1 2 3 13

گفتگو: برنامه ویژه در باره انتظارات ما از هنرمندان

January 22, 2021

«میزگرد جمهوری خواهی» ویژه برنامه در باره انتظارات ما از هنرمندان « ویژه برنامه در باره انتظارات ما از هنرمندان مهمان برنامه: بیژن میثمی اجراکننده: مزدک لیماکشی اول بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی …

گفتگو: برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان

January 13, 2021

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان مهمانان: امیر ممبینی و مزدک لیماکشی ۲۴ دی ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان https://rangin-kaman.net

گفتگو: کمبودهای تعریف توسعه پایدار سازمان ملل

November 22, 2020

مهمان: احمد هاشمی تحلیل گر سیاسی، کارشناس توسعه پایدار و‌ فعال سبز در اتریشمسائل گذار برنامه ای از کوروش پارساموضوع گفتگو: توسعه پایدار، شاخص های انسانی، فرهنکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه پایدارتهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد …

میزگرد: پروژه ناتمام جمهوری خواهی

November 19, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» پروژه ناتمام جمهوری خواهی به مناسبت گرامی داشت دکتر حسین فاطمی مهمانان: آقایان رضا علوی، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی ۲۸ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه …

میزگرد: قتل های ناموسی در ایران

November 12, 2020

مهمانان: خانم ها رضوان مقدم و زهرا باقری شاد، آقای حجت نارنجی ۲۱ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان https://rangin-kaman.net

گفتگو : تحلیل از بحران های مختلف حاکمیت

November 6, 2020

مسائل گذار برنامه ای از کوروش پارسامهمان: فرانک چالاک تحلیل گر سیاسی در تهران موضوع‌ برنامه: جامعه جنبشی و جامعه شورشی انتخابات آمریکا و‌ تاثیر آن بر آینده رابطه با جمهوری اسلامی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد …

گفتگو در‌باره توسعه پایدار و ‌توسعه

October 27, 2020

بخش نخست:موضوعات بحث: پنج الگوی توسعه در دنیامهمان: دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیامسائل گذار برنامه ای از کوروش پارساتهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ آبان ماه ۱۳۹۹ بخش …

گفتگو درباره آزار و قتل مهرداد سپهری توسط پلیس

October 27, 2020

مهرداد درویش پور: در گفتگو با بی بی سی و رادیو فردا درباره قتل مهرداد سپهری توسط پلیس چند روز پس از ضرب و شتم خون آلود و تعرض جنسی به یک زن جوان در آبادان از جمله گفتم: 1 …

چرا گفت‌وگو کردن را دشوار می‌دانیم

October 12, 2020

سالهاست که بسیاری از فعالان و گروههای سیاسی در خارج از کشور راه حل برون رفت از شرایط کنونی ایران را عبور از جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دموکرات در کشور میدانند . اگر پای سخن بسیاری از این …

میزگرد: راه کارهای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی کدامند؟

October 2, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی»راه کارهای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی کدامند؟مهمانان: حسن زهتاب، مهدی عربشاهی و مزدک لیماکشی۹ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان