1 2 3 110

«خط فقر» در ایران ۱۳۹۷

فریدون خاوند
December 13, 2018

در دو گزارش که به فاصله چند روز در آذر ماه جاری منتشر شد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به محاسبه خط فقر در ایران و شناسایی گروه‌های فقیر پرداخته و سیاست‌هایی را برای حمایت از آنها پیشنهاد کرده است. …

موانع تحقق و پیشرفت حقوق بشر

شیرین عبادی
December 13, 2018

هر چند در آستانه هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم اما متاسفانه آنگونه که انتظار می‌رفت اجرای اصول آن فراگیر و جهانی نشده است و در بسیاری از موارد شاهد نقض حقوق بشر هستیم. مهمترین موانع پیشرفت جهانی …

جنبش دانشجویی، در کشاکش سیاست‌گریزی و سیاست رهایی‌بخش

علی افشاری
December 7, 2018

امسال در دانشگاه‌ها مشابه چند ساله گذشته، حجم فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی در روز ۱۶ آذر که جنبه آئینی پیدا کرده است، به بیشترین حد خود رسید. در این روند حجم برنامه‌ها در هفته‌ای که ۱۶ آذر در آن قرار …

از تاریکی باید به روشنایی پناه برد نه به تیرگی!

رضا علیجانی
December 4, 2018

از تاریکی باید به روشنایی پناه برد نه به تیرگی! (دو پرسش از طرفداران بازگشت سلطنت) انقلاب التقاطی ایران انقلاب ایران یک انقلاب «التقاطی» و حاصل «شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیسم» بود. قبلا در این باره نوشته ام (اینجا مثلا). من …

بحران فرانسه و رئیس‌جمهوری که بر آب راه می‌رفت

حبیب حسینی‌فرد
December 4, 2018

مه ۲۰۱۷ که امانوئل مکرون به کاخ الیزه راه یافت، امیدها به او زیاد بود، چه در سطح کشوری و چه در سطح اروپا. هفته‌نامه اکونومیست عکس او را روی جلدش منتشر کرد که روی آب راه می‌رفت، و کم …

بحران مشروعیت، بحران کارآمدی

گفت‌وگو با سعید حجاریان
December 4, 2018

«تصویر ایران امروز، ترسیم ایران فردا» عنوان سلسله گفت‌و‌گوها «مشق نو» با متفکران امروز ایران است. مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به پرسش‌ها، نخست تصویری از ایران امروز ارائه می‌کنند و مسائل مبتلابه را برمی‌شمارند. سپس، درباره امکان و امتناع حل مسائل …

“دیر فرارسیده را زندگی کیفر میدهد”

بهروز بیات
December 4, 2018

“دیر فرارسیده را زندگی کیفر میدهد” زمانپریشیِ تاریخیِ (آناکرونیزمِ) بازگشتِ پادشاهی؟ نظام جمهوری اسلامی در ژرف ترین بحران دوران حیات خود بسرمیبرد و از این روی بسان بسیاری دیگر رژیم های دیکتاتوری دوران معاصر  به آستانه ناپایداری رسیده است. از …

نقش مدافعان رژیم پادشاهی در آینده ایران

مریم سطوت
December 4, 2018

موقعیت نیروهای مدافع رژیم پادشاهی بحران عمیقی که جامعه را فراگرفته، گسترش نارضایتی، اعتراضات در سطح کشور، امکان یا توهم فراهم شدن شرایط گذاراز جمهوری اسلامی، موجب تحرک و گسترش فعالیت همه نیروهای اپوزیسیون گردیده است. در این میان گسترش …

نظام ها می روند و باز نمی گردند

ملیحه محمدی
December 4, 2018

قبل از  ورود به این بحث که آیا بازگشت سلطنت به ایران محتمل است یا خیر؟ بد نیست مسئله را در ابعاد کلی و در سیر روندهای عمومی تاریخی در مجموعه جهان نگاه کنیم. کثرت و گستردگی موضوع در هر …

بازگشت سلطنت نه ممکن و نه مطلوب!

علی کشتگر
December 4, 2018

تجربه چهل سال گذشته به همگان نشان داده است که جمهوری اسلامی در همه جنبه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی برای مردم ایران فجایع و مصائب جبران ناپذیر آفریده است. در رژیم پادشاهی اگر آزادی های سیاسی …