1 2 3 11

میزگرد: نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنید

July 24, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی»نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنیدمهمانان: آقایان حسن نایب هاشم، خسرو قدیری، سام جعفریان و حجت نارنجیاول مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد: چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

July 16, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی»چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی۲۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی …

میزگرد: چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟

July 13, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟ مهمانان: خانم مریم پورتنگستانی آقایان بهمن مبشری، ساسان شرفی و مزدک لیماکشی ۱۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون …

مسئله اقوام مختلف در ایران و چگونگی برخورد با تبعیضات اتنیکی در ایران

July 10, 2020

آوردگاه: برنامه نخست موضوع: دیدگاه های مختلف در مورد مسئله اقوام در ایران و چگونگی برخورد با تبعیضات اتنیکی با حضور آقایان: همایون مهمنش، پرویز نویدی ‌مهرداد درویش پور با مدیریت کوروش پارسا

میزگرد: آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان

July 2, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان مهمانان: آقایان خسرو قدیری، سهراب پهلوان و مزدک لیماکشی ۱۱ تیر ۱۳۹۹ برابر با اول ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، …

برنامه پویش: گفتگو در باره قتل های ناموسی

July 1, 2020

برنامه پویش 28.06.2020 مهمانان برنامه: آسیه مینی و مهرداددرویش پور گرداننده: رضا گوهرزاد

میزگرد: لازمه پايان دادن به قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان تغییر ساختار سياسی و قوانین کشور است!

June 30, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» لازمه پايان دادن به قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان تغییر ساختار سياسی و قوانین کشور است مهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و هژیر عطاری ۴ تیر ۱۳۹۹ برابر با۲۴ ژوئن …

میزگرد: اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی و احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی

June 18, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی، احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی و موضع جمهوری خواهان مهمانان: خانم روزا روزبهان و آقایان خسرو قدیری، رضا علوی و مزدک لیماکشی ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ …

میزگرد: فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن

June 11, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن مهمانان: آقایان بهمن مبشری، آرش اعلم، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی …

میزگرد: چرا ما خواهان سکولاریزم “جدائی دین از حکومت” هستیم

June 4, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» چرا ما خواهان سکولاریزم “جدائی دین از حکومت” هستیم مهمانان:آقایان منصور فرهنگ، کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳ ژوئن ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی …