به بازداشت روزنامه نگاران پایان دهید! خبرنگاران زندانی را آزاد کنید!

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به نشریات اصلاح طلب اقدام به بازداشت روزنامه نگاران نموده اند. با احتساب خبرنگارانی که قبل و بعد از این یورش بازداشت شده اند،  تاکنون  ۱۷ روزنامه نگار  دستگیر شده اند. وزارت اطلاعات با دروغ مضحک و انتشار اطلاعیه ای این یورش را «کشف یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار» اعلام نموده و تهدید به بازداشت های بیشتر کرده است. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی  روزنامه نگاران را با توسل به سناریو های واهی بازداشت می کند. جمهوری اسلامی هر گاه که در تنگنا قرار گرفته است، با یورش به مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران، حفقان حاکم بر جامعه را تشدید نموده است.
بازداشت خبرنگاران، بیانگر عزم حکومت برای  تشدید سرکوب در جامعه در ماه های باقیمانده تا انتخابات، تلاش برای از بین بردن امکان حضور موثر مخالفان و منتقدان در انتخابات پیش رو و بستن منافذ محدود تنفس جامعه است. این بازداشت ها، بیانگر هراس حکومت از اطلاع رسانی در باره مشکلات مردم، اوضاع وخیم اقتصادی، گسترش بیکاری و فقر و فساد  رایج در کشور است. رژیم از دامنه نارضایتی عمومی آگاه است.
کشور ما برای برون رفت از بحران اقتصادی، فساد فراگیر دستگاه دولتی، دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در تمامی عرصه های زندگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی، انزوای بین المللی و تحریم های اقتصادی فلج کننده،  و دیگر مشکلاتی که حاکمیت جمهوری اسلامی  به بار آورده است،  نیازمند باز شدن فضای سیاسی، آزادی مطبوعاتُ، آزادی احزاب و نهادهای مدنی است. اما حاکمان جمهوری اسلامی هم چنان بر ادامه سیاست سرکوب و فشار بر مردم پافشاری می کنند و با ابداع سناریو های واهی در صدد بستن هر چه بیشتر مجاری اطلاع رسانی در جامعه هستند.
ما یورش به روزنامه ها،  بازداشت خبرنگاران و بستن مجاری اطلاع رسانی را محکوم می کنیم. و همصدا با نهادهای مدافع حقوق بشر و نیروهای آزادیخواه، خواستار آزادی فعالیت روزنامه ها و نشریات و رهایی فوری بازداشت شدگان و دیگر زندانیان سیاسی و مطبوعاتی هستیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایرا ن

هیات سیاسی اجرائی
ا تحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران
۱۲ بهمن ۱۳۹۱ –  ۳۱ ژانویه ۲۰۱۳

Print Friendly, PDF & Email