1 2 3 18

پاندمی و فلسفه سیاسی

اسفندیار طبری
April 4, 2020

از زمان شیوع ویروس کرونا در دسامبر  ۲۰۱۹ در چین در شهر میلیونی ووهان  تا گسترش آن در جهان هزاران نفر جان خود را از دست داده اند. امروز در بسیاری از کشورها شاهد تدابیر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی …

ویروس کرونا و نئولیبرالیسم

نوام چامسکی، برگردان ن. نوری زاده
April 3, 2020

زمانی که ما بر این بحران جهانی غلبه کنیم، دو گزینه محتمل فردای سرنوشت بشریت را تعیین خواهد کرد. نخست، بعد از بحران، یا بر تعداد نظامهای فرا اقتدارگرا، مستبد و بی رحم تر از گذشته نسبت به جان و …

بحران کرونا و تأثیر آن بر نظام‌های سیاسی

بهرام محیی
April 1, 2020

این روزها چهره‌ی جوامع غربی را دیگر نمی‌توان بازشناخت: مرزهای بسته، وضعیت اضطراری، منع رفت و آمد و خیابان‌های خالی. آیا گسترش کرونا به معنی پایان آزادی در جوامع غربی است و به تقویت نیروهای پوپولیست خواهد انجامید؟ آیا شخصیت‌های …

«علاقه به قدرت فقط با مرگ متوقف می‌شود»؛ غُربَتِ استدلال

محمود سریع‌القلم
March 29, 2020

اخیراً دانشجویی این سؤال را مطرح کرد: آیا این آقای وزیر متوجه آمار و ارقام نیست؟ آیا او متوجه مطالعات و تحقیقاتِ علمی نیست؟ مگر او تحصیل کرده نیست؟ پس قاعدتاً باید با فکر، منطق و دلیل صحبت کند، قضاوت …

بزرگ‌ترین تهدید ویروس کرونا: بربریت با چهره‌ای انسانی‌

اسلاوی ژیژک، برگردان نوید گرگین
March 29, 2020

‌امر ناممکن اتفاق افتاده و جهانی که می‌شناختیم از حرکت باز ایستاده است. اما کدام نظم جهانی پس از پایان بیماری عالم‌گیر ویروس کرونا ظاهر خواهد شد -‌ سوسیالیسم برای ثروتمندان، سرمایه‌داری فاجعه یا چیزی کاملا جدید؟این روزها گاهی ناگهان …

عليه اپيدمي جهاني بيماري، اکولوژي

سونيا شاه، برگردان بهروز عارفی
March 20, 2020

منشاء کوروناويروس کجاست ؟ حتي در قرن بيست و يکم، چيني ها درمان هاي قديمي را بهترين وسيله مبارزه با اپيدمي بيماري کوروناويروس مي دانند. صدها هزار نفر از محدوديت رفت و آمد رنج مي برند. آيا زمان آن نرسيده …

مافیای محیط زیست

اعظم بهرامی
March 14, 2020

یکی از موضوعات مهم نقص قوانین بین المللی که هنوز پذیرفته نشده است جرمهای درحوزه محیط زیست است, این دسته جرمها اغلب در مجموعه جرمهای سازمان یافته تعریف میشوند. به این معنی که توسط گروههای سازماندهی شده انجام میشود. اغلب …

جامعه مدنی، دموکراسی و هژمونی

رضا جاسکی
March 12, 2020

 نهاد مدنی «خوب» و «بد» مسلماً جامعه مدنی به درستی یکی از معیارهای مهم توسعه دموکراسی در یک کشور به حساب می‌آید، اما آیا همه اسطوره‌های متفاوتی که در باره آن گفته می‌شود حقیقت دارد؟ در این مقاله به برخی …

پست مدرنیسم، نسبیت فرهنگی و برابری جنسیتی جهان شمول

مهرداد درویش پور
March 7, 2020

این نوشته که ویرایش تازه‌ای از فصلی از کتاب “چالشگری زنان علیه نقش مردان” نگارنده است به تناقضات نظری و پیامدهای محافظه کارانه تئوری نسبیت فرهنگی در حوزه زنان می‌پردازد. امروز با کاهش نفوذ اندیشه‌های پست مدرنیستی در جهان به …

ایدئولوژی ایرانی و سیاست هویت

محمدرضا نیکفر
March 5, 2020

این متن در اصل سخنی است رانده شده در جلسه “انجمن آزادی اندیشه” با عنوان “مسئله هویت” − کلن، ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹. در این گفتار ابتدا منظور از سیاست هویت روشن می‌شود. در ادامه از موردهای بروز این سیاست تنها به خود …