در کنار مردم فرانسه علیه تروریسم ایستاده ایم! با خانواده های قربانیان ترور در پاریس همدردیم!

etehade-jomhourikhahanشامگاه ۱۳ نوامبر، تروریست های «دولت اسلامی» (داعش)، در یک اقدام هماهنگ، همزمان در چند نقطه از پاریس بیش از ۱۲۰ نفر را به قتل رساندند و صد ها نفر را زخمی کردند و یک بار دیگر بعد از کشتار در دفتر روزنامه شارلی ابدو، تمام فرانسه و همراه با آن، مردم آزاده در سراسر جهان را در ماتم و اندوه فرو بردند.

کشتار در پاریس، چهره کریه طاعون بنیادگرائی مذهبی را بیش از پیش به نمایش گذاشت. طاعونی که سال هاست خاورمیانه را در وحشت و جنون و کشتار فرو برده است. به نام مذهب، با سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم و بر بستر جنگ های داخلی و مداخلات خارجی در منطقه، حمام خون به راه انداخته است و گروه گروه از همان مردم را به نمایندگی خودخوانده از یک قدرت مافوق بشری، به قتل می رساند.

شکی نیست حمله تروریستی ۱۳ نوامبر تعرض آشکار و برنامه ریزی شده به تمام مظاهر زندگی آزادانه و حق انتخاب آزادانۀ روش زندگی انسان ها بود. پاریس از انقلاب کبیر فرانسه تاکنون، مظهر تلاش برای تحقق حقوق انسانی و بیان زنده این تلاش و آئینه تحقق آمال جمهوریخواهانه ای هم چون آزادی، برابری، برادری، لائیسیته و جدائی دین از دولت است. اصولی که در اقصی نقاط جهان، از جمله در کشور ما، هنوز هم مبارزه برای دستیابی به آن ها با زندان،شکنجه و نیز اعدام مواجه است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با اعلام انزجار از ترور و خونریزی فاجعه بار در پاریس،  خود را در کنار مردم مصمم فرانسه در دفاع از دستآوردهای مبارزات تاریخی اش می داند، با خانواده های قربانیان این فاجعه، ملت و دولت فرانسه ابراز همدردی می کند، این اقدام ددمنشانه را به مثابۀ جنایت علیه بشریت محکوم می کند و بر همبستگی جهانی با مردم فرانسه و ایستادگی در برابر تروریسم ارج می گذارد.

ما امیدواریم که تلاش برای پیشرفت در جهت استقرار صلح، و برآمد جنبش دمکراسی در منطقۀ بحرانی خاورمیانه، بتواند نقطه پایانی بر بنیادگرائی و تروریسم بگذارد. تجربه ترور های تاکنونی نشان داده است، افرادی که در ترورها نقش داشته اند، بخشا شهروند خود جوامع غربی هستند و تناقضات خود این جوامع نیز در کشش آن ها به سوی گروه هائی از نوع «دولت اسلامی» موثر بوده است. همگان باید بپذیرند تنها کمک به صلح و ثبات در خاورمیانه و احترام به حقوق ملی مردم این کشورهاست که می تواند راه برون رفت از خشونت و ترور را هموار کند؛ پاسداشت حقوق انسانی، مدارا با دگر اندیشان و پذیرش تنوع مذهبی و عقیدتی را به یک اصل خدشه ناپذیر در این جوامع فرارویاند؛ تا هیچ کس نتواند باور خود را فراتر از خواست ها و آمال جامعه قرار داده و به نام مذهب، حقوق انسانی دیگران را زیر پا بگذارد و کشتار مردم بیگناه را با مذهب و دین توجیه کند. تنها از رهگذر چنین تحولی است که عرصه برای پیدایش و رشد جریاناتی همچون «دولت اسلامی» هر چه تنگ تر خواهد شد. ما عمیقا باور داریم که در خاورمیانه نیز، تلاش برای زندگی در آزادی، قوی تر از آن است که مقهور اقدامات جنایتکارانۀ جریانات بنیادگرائی هم چون «دولت اسلامی» گردد.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۴ – ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵

 

Print Friendly, PDF & Email