1 2 3 101

فلج تاریخی: زمامداران غیرمسئول و دلسوزان بی‌اختیار

منصوره شجاعی
August 17, 2018

اگر “اختیار” را واژ‌ه‌ای بدانیم که از یک سو تکیه به قدرت دارد و از سوی دیگر بیانگر گزینش وپذیرش نیز هست ، “مسئولیت”  واژه‌ای کلیدی برای  تعریف واژه اختیار در علوم مربوط به رهبری، مدیریت و اداره سازمان یک …

جبهه جمهوری خواهان: حول کدام راهبرد سیاسی؟

اکبرسیف
August 17, 2018

جبهه جمهوری خواهان: حول کدام راهبرد سیاسی و برای پیشبرد کدام سیاست؟ بنابه دعوت«همبستگی برای جمهوری ایران» و درجریان برگزاری چهارمین همایش سراسری روزهای سوم و چهارم ماه اوت پانلی حول موضوع «شرایط ایران و ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواهان-چالش …

محیط زیست و ترامپ برنامه هسته‌ای در برابر برنامه ذغالی!

امیر ممبینی
August 9, 2018

ترامپ آمریکا نیست و قدرت آمریکا هم نیست. ترامپ خرد آمریکا نیست بلکه حماقت آمریکا است. خیر آمریکا نیست بلکه شر آمریکاست. ترامپ یک تهدید است. اندیشه و ایدئولوژی ترامپ در اساس روی خط فاشیسم و راسیسم است. او در …

فرارفتن از دوگانه اصلاح و انقلاب؛ راهبرد تحول طلبی برای گذار به دموکراسی

بهروز خلیق
August 8, 2018

در پی خیزش مردم در بیش از ۸۰ شهر در دیماه سال گذشته، خروج دولت ترامپ از برجام و بروز پیآمدهای آن، آشکار شدن بحران مشروعیت و بحران کارآمدی جمهوری اسلامی و عدم توانائی آن برای غلبه بر بحران های متعدد …

اپوزیسیون ایرانی در مواجهه با بحران

ملیحه محمدی
August 8, 2018

پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته، حضور سه جریان سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور، سرنگونی طلبان، اصلاح طلبان و تحول خواهان، نمودی بیش از گذشته یافته است. سرنگونی طالبان گروهها و نیروهایی هستند که معتقدند بحران …

گذاربه دموکراسی باکدام راهبرد؟

علی کشتگر
August 8, 2018

پیامدهای فرمانروایی ۴۰ساله روحانیون شیعه ولایی بر ایران و خطراتی که از قِبَل ادامه این حکومت متوجه حال و آینده مردم و کشور است ضرورت تجمیع توان همه جریان‌ها، محافل و کنشگران دموکراسی‌خواه ایران را در چالش های سرنوشت‌سازی که …

«تحول خواهی» چیست؟

رضا علیجانی
August 8, 2018

تا قبل از فروپاشی بلوک شرق دوگانه «اصلاح- انقلاب» بر ادبیات سیاسی ای که می خواست روند «تغییر» در جوامع مختلف را توضیح دهد، غلبه داشت. اما به تدریج و به خصوص پس از روندهای متنوع و متکثر تغییر در …

در آستانه چرخش تاریخی؛ وظیفه نیروهای سکولار دموکرات

مهدی فتاپور
August 7, 2018

شانزدهم مرداد ۵۶ حوالی ساعت ۱۱ من و یکی دیگر از زندانیان (محسن فرزانیان) را صدا کردند و گفتند که آزاد میشویم. نزدیک به یک سال از پایان مدت محکومیت من می‌گذشت ولی مانند همه زندانیانی که محکومیتشان بعد از …

شماره ۲۲ نشریه میهن با موضوع «تحول خواهی، براندازی، اصلاح طلبی» منتشر شد

August 7, 2018

سرسخن بیست و دوم زبان زندگی است. زبان سیاست هم خود نوعی سیاست ورزی است. از سالیان پیش و به خصوص از اعتراضات دی ماه ۹۶ به بعد نیاز به روشن شدن گرایشات و جناح های مختلف سیاسی بر اساس …

تضاد و سازش و نقش آن در حل بحران سیاست در ایران

مهرداد درویش پور
August 1, 2018

بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اعتراضات فزاینده مردمی در ایران و افزایش تنش ها و فشارهای بین المللی، چگونگی حل آن را به مرکزی ترین پرسمان سیاسی در ایران بدل ساخته است. بنیادگرایان اسلامی با مشاهده مخالفت روزافزون …