همايش ملي احزاب: انتقاد اتحاد ملت از اعتدال و توسعه

پنجشنبه اي که گذشت يك گردهمايي با عنوان هماش ملي احزاب ايران برگزار شد که سخنان فعالان حزبي شرکت کننده در آن متاثر از شرايط اين روزهاي کشور بود. علي شکوري راد، دبيرکل حزب اتحاد ملت؛ جواد اطاعت، نماينده مجلس ششم؛ اسماعيل جبارزاده، معاون سياسي وزارت کشور؛ حسين کمالي، دبيرکل حزب اسلامي کار؛ عليرضا محجوب، نماينده تهران در مجلس و محمدجواد حق شناس، عضو شوراي شهر تهران از جمله سخنرانان اين مراسم بودند.
نقدهاي صريحي که علي شکوري راد، دبيرکل حزب اتحاد ملت، درباره اين شرايط و حسن روحاني مطرح کرد، از يک سو مهم بود و از ديگر سو پيشنهادي که ارائه داد و با بيان اينکه بعيد مي دانيم الان و در بحران فعلي کاري از دست شخص آقاي روحاني بربيايد، اعلام کرد که رئيس جمهوري با مقام معظم رهبري بنشينند و راه حلي پيش روي مردم قرار دهند. شکوري راد در سخناني که گلايه و طعنه را با هم آميخته بود، از اينکه احزاب در فرايند قدرت کشور نقشي ندارند، صحبت کرد و آن را به شرايط امروز پيوند داد و گفت: «در اين بحران، من به عنوان يک دبيرکل، فکر مي کنم محلي از اِعراب ندارم؛ فقط بايد دعا کنيم از اين بحران عبور کنيم و فشار کمتري به مردم وارد شود».
شکوري راد در عين حال کنايه هايي را هم به حزب اعتدال و توسعه که خود را حزب پيروز در انتخابات 96 مي داند، مطرح کرد: «من در سال ۹۲ يکي از فعالان سياسي حامي روحاني بودم. تا زماني که ما از روحاني حمايت کرديم، اقرار مي کنم خبر نداشتيم که او عضو حزب اعتدال و توسعه است. حزب اعتدال و توسعه را هم نمي شناختم. پس از اينکه روحاني به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، ديديم که يک حزبي هم به او وصل است. اين حزب خودش را پيروز انتخابات هم تلقي کرد و انتخابات را به نفع خودش مصادره کرد. حزب اعتدال و توسعه نبود که رئيس جمهور را معرفي کرد و جامعه به او راي داده باشد، بلکه فرايندهاي خارج از حزبي منجر به انتخاب روحاني شد».

     اعتدال و توسعه و انتخابات رياست جمهوري
حضور پررنگ اعتدال و توسعه بعد از انتخابات رياست جمهوري 96 و نقش آفريني مهره هاي کليدي اين حزب در اطراف حسن روحاني، آن قدر مشهود است که حالا صداي دبيرکل حزبي را درآورده که در جريان انتخابات در قالب ائتلاف اصلاح طلبان يکي از احزاب مهم در فرايند پيروزي حسن روحاني به شمار مي رفت. فارغ از اينکه سخنان شکوري راد تا چه ميزان مي تواند، به مفهوم شانه خالي کردن از بار مسئوليت دعوت و تشويق مردم براي راي دادن به روحاني باشد، اما گلايه هايش را مي توان محدودکردن دايره افرادي که به روحاني مشورت مي دهند يا در جاي تصميم سازي قرار گرفته اند، هم قلمداد کرد.
اعتدال و توسعه در جريان انتخابات دوازدهم رياست جمهوري اگرچه در قالب ائتلاف با جريان اصلاح طلب فعاليت کرد، اما در کنار ائتلاف ستادهاي مستقل خود را هم راه اندازي کرد و بعد از پيروزي، خود را در جايگاه حزب پيروز تصور مي کرد. اين در حالي است که جريان اصلاح طلب هم در انتخابات دور اول و هم در انتخابات دور دوم، موج اصلي حمايت از روحاني را به راه انداخت و حزب بي سروصداي اعتدال و توسعه که فعاليت چشمگيري در عرصه سياسي نداشت، به سبب نزديکي روحاني به چهره هاي اصلي اش، خود را صاحب نتيجه به دست آمده مي پنداشت.

کنش هاي اعتدال و توسعه
بعد از فرايند انتخابات بود که اعتدال و توسعه هم سعي کرد تا فعاليت هاي تشکيلاتي خود را جدي تر دنبال کند و بعد از سال ها که کنگره اي برگزار نکرده بود، به تشکيل يک گردهمايي اقدام کرد و بعد از آن هم گهگاه خبري از نشست هاي شاخه هاي شهرستان اين حزب به گوش مي رسد.
حزب در اسفند سال ٧٨ و با نظر تاييد مرحوم آيت الله هاشمي تشکيل شد. در نهايت در آستانه برگزاري انتخابات مجلس ششم- اسفند ١٣٧٨- اعتدال و توسعه رسما تشکيل و محمدباقر نوبخت به عنوان دبيرکل آن انتخاب شد. در ميان اعضاي هيئت موسس و بعدا شوراي مرکزي نام حسن روحاني به چشم نمي خورد.
حزب در انتخابات رياست جمهوري هشتم در قالب بيانيه اي از سيدمحمد خاتمي حمايت مي کند و در سال ٨٤ از ابتدا از نامزدي هاشمي رفسنجاني حمايت کرد و نوبخت سخنگوي ستاد انتخاباتي او شد. با وجود شکست هاشمي از احمدي نژاد در سال ٨٤ به گواه سايت اين حزب، جلسات شوراي مرکزي در اين سال ها به طور مستمر برگزار شده است. حزب در سال ٨٨ از ميرحسين موسوي اعلام حمايت کرد». فعاليت هاي حزب از سال ٨٨ به محاق رفت. حزب که به نظر مي رسد کار خود را فارغ از فعاليت هاي اصلاح طلبان ادامه داده است، در انتخابات مجالس هفتم و هشتم هم فهرستي جداگانه ارائه داد؛ اما در انتخابات مجلس نهم هم زمان با شرکت نکردن اصلاح طلبان از ارائه فهرست خودداري کرد. اعتدال و توسعه از سال ٩١ مجددا فعال شد و سخنگوي اين حزب از همان سال از نامزدي حسن روحاني در انتخابات سال ٩٢ سخن گفت. حضور حسن روحاني که در انتخابات جدي شد، اعضاي اين حزب هم مسئوليت هاي کليدي در ستادهاي روحاني را بر عهده گرفتند و بعد هم در کابينه او جاي گرفتند؛ از نوبخت به عنوان سخنگو تا واعظي به عنوان وزير ارتباطات، بانک در نهاد رياست جمهوري و اکبر ترکان در نقش مشاور اقتصادي.

چهره هاي ماندگار
اين چهره ها، همان هايي هستند که روزبه روز حضورشان براي حسن روحاني مهم تر شد تا آنکه در جريان انتخابات رياست جمهوري 96 نقش هاي کليدي ستادها و دولت را بر عهده گرفتند. محمود واعظي به عنوان رئيس دفتر رياست جمهوري انتخاب شد و علي جنتي هم بعد از مدتي به نهاد رفت تا مسئوليت کارهاي اداري حسن روحاني در دفتر را به عهده بگيرد. به اين ترتيب واعظي عملا نقش آفريني در فضاي سياسي را بر عهده گرفت. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت شد و رئيس سازمان برنامه و بودجه. با اين حال، نقش واعظي همواره پررنگ تر بوده است. از نحوه تعامل با مجلس در زمان چينش کابينه گرفته تا گلايه مندي نماينده ها از اينکه دفتر رئيس جمهوري به آنها وقت ملاقات نمي دهد.
واعظي در اين بازه زماني همه جا حضور داشته و دارد. حتي در تصويري که از روحاني در جريان بازديدش از تله کابين توچال منتشر شده و نقدهاي زيادي را هم متوجه روحاني کرد. به تازگي هم واعظي روانه قم شده تا با مراجع درباره اوضاع فعلي کشور صحبت کند. با اين حال، پيکي سوي اصلاح طلباني که حامي روحاني در انتخابات 96 بودند، فرستاده نشده تا از آنها به عنوان حاميان اصلي و موتور محرکه مردم براي برون رفت از اين شرايط، نظرخواهي شود. احتمالا نگاه به اين نقدهاست که صداي شکوري راد را در همايش مزبور درآورد.

