سیاست خارجی: دیدگاه اتحاد جمهوریخواهان ایران مصوب همایش هشتم

اتحاد جمهوریخواهان ایران همچون یک تشکل سیاسی در راستای آماج‌های نیروهای جنبش سکولار – دموکراتیک ایران، در مناسبات خارجی میکوشد بازتاب دهنده‌ی نیازهای جامعه ایران باشد در چارچوب مصالح و نیازهای مشترک جامعه‌ی جهانی باشد. ما جمهوریخواهان دموکرات، مستقل از این که چه نوع رژیم و کدام سیاستی بر یک کشور حاکم باشد، همه‌ی نیک‌اندیشی‌ها برای جامعه‌ی خود را برای […]

» ادامه

سند سیاسی مصوب همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

کشور ما امروز با بحران‌های متعددی مواجه است. از بحران اقتصادی و سیاسی تا بحران در مناسبات با دولت آمریکا و هم‌پیمانان آن در منطقه. مردم نگران خطر جنگ، فقدان امنيت، فقر و فلاکت هستند و چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت نمی‌بینند. ناامنی اقتصادی، بیکاری گسترده و مشکلات متعدد دیگر ارامش اجتماعی را بر هم زده است. رکود، تورم و گرانی […]

» ادامه

گزارش برگزاری همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران طی روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ مهر ۱۳۹۸ برابر با  ۴، ۵ و ۶ اکتبر در شهر کلن آلمان برگزار شد. همآیش، بعد از خوشآمدگوئی به شرکت کنندگان، کار خود را با انتخاب هیات رئیسه، مرکب از دوستان خانم مریم سطوت، آقایان اسماعیل ختائی و فرهاد فرجاد آغاز کرد. ابتدا، پیام آقای مهدی خانبابا تهرانی و […]

» ادامه

ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

ویدیو های مختلف از برنامه های هایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام ها:  پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران  پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران توسط فرهاد فرجاد خوانده می شود پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران پیام “فرهنگ قاسمی” به […]

» ادامه

پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران: به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

هم میهنان گرامی درود های گرم و صمیمانه ما را به مناسبت برگزاری هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران بپذیرید. همایش شما در شرایطی برگزار می شود که ایران پس از چهار دهه استقرار حاکمیت دین سالار با اوضاع به شدت بحرانی در عرصه های داخلی و خارجی روبروست. تعمیق روز افزون شکاف های طبقاتی دامنه فقر و مسکنت اقشار […]

» ادامه

پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

 پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران: به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

» ادامه

پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

 پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران توسط فرهاد فرجاد خوانده می شود همرزمان  گرامی، خانم ها وآقایان! ازاین که کهولت ودشواری های دیگر، مانع از شرکت من درهمایش گردید، تا درکنارشما باشم،عمیقاً متاسفم. بااین حال خوشحالم که همرزمان دیگر، با شور فراوان، پرچم اتحاد جمهوری خواهان ایران را همچنان برافراشته اند وبه تلاش هایِ […]

» ادامه

پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

 پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام بابک امیر خسروی به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

» ادامه

پیام “فرهنگ قاسمی” به همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران: به هشتمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

» ادامه

میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم – بخش اول

 میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی گرداننده: فرزاد جواهری در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

» ادامه
1 2 3