اطلس دیجیتال زندانیان سیاسی ایران منتشر شد

atlas_zendanha1

گروه غیر‌انتفاعی اتحاد برای ایران، اطلسی دیجیتال از زندان‌ها و زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرده است. در این اطلس که در سایت این گروه قابل دسترسی‌ست، اطلاعات این اطلس مرتب بروز می شود. اطلاعات فعلی سایت ۱۵۱ زندان، ۸۵۰ زندانی و ۲۱۶ قاضی مرتبط با زندانیان سیاسی را معرفی کرده است.

اتحاد برای ایران می‌گوید که هدفش از تولید این اطلس حمایت از زندانیان سیاسی با انتشار اطلاعات آن‌ها و پرده‌برداری از نقض سازمان‌یافته حقوق‌شان در ایران است.

این اطلس که کار بر روی آن از پنج سال پیش آغاز شده است، قصد دارد شرایط فعلی زندانیان سیاسی در ایران را مستند‌سازی کند و وقتی شرایط این زندانیان عوض می‌شود، این تغییر را ثبت کند.

سایت اتحاد برای ایران در معرفی این اطلس می‌گوید که اطلاعات این اطلس، نورافکنی بر رفتار دستگاه قضایی ایران است. به این ترتیب هر گاه دادگاهی آزادی شهروندی را به جرم استفاده از حقوقش سلب می‌کند، این رویداد ثبت می‌شود و به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.

در بخش‌های مختلف این اطلس اطلاعات متنوعی درباره زندانیان سیاسی وجود دارد. از جمله این‌که این اطلس نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم زندانیان سیاسی از اقلیت‌های قومی ایران هستند.

این مجموعه همچنین نوع رفتار قاضی‌ها با متهمان و احکامی را که برای محکومان سیاسی صادر کرده‌اند نشان می‌دهد.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند هیچ‌کس به دلیل عقایدش در ایران زندانی نیست.

بر گرفته از رادیو زمانه

 


آدرس سایت

 

Print Friendly, PDF & Email