشهای ایران برای رسیدن به توافق …