قطعنامه ها

March 31, 2015

وظائف و اختیارات کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران کمیسیون زنان از اعضای داوطلب در اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکیل می شود که به مسائل زنان علاقمند بوده و در راه بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان ایران و همچنین …

طرح مناسبات درونی و ساختار موقت اتحاد جمهوریخواهان ایران

March 31, 2015

توضیح: با توجه به اینکه فرصت بحث کافی در باره بخش اول سند پیشنهادی کارپایه سازمانی در همایش وجود نداشت، فقط بخش دوم آن با تغییراتی مورد رای گیری قرار گرفته و به شکل زیر به تصویب رسید. ——————————————————————- ساختاراتحاد …

طرح راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران

October 23, 2012

مصوب همآیش اول اتحاد جمهوریخواهان ایران  (برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴)  بیست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ایران اکنون با چشم اندازی از تحولات سیاسی بنیادی روبروست.  ناتوانی نظام جمهوری …

منشور

July 5, 2012

بيانيه جمهوری‌خواهان برای اتحاد جمهوری خواهان ايران ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۲، ۱۵ مه ۲۰۰۳ پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای ديرپای …