بیانیه مشترک؛ به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام می پیوندیم

ده تشکل مستقل کارگری ، معلمان ، زنان ، پرستاران ، بازنشستگان و دانشجویان، از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای بازنشستگان ایران و ندای زنان ایران با انتشار بیانیه ای مشترک اعلام کردند که در صفوف مبارزات خود برای احقاق حقوق و مطالباتمان  با انواع سرکوب ها مواجه بوده ایم خوب می دانیم که اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه است و بشریت مدرن و متمدن این مجازات قرون وسطایی را دون شان خود می داند و باید برای توقف و لغو  احکام بیش از پیش با هم متحد شویم. در این بیانیه آمده است:

در پی “خیزش انقلابی زن زندگی آزادی” ، جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، تلاش دارد با نمایش شقاوت و انسان کشی و گستراندن سایه سیاه مرگ و وحشت بر  فضای جامعه، سدی در برابر پیشروی جنبش انقلابی مردم ایران ایجاد کند.
با گسترش موج  اعدام ها ، جنبش علیه اعدام با قدرتی بیشتر و در ابعادی اجتماعی تر  بر علیه احکام وحشیانه اعدام به میدان آمده اند و  در هفته های اخیر صف اتحاد بر علیه اعدام ها به انسجام و همدلی گسترده تری دست یافته است.
زندانیان زیادی هم اکنون زیر تیغ احکام اعدام هستند و برای دفاع  از زندگی و نجات جانشان چاره ای جز مبارزه علیه احکام اعدام ندارند. قدرت اجتماعی و اعتراض عمومی میتواند مبارزه آنان را به نتیجه برساند.
زندانیان زندان مخوف قزل حصار در روزهای سه شنبه که مصادف با روز اعدام است اعلام اعتصاب غذای هفتگی کرده اند.
ما تشکلهای کارگری ، معلمان ، زنان ، پرستاران ، بازنشستگان و دانشجویان که در صفوف مبارزات خود برای احقاق حقوق و مطالباتمان  با انواع سرکوب ها مواجه بوده ایم خوب می دانیم که اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه است و بشریت مدرن و متمدن این مجازات قرون وسطایی را دون  شان خود می داند و باید برای توقف و لغو  احکام بیش از پیش با هم متحد شویم.
پیکره جامعه ایران سالهاست از اعدام زخم خورده است و جنبش علیه اعدام  جنبشی قدرتمند در ایران است.  و امروز در برابر موج اعدامها مخالفت با اعدام  به امر همگانی مردم بدل شده است.
اعدام کشتن حرمت انسان چه در ظرفیت های فردی و چه اجتماعی است.
از همین رو ما امضا کنندگان این بیانیه از سه شنبه های اعتراضی علیه احکام اعدام حمایت کرده و همگام با زندانیان قزل حصار و دیگر زندانها و همه خانواده های آنها برای توقف و به پایان رساندن ناقوس مرگ اعدام هم صدا می شویم.
ما  تشکلهای کارگری و اجتماعی عموم نیروهای سیاسی آزادیخواه و برابری طلب، کارگران، معلمان، بازنشستگان و جوانان انقلابی را  به مبارزه ای سراسری و قدرتمندانه در ابعادی داخلی و بین المللی برای توقف و لغو مجازات اعدام فرا میخوانیم.

امضاها:

۱-اتحاد بازنشستگان

۲-انجمن برق و فلز کرمانشاه

۳-سندیکای نقاشان البرز

۴_دانشجویان پیشرو

۵-شورای بازنشستگان ایران

۶-شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۷_شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)

۸-شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران

۹-ندای زنان ایران

۱۰-نهاد دادخواهان

اخبار روز

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  • ساسان

    فریب و ایجاد توهم در بین مردم بدترین رفتارضداجتماعی است که از آن بی اعتمادی حاصل میشود . وقتی نام هایی بدون هویت و یا دست کم محافلی به نام تشکل با اسامی دهان پرکن به جامعه عرضه میشود پی آمد آن این خواهد بود که توده مردم از هر طبقه اجتماعی انتظار حضور موثر این تبلیغ شده ها را در عرصه عمومی دارند ولی چنین چیزی اتفاق نمی افتد . نه بدان جهت که سرکوب اجازه حضور آنها را در همان محدوده ای که از نامشان برمی آید نمی دهد بلکه ازبابت عدم وجود آن هویت اعلام شده . درجریان اعتراضات زن زندگی ازادی این محافل محدود با طرح همین نوع گروه های خلق الساعه حتی با کمک فریب و دروغ توانستند تشکل فرهنگیان راهم با خود همراه کنند و منشوری را به جامعه ارائه دهند که سراپا فریبکاری بود . بعد چه شد ؟ کجا رفتند آن فریبکارانی که مردم را دلخوش کردند ؟ کافیست که رد پای این نام عا را در گروه جعل و فریب کنفدراسیون کار ایران _ خارج از کشور بگیرید و از حامیان این کنفدراسیون جعلی ، تحلیل هایشان را بشنوید . حزب کمونیست کارگری تحلیل خود را برای مشروعیت بخشی به این کنفدراسیون جعلی با استناد به اینکه این خط مشی کنفدراسیون همان خواسته های منشور بیست تشکل کارگری است بیان ارائه می دهد . کافیست کار پژوهشی در نحوه عملکرد جریانات و محافلی از این دست انجام شود آنگاه چنین سراسیمه چنین اطلاعیه هایی بازنشر نخواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *