1 2 3 21

دموکراسی، آخرین پروژه ایران است نه اولین

‌ تقی آزاد ارمکی
July 7, 2020

گفت‌وگو با ‌ تقی آزاد ارمکی بازبینی تاریخ پر از درد و درس مشروطه، موضوعی است که در شماره‌های اخیر در گفت‌وگوها و نوشته‌ها به آن پرداخته‌ایم. دراین‌باره، در ادامه گفت‌وگویی با تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس را می‌خوانید که با …

چپ ایرانی

محمدرضا نیکفر
July 6, 2020

این مقاله موضوع دولت و جامعه را از منظر تاریخ چپ ایران برمی‌رسد، آن هم در حد طرح مسئله. مقاله  در اصل به سفارش “مرکز مطالعات ایرانی آنکارا” نوشته شده است. ترجمه ترکی منتشر شده در:İRAM YAYINLARI 01;İran Düşünce TarihiEditörler: …

ایدئولوژی ، مدارا ، واقعیت پذیری

الف. بهاران
July 5, 2020

  مشورت ، نقد پذیری ، مدارا وتحمل عقاید دیگران ، ازنیازهای هرگونه رفتارو تصمیم گیری درجهت منافع جامعه است  .  محال است تمام مردم درمورد مسائل مختلف ، نظرواحد داشته باشند . دارندگان نظرات مختلف می توانند دررقابتی سالم …

انتشار نهمین شماره مجله آزادی اندیشه با موضوع دولت و جامعه

June 30, 2020

سرسخن عرصه ی نشريه ی آزادی انديشه ، علوم انسانی و اجتماعی است سه جزء درهم تنيدهی علوم انسانی و اجتماعی  و انديشه  و آزادی  همه ی ضرورتِ وجودی و هدفهای نشريه را بيان میکند ابزارِ کارِ علوم انسانی و …

تحقق رؤیای ناتمام مشروطه‌خواهی

هاشم آقاجری
June 30, 2020

گفت‌وگو با هاشم آقاجری مشروطه‌خواهی آرمانی است که بیش از یک‌و‌نیم سده در ایران دنبال شده است. نسل‌های مختلف نیروهای اجتماعی، فکری و سیاسی، مشروطه‌کردن قدرت را پیش‌شرط تحقق مطالبه مشارکت، حق تعیین سرنوشت، پاسخ‌گویی، کرامت، آزادی و عدالت می‌دانستند. …

شاخص‌هایی برای خردمندی – بخش دو و سه

مزدک لیماکشی
June 19, 2020

بخش دوم در معنی و مفهوم خردمندی در نوشته اول در باره برخی شاخص‌ها برای خردمندی پرداختم و در این نوشته سعی می‌کنم ‎تعریفی همه‌جانبه‌تری از ‏خردمندی بدهم.‏ خردمندی تاریخا از عصر باستان تا کنون این مفهوم را می‌رسانده که …

پیامد کرونا؛ بازتولید مجدد فاشیسم یا تجدید لیبرال دموکراسی؟

فرانسیس فوکویاما
June 12, 2020

۱. فاکتورهای موثر در یک واکنش موفق به همه‌گیری ویروس کرونا عبارتند از: ظرفیت دولت، اعتماد اجتماعی و رهبری. کشورهایی با دولت شایسته، دولت‌هایی که از اعتماد شهروندان و یک رهبری کارآمد برخوردارند، توانستند در مدیریت همه‌گیری کرونا عملکرد چشمگیری …

جهان پس از کرونا

توماس پیکتی
June 11, 2020

گفتگوی بلند با توماس پیکتی، اقتصاددان پرسش‌گر: پیرلوئیز کارون از ‏FranceTv‏برگردان: مهدی رجبی ‏پیکتی در رابطه با بحران کروناویروس می‌گوید: “ثروتمندان باید بیشتر مایه بگذارند”.‏ وقتی درباره آخرین کتاب توماس پیکتی، سرمایه و ایدئولوژی صحبت می‌کنیم (‏Edition Seuil, 2019‎‏)، اقتصاددان …

پایداری ملی و توسعه

محسن رنانی
June 4, 2020

این روزها به علت درگیری در برنامه مطالعاتی «شاخص توسعه ملی» که در «پویش فکری توسعه» تعریف کرده‌ایم، گزارش‌های مختلفی را در زمینه‌ شاخص‌های توسعه ایران دیده ام. یکی از بهترین این گزارش‌ها که در این ایام دیده‌ام، گزارشی است …

فراخوان به اندیشه

محمود تجلی مهر
June 2, 2020

پیرامون فراخوان دانشگاهی «کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک سازی کنید» در نوشته زیر فراخوان دانشگاهی را بهانه قرار داده‌ام تا به اندیشه‌ای که در پس آن است بپردازم و برای ادامه آن فراخوانم. جمشید اسدی نیز تنها کسی است که در باره …