به عبارت دیگر: آینده جامعه و کشور ایران بعد از انتخابات؛ حاتم قادری

آینده ایران بعد از انتخابات از نگاه حاتم قادری

آیا نتیجه‌ انتخابات اخیر ایران و یکدست شدن حکومت می‌تواند آنطور که طیف موسوم به اصول‌گرا با شادی می‌گوید منجر به برون‌رفت جامعه ایران از بحران‌ها و نابسامانی‌ها شود؟

حاتم قادری، استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر فلسفۀ سیاسی از جمله کسانی است که برخلاف این آینده کشور را تیره و تار می بیند:

«الان جامعه شکاف‌های اجتماعی گسترده‌ای را تجربه می‌کند و این می‌تواند تبعات بدی داشته باشد. همین اتفاق زمان شاه هم بود». و «مسئولان نظام از جمله خود آقای خامنه‌ای هم خوب می‌دانند که چه آینده تلخ و تیره‌ای چه در انتظار نظام و چه جامعه ایران و چه کلیت سرزمین ایرانه».

این استاد دانشگاه در پیش‌بینی خود پا را از این هم فراتر می‌گذارد: «ما یک مقدار دوران موقعیت‌بندی تاریخی‌مون را برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک از دست دادیم»

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *