پایان دوره ترس از فروپاشی و آغازی دیگر

با پذیرش توافق هسته ای (برجام) و عادی سازی و بهبود روابط میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ خوشبختانه خطر جنگ و رویارویی ویرانگرانه با امریکا و کشورهای اروپایی از میان رفته و مرحله جدیدی در زندگی سیاسی کشورمان شروع شده است. توافق غرب و جمهوری اسلامی ایران گرچه زمینه های فعالیت گروه های اپوزیسیون وابسته ای را که […]

» ادامه

به سردار سپاه!

سلام سردار! هم سن و سالیم. حول و حوش شصت. پس نباید ایرادی داشته باشد که “تو” خطابت کنم. بگذار نامه ام را با خاطره ای شروع کنم. گمانم ، تیر ماه ۵۷ بود. احتمالا تو هم آنوقت ها، مثل خیلی از فرماندهان فعلی، در سن و سال محصلین دبیرستان ، کمتر یا بیشتر، بودی و سر کوچه محله، “مرگ […]

» ادامه
1 3 4 5