مصاحبه با خانم فرزانه عظیمی در باره برگذاری همايش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ايران

March 24, 2015

همايش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ايران پنجمين همايش اتحاد جمهوری خواهان ايران از دوازده تا چهاردهم ماه اکتبر سال 2012 برگزار می شود. مصاحبه با خانم فرزانه عظیمی مسئول هیات سیاسی – اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران آیا برنامه های …

قرارهای تصویب شده در همایش پنجم

January 7, 2013

قرار همگرائی و برآمد جمهوریخواهان «همآیش پنجم اجا شورای هماهنگی منتخب را موظف می سازد تا در راستای همگرائی و برآمد مشترک جمهوریخواهان که مواضع سیاسی همسو با اجا دارند، اقدامات لازم را به عمل آورد.» قرار وحدت «همآیش از …

قطعنامه سیاسی همآیش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران

October 25, 2012

۱- اولویت‌ها ما و انتخابات آزاد  اتحاد جمهوریخواهان ایران قضاوت صندوق های رای و التزام به رای آزادانۀ شهروندان را، اقدام ضروری برای پایان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می داند. ما معتقدیم مشارکت شهروندان در ادارۀ امور، تنها راه تامين …

گزارش پنجمین همآیش اتحاد جمهوریخواهان ایران ۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲

October 20, 2012

همآیش پنجم  اتحاد جمهوریخواهان ایران در روز جمعه ۱۲ اکتبر  در شهر کلن در آلمان آغاز شد. ابتدا و بعد از افتتاح اجلاس، خانم کبری قاسمی، آقایان حسن زهتاب، ضیا عابدی، مسعود فتحی و فرهاد فرجاد به عنوان هیات رئیسۀ همایش انتخاب شدند و …