«۸۵ درصد» منابع آبی ایران استفاده شده است

manabe-abi-iranرئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در ادامه هشدارهای پی‌در‌پی اخیر به بحران آب در ایران، گفته است بهره‌برداری بی‌رویه از ظرفیت‌های زیست‌محیطی سبب شده که ۸۵ درصد منابع آبی ایران استفاده شود.

یک روز پیش از این سخنان، یک مقام ارشد همین سازمان، در بخشی از سخنان هشدارآمیز خود در مورد وضعیت محیط زیست ایران، گفته بود تنها در پایخت، به علت برداشت بی‌وریه آب، میزان نشست زمین به «۹۰ برابر شرایط بحرانی رسیده است».

و پیش از او نیز یوسف حجت، مشاور عالی سازمان حفاظت از محیط زیست، گفته بود با وضعیت فعلی و روند خشکسالی، ایران تا ۱۵ سال آینده به کویر تبدیل می‌شود.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، ۲۳ مهر ماه در مشهد، گفته است بحران منابع آبی «برای آینده تمدن ایران از اهمیت زیادی برخوردار است».

به گفته خانم ابتکار، ایران از نظر برداشت آب‌های زیرزمینی در رتبه اول جهان قرار دارد و پس از آن، مصر است که همان کشور هم ۲۵ درصد کم‌تر از ایران از منابع زیرزمینی خود بهره‌برداری می‌کند.

محمد درویش، مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، روز قبل در کاشان، با اشاره به یکی از موارد بهره‌برداری نادرست گفته بود نزدیک به ۲۷ میلیارد متر مکعب آب، سالانه در بخش کشاوری مصرف می‌شود؛ اما به دلیل بسته‌بندهای نامناسب، تولیدات غذایی «در عمل به دست مصرف کننده نمی‌رسد».

آقای درویش ضایعات بخش کشاورزی ایران را شش برابر استانداردهای جهان عنوان کرده بود.

آب‌‌های زیرزمینی از اهمیتی حیاتی برای بشر برخوردار هستند؛ در عین حال بهای بهره‌برداری از آن آن کم‌تر و استفاده از آن نیز راحت‌تر است.

تحقیقات دانشگاهی در ایالات متحده نشان می‌دهد که آب‌های زیرزمینی ۲۰ تا ۳۰ درصد کل آب نوشیدنی جهان را تشکیل می‌دهد که کم‌تر از یک درصد کل آب‌های جهان است. بشر به طور گسترده‌ای از آب‌های زیرزمینی برای نوشیدن بهره‌برداری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار می‌گوید همه در بحران پیش‌آمده سهیم هستند و باید برای حفاظت از منابع آبی تلاش کنند.

خانم ابتکار بدون اشاره به جزئیاتی گفته است دولت ایران به موضوع محیط زیست «توجه خوبی» داشته است.

بهره‌برداری و مصرف بی‌رویه آب، و نیز خشکسالی و دیگر مشکلات رایج، سبب شده تا مقام‌های ایرانی طی ماه‌های گذشته پی‌درپی در مورد شرایط هشدار دهند.

رادیو فردا

Print Friendly, PDF & Email