گفتگوها درباره برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوريخواهان ايران

March 24, 2015

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران در تدارک همایش ششم مصاحبه با دکتر علی اکبر مهدی- تحلیلگر سیاسی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریكا تاريخ: سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ برابر با 25 نوامبر 2014 گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان …

اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران: مصوبات همآیش ششم

February 24, 2015

اساسنامه اتحاد جمهوریخواهان ایران مصوب همایش ششم (برلین)   ۱– اتحاد جمهوری‌خواهان ایران (اجا) اجا تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و استقرار نظام جمهوری مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر در ایران …

قطعنامه پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران: مصوب همآیش ششم

February 24, 2015

 قطعنامه پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان ایران  ده سال پس از انتشار بیانیه “برای اتحاد جمهوریخواهان ایران” و تشکیل همایش تاریخی جمهوریخواهان ایران در برلین، سیر حوادث سیاسی در کشور و در راس همه، جنبش سبز مردم ایران برای …

سند سیاسی: مصوب همآیش ششم

December 10, 2014

 مصوبات همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران: سند سیاسی: سیما و سیاست های ما اتحاد جمهوريخواهان ايران  اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد نیروهای جمهوری خواهی است که برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک بر مبنای اصل تفکیک قوای سه گانه، حقوق بشر، و تضمین …