با نافرمانی مدنی معلمان، دانش آموزان و اولیا مانع حضور آخوندها در مدارس کشور شویم

حکومت اسلامی در واکنش به تضعیف نظام ارزشی خود در میان مردم، ۲۴ هزار روحانی را در چهارچوب طرح امین به استخدام آموزش و پرورش در آورده است. دخالت دستگاه دین در سیستم آموزشی کشور، تاکنون ضربات مرگباری به آن زده است. آموزش و پرورش درست در شرایطی که  با کمبود بودجه روبروست و توانایی پرداخت حقوق معلمان بر اساس طرح رتبه بندی را ندارد، ۲۴ هزار آخوند که وظیفه آنها نه آموزش فرزندان مردم بلکه شستشوی مغزی آنها به نفع حکومت است، را به استخدام در می آورد.

اتحاد جمهوری خواهان ایران اکیدا خواستار پایان دادن به این طرح ضد آموزشی و بیرون راندن آخوندها از مدارس است. این کار  را می‌توان از جمله با نافرمانی مدنی معلمان، دانش آموزان و اولیا به انجام رساند.

هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

۷ اسفند ۱۴۰۱
۲۶ فوریه ۲۰۲۳

2 نظرات در باره با نافرمانی مدنی معلمان، دانش آموزان و اولیا مانع حضور آخوندها در مدارس کشور شویم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *