“چالشهای ایران برای رسیدن به توافق هسته ای و پیامدهای آن”

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
“چالشهای ایران برای رسیدن به توافق هسته ای و پیامدهای آن”
با حضور:
دکتر مهرداد عمادی – کارشناس اقتصادی
دکتر بهروز بیات – کارشناس فیزیک هسته ای وعضو هیات سیاسی – اجرایی اتحاد جمهوريخواهان ايران
دکتر فریدون خاوند – تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس
تاريخ: شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ برابر با 15 نوامبر 2014

Print Friendly, PDF & Email