به عنوان احزاب کشور نمي دانيم بايد چه کنيم
به گزارش ايسنا، شکوري راد در اين سخنراني با اشاره به سخنراني روحاني در جمع مديران ارشد دولت، گفت: کشور در يک شرايط بحراني قرار دارد و شايد از انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ يا چه بسا از زمان سرکارآمدن ترامپ و برنامه هايي که او اعلام کرد، همه مي دانستند بحران فزاينده اي در ايران شکل خواهد گرفت.
شکوري راد ادامه داد: در برهه هاي مختلف وقتي جمعيت هاي سياسي دور هم جمع و با بحران روبه رو مي شدند، سوالي بارز شکل مي گرفت و همه از هم مي پرسيدند چه بايد کرد؟ اما امروز من در اين جمع نشنيده ام کسي بگويد، «چه بايد کرد؟» همه مي گويند «چه مي شود؟» ما فقط ايستاده ايم ببينيم چه مي شود، چه بايدکردي در کار نيست.
او تاكيد کرد: ما به عنوان احزاب کشور نمي دانيم بايد چه کنيم. عامليت و مسئوليت کجاست؟ اگر بخواهيم تحليلي از شرايط روز داشته باشيم، بايد در جست وجوي اين پاسخ ها باشيم. از ما که کاري برنمي آيد؛ در اين بحران، من به عنوان يک دبيرکل، فکر مي کنم محلي از اِعراب ندارم؛ فقط بايد دعا کنيم از اين بحران عبور کنيم و فشار کمتري به مردم وارد شود.
دبيرکل حزب اتحاد ملت افزود: در خيابان خيلي از افراد احساس مسئوليت نمي کنند و دور هم جمع نمي شوند، گرچه ممکن است براي اعتراض دور يکديگر جمع شوند که باز هم نوعي احساس مسئوليت محسوب مي شود، اما اين نوع اعتراض به دليل سازمان يافته نبودن، مي تواند اعتراضي خطرناک باشد.
شکوري راد با بيان اينکه اگر مسئوليت باشد، عامليتي نيز وجود خواهد داشت، گفت: در اين مملکت نمي دانيم بايد از چه کسي مسئوليت بخواهيم. در خارج از کشور و در نظام سياسي بين الملل، سازمان ملل و نهادهاي ديگري وجود دارند، اما آنجا هم مي بينيم که همه نظام سياسي بين الملل، اقتدار لازم را ندارند.
او گفت: رئيس جمهور گفت ما سه راه داريم؛ يا بايد تسليم شويم، يا با هم دعوا و نهايتا از هم بپاشيم يا اينکه با هم يکي شويم و بايستيم. هر عقل سليمي دو راه اول را پيشنهاد نمي کند، اما اگر بنا باشد کنار هم باشيم و بايستيم، چگونه مي توان اين فرايند را آغاز کرد و به انجام رساند؟ اين راه حل، لوازمي دارد.
اين فعال سياسي اضافه کرد: بايد افق انتظاراتمان را روشن کنيم. اگر اين بحران ما را به شرايط نفت در برابر غذا برساند، ديگر قانون اساسي و کرامت انساني و… کيلويي چند؟ در چنين شرايطي خواست افراطيون داخلي تامين مي شود.

