سیاست خارجی: دیدگاه اتحاد جمهوریخواهان ایران مصوب همایش هشتم

October 17, 2019

اتحاد جمهوریخواهان ایران همچون یک تشکل سیاسی در راستای آماج‌های نیروهای جنبش سکولار – دموکراتیک ایران، در مناسبات خارجی میکوشد بازتاب دهنده‌ی نیازهای جامعه ایران باشد در چارچوب مصالح و نیازهای مشترک جامعه‌ی جهانی باشد. ما جمهوریخواهان دموکرات، مستقل از …

سند سیاسی مصوب همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

October 17, 2019

کشور ما امروز با بحران‌های متعددی مواجه است. از بحران اقتصادی و سیاسی تا بحران در مناسبات با دولت آمریکا و هم‌پیمانان آن در منطقه. مردم نگران خطر جنگ، فقدان امنيت، فقر و فلاکت هستند و چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت …

گزارش فعالیت های اتحاد جمهوریخواهان ایران در فاصله دو همایش

October 1, 2019

مواضع سیاسی اجا: در فاصله همآیش هفتم تاکنون همواره در مقاطع مختلف هیات سیاسی اجرائی در قبال مهم ترین اتفاقات روز واکنش نشان داده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در این دوره به طور مرتب در مرکز توجه …

پیشنویس قطعنامه همایش هشتم: درباره‌ی جامعه‌ی مدنی

October 1, 2019

پیشنویس قطعنامه همایش هشتم:  درباره‌ی جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد   پیش زمینه: دور باطل استبداد سیاسی و سرکوب حقوق و آزادی‌های سیاسی و مطالبات مدنی، ملت و کشور ایران را به سراشیب سقوط نزدیک کرده است. …

قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم: شورای متحد برای انتخابات آزاد ! 

October 1, 2019

قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران : شورای متحد برای انتخابات آزاد ! گامی برای تعمیق و گسترش همگرایی جمهوریخواهان !   همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا)، در پای بندی به اصول و اهداف مندرج در منشور جمهوریخواهی …