1 2 3 23

اقتصاد و جامعه‌ی آینده: اقتصاد عدالت‌محور

احمد سیف
September 3, 2020

یکی از پی‌آمدهای پیشروی‌های تهاجمی دیدگاه نولیبرالی در چند دهه‌ی اخیر این بود که عدالت در پیشگاه ادراکات نه‌چندان روشنی از «کارآیی» اقتصادی قربانی شد. نه فقط در کشورهای پیرامونی فقر و نداری و نابرابری شدت گرفت بلکه، برخلاف ادعاهای …

قبای تاريخ و مصلحت سياسی روز

ناصر رحیم‌خانی
August 28, 2020

نگاهی به جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد ین گفتار بيش‌تر می‌پردازد به چگونگی نگاه “امروز” صورت‌بندی‌ها وگرايش‌های سياسی به “گذشته‌ی تاريخی” و بيان اين دريافت که چگونه موقعيت “امروز” و پروژه‌های “فردا”ی صورت‌بندی‌های سياسی از منشور اين “گذشته‌ی …

مفهوم مادّه در تراکم‌های‌ بسیار بالا

حسن بلوری
August 26, 2020

سفیدچاله، کرم‌چاله، سیاه‌‌چاله چکیده: تراکم بسیار بالای مادّه در بخش‌هائی از کیهان باعث شکل‌گیری فرم‌ها و حالت‌های نامتعارفِ مادّه مانند سیاه‌چاله‌ها می‌شود. این نوع فرم‌ها و حالت‌های نامتعارف مادّه را می‌توان با یاری مفهومِ‌های مادّه۲، پادمادّه۳ و مادّه‌ی منفی۴ و …

فرهنگ قدرت، قدرت فرهنگ

اسفندیار طبری
August 24, 2020

۱- ‌هانتینگتون در نظریه مقابله فرهنگ‌ها در دهه نود میلادی به این نتیجه می‌رسد که پس از متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، ابر قدرت‌ها تعیین‌کننده نظم جهانی نخواهند بود و برخورد‌های فرهنگی جانشین آن می‌شود. فرهنگ‌های …

ساختار بَدَوی احزاب در ایران معاصر

سعید رضوی فقیه، جواد سلیمانی
August 19, 2020

بخش نخست: تعریف، ماهیت و کارکردهای حزب نوشتار حاضر که بخش دوم آن به فضل حق سپس تر منتشر خواهد شد نگاهیست اجمالی و گذرا به برخی از مهمترین ویژگیهای ساختاری احزاب بَدَوی با تمرکز بر احزاب ایران امروز. بررسی …

نگاهی به کتاب تحول روایت زنانۀ عشق در ایران

نوشین احمدی خراسانی
August 13, 2020

درآمد:عشق و عاشقی معمولاً یادآور روزگار جوانی است. اما نوجوانی و جوانی نسل من در میانه جنگ و دوران پس از جنگ سپری شد. در آن زمان به‌نوعی عادت کرده بودیم به کمبود همه چیز از جمله عشق‌های نوجوانانه. به …

آزادی بیان تا کجا؟

فیروز قرشی
August 6, 2020

آزادی بیان مانند هر آنچه که به آزادی گره میخورد معانی متعدد و متفاوت دارد، در اینجا به آن از منظر آنچه که برای مردم عادی در بر دارد میپردازیم. جان استوارت میل در مقاله مشهورش “در باره آزادی” می …

ایدئولوژی: نگاهی به سردرگمی عمومی پیرامون یک واژه

محمود تجلی مهر
August 4, 2020

در نوشته‌های گذشته تعریفی از ایدئولوژی در چارچوب موضوع آن دو نوشته آورده بودم که واکنش برخی از خوانندگان را برانگیخت، با وجودی که من تعریف تازه‌ای از خود نداشتم و منبع آکادمیک آن را نیز آورده بودم. اما به …

حیثیت و کرامت انسان

پرویز دستمالچی
July 28, 2020

اولین قانون اساسی که کرامت وحیثیت انسان را به عنوان یک خصوصیت و ویژگی درونی- ذاتی و در نتیجه خدشه ناپذیر به رسمیت شناخت و آن را از مقام و موقعیت تغییرپذیر و مشروط اقتصادی- اجتماعی فرد جدا کرد، قانون …

از نقد فمینیستی تا راهکار فمینیستی

لئونی ساندرکاک و آن فورسیث
July 24, 2020

جایگاه اقتصادی زنان، جنبش‌ها و کنش‌گری زنان در فضای شهری که برای مردان ساخته شده، رابطه میان سرمایه‌داری و مردسالاری، شکل ارتباط زنان با دیگر افراد جامعه همگی از جمله موضوعاتی هستند که با برنامه‌ریزی شهری رابطه‌ای دوسویه دارند. این …