حق شناس: حال جامعه ما خوب نيست
محمدجواد حق شناس هم در سخنان خود، روي نقدهايش را متوجه روحاني كرد و گفت: در روزهاي نگران کننده اي در کشور قرار داريم. چندماهي نيست که از وقايع دي ماه گذشتيم که شهرهاي کشور از موجي از اعتراضات عبور کردند و مردم، نظام و جوانان براي عبور به سلامت از اين رويدادها هزينه هايي پرداخت کردند. چندروزي است که شهر تهران نيز درگير اعتراضات عمومي در جايي که قلب اقتصاد بايد به خوبي بتپد، شده است. وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداره جامعه امروز ما خوب نيست و نبودن اين حال خوب هم آثار خودش را دارد. در ايجاد اين نابساماني ها همه ما مسئول هستيم. اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل، همگي مسئول هستيم.
او ادامه داد: راي ما بوده که آقاي روحاني را بر صندلي رياست جمهوري نشانده، قطعا بايد از ايشان گلايه کنيم که خوب عمل نکرده است. او تاكيد کرد: قطعا حال جامعه ما خوب نيست و نياز داريم که دور هم جمع شده و خواسته هاي برحق مان را بگيريم. اگر رفتار ما درست باشد و بر اساس مباني عمل کرده و به راي مردم احترام گذاشته شود، همان طور که ۴۰ سال است از بحران ها عبور کرده ايم، ۴۰ سال آينده نيز از آنها عبور خواهيم کرد. براي طي مسير صحيح راهي جز تحزب و تقويت احزاب نداريم. حداقل بايد پنج، شش حزب قدرتمند در کشور داشته باشيم. حق شناس در پايان گفت: همه بايد براي حل مسائل کشور و جامعه دلهره داشته باشيم و به يکديگر احترام بگذاريم.

حسين کمالي:خطر تا پشت دروازه هاي کشور است
حسين کمالي، رئيس خانه احزاب: امروز به جايي رسيده ايم که مردم براي صحبت با مسئولان تنها مي توانند به آنها پيامک بزنند و مسئولان نيز در تريبون هاي يک جانبه صحبت هاي خود را مطرح مي کنند و مي روند. متاسفانه امروز گفت وگويي که در سايه آن دولت به معناي قواي سه گانه و ملت با يکديگر حرف بزنند وجود ندارد. اين در حالي است که خطر تا پشت دروازه هاي کشور آمده و وحدت سرزميني و منافع ملي مان مورد تهديد قرار گرفته است. در اين شرايط بايد کنار هم باشيم و از سرزمين و کشور خود و نه از شخصي خاص دفاع کنيم.

جبارزاده: کشور در شرايط خاصي قرار دارد
اسماعيل جبارزاده، معاون سياسي وزير کشور: در شرايطي که نتانياهو يک روز براي وضعيت آب ايران و روز ديگر با روپايي زدن درباره کشورمان صحبت مي کند و اينکه کشور با مسائل اقتصادي مختلفي مواجه است، بنابراين بايد وارد کار شده و با عملياتي کردن اقدامات خود، هم در مقابل اقدامات نتانياهو ايستاد و هم براي برون رفت کشور از مسائل پيش رو راهکارهايي انديشيد. امروز با توجه به اينکه کشور در شرايط خاصي قرار دارد، احزاب و سياسيوني که دل در گرو انقلاب و مردم دارند بايد بيشتر از گذشته فعاليت کنند.

جواد اطاعت: احزاب درباره وضعيت فعلي کشور بحث کنند
جواد اطاعت، عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي: در شرايط فعلي که کشور با مشکلات مختلف اقتصادي، از جمله گراني مواجه است، احزاب بايد به جاي اينکه جلساتي با موضوعات تحزب در کشور برگزار کنند، موضوع اقتصاد و وضعيت فعلي کشور را به بحث مي گذاشتند و با تشکيل جلساتي با حضور جامعه شناسان، اقتصاددانان و کارشناسان براي وضعيت فعلي کشور راهکارهايي مي انديشيدند. احزاب بايد پاي خود را مقداري فراتر از مباحث نظري بگذارند و براي اقدامات عملي گام بردارند.

روزنامه شرق ، شماره 3182

Print Friendly, PDF & Email